Stavové ikony a symboly na Apple Watch

Přečtěte si o ikonách a tlačítkách, které se objevují v horní části Apple Watch a v Ovládacím centru.

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu nabíjení

   

Apple Watch se nabíjejí.

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu slabé baterie

Baterie je vybitá. Přečtěte si, jak nabíjet Apple Watch.

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu letového režimu

  

Je zapnutý Letový režim. Bezdrátové funkce nebudou fungovat, dokud tento režim nevypnete, ale ostatní funkce můžete stále používat.

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu Nerušit

   

Je zapnutý režim Nerušit. Hovory a upozornění nebudou přehrávat žádné zvuky ani rozsvěcet obrazovku, dokud tuto funkci nevypnete. Budíky ale znít budou. Pokud jste na iPhonu nastavili další režim Soustředění, například Soustředění na práci, tato ikona se zde zobrazí, dokud bude aktivní.

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu režimu kina

Režim kina je zapnutý. Je také zapnutý tichý režim. Obrazovka proto zůstane tmavá, dokud na ni neklepnete, nestisknete tlačítko nebo neotočíte korunkou Digital Crown. Tento režim udržuje obrazovku tmavou, i když používáte funkci Vždy zapnuto. Režim kina vypnete tak, že otevřete Ovládací centrum a klepnete na jeho ikonu.

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu Wi-Fi

Když se Apple Watch připojí k Wi-Fi síti místo k iPhonu, v Ovládacím centru se zobrazí ikona Wi-Fi .

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky čárky síly mobilního signálu

Apple Watch GPS + Cellular jsou připojené k mobilní síti. Počet čárek značí sílu signálu. 

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu odpojení

Apple Watch nejsou připojené k iPhonu. Dejte obě zařízení blíž k sobě nebo vypněte letový režim.

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu odpojení od mobilní sítě

Apple Watch GPS + Cellular ztratily připojení k mobilní síti.

 

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu zamknutí ve vodě

Je zapnuté Zamknutí ve vodě a obrazovka nereaguje na klepnutí. Zamknutí ve vodě vypnete stisknutím a podržením korunky Digital Crown. Přečtěte si víc o voděodolnosti Apple Watch.

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky červenou tečku oznámení

ikona červené tečky na Apple Watch

Ikona červené tečky informuje, že jste obdrželi oznámení. Zobrazíte ho tak, že po ciferníku přejedete prstem dolů. Přečtěte si víc o oznámeních na Apple Watch.

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky modrou šipku polohy

Některá aplikace na Apple Watch nedávno použila služby určování polohy. Klepnutím na modrou šipku zjistíte, která aplikace vaši polohu požadovala.

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky modrou ikonu zámku

Apple Watch jsou zamčené. Po klepnutí je můžete odemknout zadáním přístupového kódu.

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu režimu Spánek

Apple Watch jsou v režimu Spánek. Chcete-li režim Spánek ukončit, stiskněte a podržte korunku Digital Crown. Chcete-li režim Spánek vypnout, přejeďte prstem nahoru do Ovládacího centra a klepněte na ikonu Spánek. Pokud jste na iPhonu nastavili další funkci Soustředění, například Soustředění na práci, tato ikona se zde zobrazí, když je příslušný režim aktivní.

Ikony aktivních aplikací

Na Apple Watch se v horní části ciferníku zobrazují ikony některých aktivních aplikací, jako je Vysílačka  nebo Telefon . Klepnutím na ikonu se vrátíte do aplikace.

 

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu cvičení

Tato ikona se zobrazuje při používání Cvičení. Pokud se ikona Cvičení  stále zobrazuje i po ukončení tréninku, restartujte hodinky.

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu vysílačky

Klepnutím otevřete Vysílačku, která vám umožní okamžité spojení s přáteli. 

 

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu Právě hraje

V systému watchOS 8 a starším se v horní části obrazovky zobrazí ikona Právě hraje , když posloucháte přes Apple Watch zvuk. V systému watchOS 9 a novějším se tato ikona neobjevuje, ale aplikace, která přehrává zvuk, se objeví v horní části Docku.

 

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu navigace

Toto se objeví, když navigujete pomocí aplikace jiného výrobce. Pokud se ikona navigace  zobrazuje stále i po ukončení navigace, restartujte hodinky.

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu mikrofonu

Ikona mikrofonu  znamená, že mikrofon vašich Apple Watch poslouchá. Zobrazí se, když mluvíte se Siri, nahráváte hlasovou poznámku nebo používáte jakoukoli aplikaci, která aktivuje mikrofon, jako je například Mytí rukou nebo Vysílačka.

Apple Watch zobrazující v horní části obrazovky ikonu režimu nízké spotřeby

Žlutý kroužek  znamená, že Apple Watch jsou v režimu nízké spotřeby.

Datum zveřejnění: