Stavové ikony a symboly na Apple Watch

Přečtěte si, co znamenají jednotlivé stavové ikony v horní části obrazovky Apple Watch. 

Zelený blesk

Apple Watch se nabíjejí.

Ikona letadla  

Je zapnutý Letový režim. Bezdrátové funkce budou vypnuté, dokud tuto funkci nevypnete. Ostatní funkce hodinek můžete používat dál. Když letový režim na Apple Watch vypnete, na iPhonu zůstane zapnutý.

Ikona měsíce   

Je zapnutý režim Nerušit. Hovory a upozornění nebudou přehrávat žádné zvuky ani rozsvěcet obrazovku, dokud tuto funkci nevypnete. Budíky ale znít budou.

Ikona režimu kina

Je zapnutý režim kina. Je taky zapnutý tichý režim a obrazovka zůstane tmavá, dokud na ni neklepnete, nestisknete tlačítko nebo neotočíte korunkou Digital Crown. Tento režim taky udržuje obrazovku tmavou, i když na Apple Watch Series 5 zapnete funkci Vždy zapnuto. Režim kina vypnete tím, že otevřete Ovládací centrum a klepnete na jeho ikonu.

Ikona Wi-Fi

Když se Apple Watch místo přímého připojení k iPhonu připojí k Wi-Fi síti, zobrazí se v Ovládacím centru ikona Wi-Fi .

Ikona zelených teček

Apple Watch GPS + Cellular jsou připojené k mobilní síti. Počet teček značí sílu signálu. 

Apple Watch nejsou připojené k iPhonu. Dejte obě zařízení blíž k sobě nebo vypněte letový režim.

Ikona červeného X

Apple Watch GPS + Cellular ztratily připojení k mobilní síti.

 

Ikona kapky

 Je zapnuté Zamknutí ve vodě a obrazovka nereaguje na klepnutí. Apple Watch odemknete otočením korunky Digital Crown. Ikona kapky se zobrazuje jenom na Apple Watch Series 2 a novějších. Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generace) nejsou vhodné na plavání. Přečtěte si víc o voděodolnosti hodinek Apple Watch.

Ikona červené tečky

Dostali jste oznámení. Zobrazíte ho tím, že po ciferníku přejedete prstem dolů.

Ikona Bluetooth

Klepnutím na tlačítko výstupu zvuku  můžete přepínat zvukový výstup mezi spárovanými Bluetooth sluchátky, reproduktory a dalšími doplňky.

Ikona šipky

Aplikace na Apple Watch nedávno použila polohové služby. 

Ikona zámku

Apple Watch jsou zamčené. Klepněte na ně a zadejte kód.

Ikony aktivních aplikací

Ve watchOS 5 a novějším se v horní části ciferníku Apple Watch zobrazují aktivní aplikace, třeba Vysílačka ikona aplikace Vysílačka nebo Telefon . Klepnutím na ikonu aplikaci otevřete. Například když máte zapnutou navigaci v Mapách, uvidíte v horní části obrazovky ikonu Map.

 

Tato ikona se zobrazuje při používání Cvičení. Pokud ikona Cvičení  nezmizí, ani když docvičíte, hodinky restartujte.

Klepnutím otevřete Vysílačku, která vám umožní okamžité spojení s přáteli. 

 

Ikona Právě hraje

Při přehrávání zvuku se v horní části obrazovky objeví ikona Právě hraje .

 

Toto se objeví, když navigujete pomocí aplikace jiného výrobce. Pokud vidíte ikonu navigace  i po ukončení navigování, hodinky restartujte.

Pokud se pokoušíte znova spárovat Apple Watch s iPhonem a aplikace Watch na iPhonu vás požádá o klepnutí na ikonu informací , znamená to, že musíte obě zařízení znova propojit. Ručním spárováním se zařízení nepropojí.

Datum zveřejnění: