Správa objektů v prezentacích Keynote pomocí seznamu objektů

Přečtěte si, jak pomocí seznamu objektů vybírat objekty, posouvat je nahoru a dolů v pořadí vrstev, seskupovat je nebo je mazat.

Seznam objektů otevřete tak, že kliknete na tlačítko Zobrazit a zvolíte Zobrazit seznam objektů.

V seznamu objektů jsou uvedené všechny objekty obsažené na vybraných snímcích.* Kliknutím na tlačítko Filtr můžete filtrovat seznam objektů podle typu.

Pomocí vyhledávacího pole můžete objekty filtrovat podle názvu. Vyberte všechny snímky, ve kterých chcete hledat, a zadejte celý název nebo jeho část do vyhledávacího pole.

Jestli chcete objekt přejmenovat, dvakrát klikněte na jeho název a zadejte nový název.

Pokud na seznamu nevidíte objekt, který by tam být měl, podívejte se, jestli není vyfiltrovaný.

Víc objektů najednou vyberete tak, že při klikání podržíte klávesu Command. Když máte vybráno víc objektů, můžete pravým kliknutím zvolit Zarovnat objekty nebo Rozmístit objekty. Objekty seskupíte tak, že je vyberete, kliknete na ně pravým tlačítkem a zvolíte Seskupit.

Pokud chcete objekt přesunout v pořadí vrstev, přetáhněte ho v seznamu nad nebo pod jiný objekt. Objekt taky můžete přetáhnout na jiný snímek.

Objekt zamknete tak, že nad ním v seznamu objektů podržíte ukazatel a kliknete na ikonu odemčeného zámku . Objekt odemknete zase kliknutím na ikonu zámku .

Více o tom, jak ve snímcích vytvářet a používat objekty.

* V seznamu objektů se nezobrazují objekty ze vzorového snímku, pokud to nejsou makety, zvukové objekty nebo plovoucí komentáře.

Datum zveřejnění: