Správa karet, které používáte s Apple Pay

Po přidání karet do Walletu můžete změnit výchozí kartu, aktualizovat svoje údaje nebo libovolnou kartu odstranit.1

Správa karet funguje na každém zařízení trochu jinak.2

Změna výchozí karty

První karta, kterou přidáte do Walletu, bude vaší výchozí kartou. Pokud přidáte víc karet a chcete změnit výchozí kartu, použijte tento postup.

iPhone nebo iPad

Ikona Nastavení
Přejděte na iPhonu nebo iPadu do Nastavení > Wallet a Apple Pay a přejděte dolů na Předvolby transakcí. Klepněte na Výchozí karta a zvolte novou kartu.

Na iPhonu taky můžete otevřít Wallet, podržet požadovanou kartu a přetáhnout ji před ostatní karty.

 

Apple Watch

Ikona Apple Watch
Otevřete na iPhonu aplikaci Watch. Klepněte na panel Moje hodinky, klepněte na Wallet a Apple Pay > Výchozí karta a zvolte novou kartu.

 

Modely Macu s Touch ID

Přejděte do Předvoleb systému > Wallet a Apple Pay. V rozevírací nabídce Výchozí karta zvolte novou kartu.

Výchozí karta Apple Pay na modelech Macu

V macOS nejsou přímé platby mezi jednotlivci pomocí Apple Pay a Apple Cash k dispozici.3

 

Aktualizace fakturačních a kontaktních údajů

Přečtěte si, jak aktualizovat fakturační a doručovací údaje pro karty, které používáte s Apple Pay. V případě Apple Card 4 se podívejte, jak zobrazit a aktualizovat fakturační adresu a kontaktní údaje.

iPhone nebo iPad

 • Pokud chcete změnit svoje fakturační údaje, přejděte do Nastavení > Wallet a Apple Pay, klepněte na požadovanou kartu a pak klepněte na údaj, který chcete aktualizovat.
 • Pokud chcete aktualizovat e-mailovou adresu, telefonní číslo a doručovací adresu, přejděte do Nastavení > Wallet a Apple Pay a zvolte údaj, který chcete aktualizovat.

Modely Macu s Touch ID

 • Pokud chcete změnit svoje fakturační údaje, přejděte do Předvoleb systému > Wallet a Apple Pay, klikněte na požadovanou kartu a pak klikněte na rozevírací nabídku Fakturační adresa.
 • Pokud chcete aktualizovat e-mailovou adresu, telefonní číslo a doručovací adresu, přejděte do Nastavení > Wallet a Apple Pay a klikněte na Kontakt a doprava.

Číslo karty nebo datum platnosti sice nemůžete změnit, ale když dostanete novou kartu, měly by se tyto informace aktualizovat automaticky. Pokud vydavatel vaší karty aktualizace nepodporuje, může být potřeba kartu odstranit a znova přidat.

Odstranění karty

V případě potřeby můžete kartu ze svého zařízení odstranit. V případě Apple Card 4si přečtěte, jak zavřít účet . V případě Apple Cash 3 následujícím postupem zavřete svůj účet služby Apple Cash nebo vypněte Apple Cash na určitém zařízení

iPhone nebo iPad

Ikona Nastavení
Pokud chcete odebrat kartu, kterou používáte na iPhonu nebo iPadu, přejděte do Nastavení > Wallet a Apple Pay, klepněte na kartu, kterou chcete odebrat, sjeďte dolů a klepněte na Odstranit kartu.

Nebo otevřete Wallet, klepněte na kartu, klepněte na tlačítko Více, sjeďte dolů a klepněte na Odstranit kartu.

 

Apple Watch

Ikona Apple Watch
Pokud chcete odebrat kartu, kterou používáte na Apple Watch, otevřete na iPhonu aplikaci Watch, přejděte na panel Moje hodinky, sjeďte dolů, klepněte na Wallet a Apple Pay, klepněte na kartu, sjeďte dolů a nakonec klepněte na Odstranit kartu.

Nebo na ploše Apple Watch klepněte na Wallet, klepněte na požadovanou kartu, přitlačte na ni a klepněte na Smazat.

 

Modely Macu s Touch ID

Pokud chcete odstranit kartu, kterou používáte na Macu, přejděte do Předvoleb systému > Wallet a Apple Pay, klikněte na kartu, kterou chcete odstranit, a kliknutím na znaménko mínus (–) ji odstraňte.

Odstranění karty z modelů Macu

Správa karet prodejen nebo věrnostních karet

Když u karty prodejny zapnete Automatický výběr, místo vaší výchozí karty se při placení v přidruženém obchodě předloží karta prodejny. Když Automatický výběr zapnete u věrnostní karty, budou se při použití Apple Pay v souvisejícím obchodě předkládat vaše údaje pro věrnostní program.

Když do Walletu přidáte kartu prodejny nebo věrnostní kartu, může se zobrazit dotaz, jestli se má karta vybírat automaticky. Zapnutí nebo vypnutí Automatického výběru:

 1. Otevřete aplikaci Wallet.
 2. Klepněte na kartu prodejny nebo na věrnostní kartu.
 3. Klepněte na tlačítko Více a zapněte nebo vypněte Automatický výběr.

V případě Apple Card 4 se podívejte, jak získat Daily Cash za nákupy.

Pomoc v případě ztráty nebo krádeže zařízení

Abyste mohli používat Apple Pay, musíte všechny nákupy kreditní, debetní nebo předplacenou kartou autorizovat pomocí Face ID, Touch ID nebo zadáním kódu. A v případě Apple Watch se zapnutou detekcí zápěstí musíte při každém jejich nasazení zadat svůj kód. Tyto funkce zabraňují tomu, aby Apple Pay na vašem iPhonu, iPadu, Apple Watch nebo Macu mohl použít někdo jiný.

Pozastavení nebo trvalé odebrání možnosti platit z takového zařízení pomocí Apple Pay můžete provést na stránce účtu Apple ID nebo pomocí služby Najít iPhone. Přihlaste se na stránku svého účtu Apple ID a klikněte na svoje zařízení. V zobrazených informacích přejděte na část Apple Pay a klikněte na Odstranit nebo Odstranit vše. Vaše karta nebo karty budou pozastaveny nebo budou z Apple Pay odstraněny i tehdy, když je zařízení offline a není připojené k mobilní nebo Wi-Fi síti.

Karty můžete pozastavit nebo odebrat z Apple Pay i tak, že o to požádáte jejich vydavatele. Přečtěte si další informace, co dělat v případě ztráty nebo krádeže iPhonu.

 1. Přečtěte si, které země a oblasti podporují Apple Pay.
 2. V kontinentální Číně není Apple Pay k dispozici na modelech Macu s Touch ID.
 3. Posílání a přijímání peněz přes Apple Pay a karty Apple Cash jsou služby poskytované bankou Green Dot Bank, členem skupiny FDIC. Tato funkce je k dispozici jenom ve Spojených státech. Další informace o smluvních podmínkách.
 4. Vydávání Apple Card zajišťuje Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch. Apple Card je k dispozici jenom ve Spojených státech.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: