Používání tlačítek a obrazovky Apple Watch

Přečtěte si, jak ovládat Apple Watch pomocí korunky Digital Crown, bočního tlačítka a gest. 

     

Stisknutí nebo otáčení korunky Digital Crown

  • Stisknutím zobrazíte ciferník nebo plochu. 
  • Dvojitým stisknutím se vrátíte do poslední aplikace. 
  • Stisknutím a podržením aktivujete Siri
  • Otáčením přiblížíte nebo oddálíte zobrazení, případně změníte, co je na obrazovce.
  • Stisknutím a podržením odemknete obrazovku po cvičení ve vodě.

Přečtěte si víc o voděodolnosti Apple Watch.

 

Stiskněte boční tlačítko

Pokud máte Apple Watch Ultra, můžete si přizpůsobit tlačítko Akce pro rychlý přístup k funkcím, které používáte nejčastěji.

Pohled na obrazovku Apple Watch

Apple Watch Series 5 a novější mají stále zapnutý displej, takže se na obrazovku můžete podívat kdykoli. Pokud máte starší model Apple Watch nebo pokud stále zapnutý displej nepoužíváte, rozsvítíte displej zvednutím zápěstí.

Obrazovku taky můžete rozsvěcovat pozvolna, abyste jejím jasem nerušili třeba v kině. Pomalým otáčením korunkou Digital Crown obrazovku pozvolna rozsvítíte, otáčením na druhou stranu ji zase zhasnete.

Používání gest

K ovládání Apple Watch můžete používat gesta. Hodinky provádějí různé funkce, když na displej klepnete nebo když ho chvilku podržíte.

Klepnutí

Klepnutím na obrazovku vyberete tlačítko nebo položku. Na modelech Apple Watch s funkcí Vždy zapnuto klepnutím rozsvítíte obrazovku do plného jasu.

Klepnutí a přidržení

Když na obrazovce po klepnutí necháte prst chvíli na místě, můžete změnit ciferník, zobrazit volby v aplikaci a dělat další věci.

Přetažení

Přetažením posunete zobrazení nebo pohnete posuvníkem.

Přejetí prstem

Přejetím prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava přejdete na jinou obrazovku.

 

Datum zveřejnění: