Získání rodinného předplatného Apple Music

Výhody Apple Music si může společně užívat až šest členů rodiny.

Mac s nabídkou tarifů Apple Music a iPhone s nastavením Rodinného sdílení.

 

Všichni účastníci rodinného předplatného Apple Music získají neomezený přístup k celému katalogu Apple Music, k hudebním doporučením podle jejich vkusu a k jejich vlastní hudební knihovně na iCloudu, která jim umožní poslech hudby na všech jejich zařízeních.

Získání rodinného předplatného Apple Music.

Přečtěte si o Apple Music a cenách Apple Music.

Funkce a ceny Apple Music se můžou lišit podle země nebo oblasti. Přečtěte si další informace o dostupnosti funkcí v jednotlivých zemích a oblastech.

Rodinné předplatné a Rodinné sdílení

Když chcete využívat rodinné předplatné s ostatními členy rodiny, nastavte si na podporovaném zařízení Rodinné sdílení. Když nastavíte Rodinné sdílení, stanete se organizátorem rodiny. Jestli organizátorem rodiny být nechcete, požádejte o nastavení Rodinného sdílení někoho jiného. 

Pokud už Rodinné sdílení nastavené máte a pořídili jste si rodinné předplatné Apple Music, můžete další členy rodiny přidávat tak, že je pozvete do vaší rodinné skupiny.


Registrace do Apple Music

Do Apple Music se můžete zaregistrovat z iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu, PC nebo ze zařízení s Androidem. Když se zaregistrujete, můžete si zvolit jeden z nabízených typů předplatného: měsíční individuální, roční individuální, rodinné nebo studentské.

Když si při prvním připojení zvolíte individuální nebo studentské předplatné, budete je moct později změnit na rodinné předplatné.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Otevřete aplikaci Hudba. Pokud se nezobrazí úvodní obrazovka Apple Music, klepněte u spodního okraje obrazovky na Pro vás.
 2. Pokud se k Apple Music připojujete poprvé nebo jste předtím používali zkušební verzi, klepněte na nabídku zkušebního období.
  Pokud už máte předplatné Apple Music, klepněte na Přihlásit a přejděte na rodinné předplatné.
 3. Klepněte na možnost Rodina a pak na Zahájit zkušební období.
 4. Pokud se zobrazí výzva, zadejte Apple ID a heslo, které používáte v iTunes Storu.
  Možná budete požádáni o potvrzení platebních údajů, plnou měsíční cenu vám ale nebudeme účtovat, dokud zkušební období neskončí. Přidejte platný způsob platby a klepněte na Připojit se.
 5. Budete-li k tomu vyzváni, potvrďte souhlas se smluvními podmínkami.
 6. Vyberte žánry a interprety, které máte rádi. Můžete se taky podívat, co poslouchají vaši přátelé, a získávat oznámení, když některý umělec vydá novou hudbu.

Členové rodiny, kteří už jsou součástí rodinného sdílení, získají přístup k Apple Music automaticky. Organizátor rodiny může do Rodinného sdílení zvát další uživatele. Pokud už někdo má individuální nebo studentské předplatné Apple Music, obnovování tohoto předplatného se po připojení k rodině automaticky zruší.

Na Macu nebo PC

 1. Otevřete iTunes.
 2. V levém horním rohu vyberte Hudba Hudba a potom v horní části okna iTunes klikněte na Pro vás.
 3. Pokud se k Apple Music připojujete poprvé nebo jste předtím používali zkušební verzi, klikněte na nabídku zkušebního období.
  Pokud už máte předplatné Apple Music, klikněte na Přihlásit a přejděte na rodinné předplatné.
 4. Klikněte na možnost Rodina a pak na Zahájit zkušební období.
 5. Pokud se zobrazí výzva, zadejte Apple ID a heslo, které používáte v iTunes Storu. Pokud nemáte Apple ID, klikněte na Vytvořit nové Apple ID.
  Možná budete požádáni o potvrzení platebních údajů, plnou měsíční cenu vám ale nebudeme účtovat, dokud zkušební období neskončí. Přidejte platný způsob platby a klepněte na Připojit se.
 6. Budete-li k tomu vyzváni, potvrďte souhlas se smluvními podmínkami.
 7. Vyberte svoje oblíbené žánry a interprety. Můžete se taky podívat, co poslouchají vaši přátelé, a získávat oznámení, když některý umělec vydá novou hudbu.

Členové rodiny, kteří už jsou součástí rodinného sdílení, získají přístup k Apple Music automaticky. Organizátor rodiny může do Rodinného sdílení zvát další uživatele. Pokud už někdo má individuální nebo studentské předplatné Apple Music, obnovování tohoto předplatného se po připojení k rodině automaticky zruší.

Na zařízení s Androidem

 1. Stáhněte si z Google Play aplikaci Apple Music.
 2. Otevřete aplikaci Apple Music. Pokud nevidíte obrazovku Apple Music, klepněte na tlačítko Sort Options (Možnosti řazení) a pak na panel For You (Pro vás).
 3. Pokud se k Apple Music připojujete poprvé nebo jste předtím používali zkušební verzi, klepněte na nabídku zkušebního období.
  Pokud už máte předplatné Apple Music, klepněte na Sign In (Přihlásit se) a přejděte na rodinné předplatné.
 4. Klepněte na možnost Family (Rodina) a pak na Start Trial (Zahájit zkušební období).
 5. Pokud se zobrazí výzva, zadejte Apple ID a heslo, které používáte v iTunes Storu. Pokud nemáte Apple ID, klikněte na Create new Apple ID (Vytvořit nové Apple ID).
  Možná budete požádáni o potvrzení platebních údajů, plnou měsíční cenu vám ale nebudeme účtovat, dokud zkušební období neskončí. Přidejte platný způsob platby a klepněte na Join (Připojit se).
 6. Budete-li k tomu vyzváni, potvrďte souhlas se smluvními podmínkami.
 7. Vyberte svoje oblíbené žánry a interprety. Můžete se taky podívat, co poslouchají vaši přátelé, a získávat oznámení, když některý umělec vydá novou hudbu.

Chcete-li zapnout Rodinné sdílení na iCloudu, klepněte na tlačítko Sort Options (Možnosti řazení) a pak na Account Settings (Nastavení účtu) > Manage Membership (Spravovat členství) > Manage Family (Spravovat rodinu). Organizátor rodiny může do Rodinného sdílení zvát další uživatele. Pokud už někdo má individuální nebo studentské předplatné Apple Music, obnovování tohoto předplatného se po připojení k rodině automaticky zruší.


Pozvěte svou rodinu

Členy rodiny můžete do rodinného členství pozvat ze svého iPhonu, iPadu nebo iPodu touch nebo ze zařízení s Androidem.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Jakmile nastavíte rodinné sdílení, můžete pozvat další členy rodiny, aby se k vaší rodinné skupině připojili.

Jakmile pozvaný člen rodiny vaši pozvánku přijme, získá přístup k rodinnému předplatnému Apple Music.

Na zařízení s Androidem

 1. V aplikaci Apple Music klepněte na tlačítko Sort Options (Možnosti řazení).
 2. Klepněte na Account Settings (Nastavení účtu).
 3. Klepněte na Manage Family (Spravovat rodinu). Můžete být vyzváni k přihlášení s použitím svého Apple ID a k ověření platebních údajů.
 4. Klepnutím na Continue (Pokračovat) přejděte ke zvaní členů rodiny a pak klepnutím na Add Family Member (Přidat člena rodiny) pozvěte další členy.

Členům rodiny buď můžete poslat e-mail s pozvánkou k připojení k rodině, nebo je můžete vyzvat, aby zadali své Apple ID a heslo přímo v aplikaci Apple Music. Pokud se vás aplikace zeptá na přístup k vašim kontaktům, klepnutím na Povolit umožníte rychlé procházení kontaktů ve vašem zařízení s Androidem.

Jakmile pozvaný člen rodiny vaši pozvánku přijme, získá přístup k Apple Music.


Pokud už předplatné Apple Music máte

Pokud už máte individuální předplatné Apple Music, můžete ho v aplikaci Hudba nebo v iTunes na počítači změnit na rodinné předplatné. Přečtěte si, jak spravovat předplatné Apple Music pomocí iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu nebo PC nebo pomocí zařízení s Androidem.


Další pomoc

Pokud máte s vaším rodinným předplatným potíže:

 1. Přesvědčte se, že všichni členové rodiny sdílejí svoje nákupy z iTunes Storu.
 2. Zkontrolujte, zda jste k iTunes Storu přihlášení pod stejným Apple ID a heslem, které používáte ke sdílení obsahu přes Rodinné sdílení.
 3. Odhlaste se z aplikace Hudba a znovu se přihlaste.

Co dělat, když stále nevidíte sdílený obsah vaší rodiny.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: