Správa objektů v prezentacích Keynote pomocí seznamu objektů

Přečtěte si, jak pomocí seznamu objektů vybírat objekty, posouvat je nahoru a dolů v pořadí vrstev, seskupovat je nebo je mazat.

Seznam objektů otevřete tak, že kliknete na ikonu Zobrazit a zvolíte Zobrazit seznam objektů.

V seznamu objektů jsou uvedeny všechny objekty obsažené ve vybraných snímcích.* Kliknutím na Zobrazit seznam objektů můžete filtrovat seznam objektů podle typu. 

Vyhledávací pole slouží k filtrování objektů podle názvu. Vyberte všechny snímky, které chcete prohledat, a zadejte celý název nebo jeho část do vyhledávacího pole.

Jestli chcete objekt přejmenovat, dvakrát klikněte na jeho název a zadejte nový název.

Pokud na seznamu nevidíte objekt, který by tam být měl, podívejte se, jestli není vyfiltrovaný.

Víc objektů najednou vyberete tak, že při klikání podržíte klávesu Command. Když máte vybráno víc objektů, můžete pravým kliknutím zvolit Zarovnat objekty nebo Rozmístit objekty. Objekty seskupíte tak, že je vyberete, kliknete na ně pravým tlačítkem a zvolíte Seskupit.

Pokud chcete objekt přesunout v pořadí vrstev, přetáhněte ho v seznamu nad nebo pod jiný objekt. Objekt taky můžete přetáhnout na jiný snímek.

Objekt zamknete tak, že nad ním v seznamu objektů podržíte ukazatel a kliknete na ikonu zámku. Objekt odemknete zase kliknutím na ikonu zámku.

Další informace o tom, jak ve snímcích vytvářet a používat objekty.

* V seznamu objektů se nezobrazují objekty ze vzorového snímku, pokud to nejsou makety, zvukové objekty nebo plovoucí komentáře.

Datum zveřejnění: