Obnovení dřívějších verzí dokumentů iWork

Pokud máte zapnutý iCloud Drive pro Pages, Numbers a Keynote, pravidelně se při práci na všech vašich zařízeních ukládají průběžné verze vašich dokumentů. Tímto postupem obnovíte dřívější verze dokumentů Pages, Numbers nebo Keynote.

Ujistěte se, že zapnuli iCloud Drive pro Pages, Numbers a Keynote:

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na Nastavení, pak na [vaše jméno], dále iCloud a zapněte iCloud Drive. Zkontrolujte, že jsou zapnuté Pages, Numbers a Keynote.
 • Na Macu zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému, klikněte na iCloud a pak na Volby vedle položky iCloud Drive. Zkontrolujte, že jsou zaškrtnuté aplikace Pages, Numbers a Keynote a klikněte na Hotovo. 

Pokud nemáte iCloud Drive zapnutý, můžete na Macu stále vidět starší verze dokumentu, uvidíte ale jen verze vytvořené při práci na Macu.

iPhone zobrazující Historii verzí

Obnovení dokumentu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Klepněte ve správci dokumentů na Procházet a pak v nabídce Procházet na iCloud Drive. 
 2. Klepněte na Vybrat a potom vyberte dokumenty, které chcete obnovit. Objeví se u nich značka zaškrtnutí. 
 3. Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na . Na iPadu klepněte na Verze.
 4. Vyberte verzi dokumentu, kterou chcete zobrazit.
 5. Klepnutím na Náhled zobrazíte její náhled. Dokument v náhledu můžete prohledávat a kopírovat z něj text nebo objekty, nemůžete ho ale upravovat.
 6. Pokud chcete dokument obnovit na tuto verzi, klepněte na Obnovit. Pokud nechcete dokument obnovit na tuto verzi, ale chcete ji uložit jako samostatný dokument, klepněte na Uložit kopii. Chcete-li se vrátit k aktuální poslední verzi, klepněte na Zavřít.

Dokument se nahradí vybranou verzí. Opakováním stejného postupu můžete obnovu vzít zpátky nebo obnovit jinou verzi dokumentu.


Obnovení dokumentu na Macu

 1. Otevřete soubor, který chcete obnovit.
 2. Vyberte Soubor > Vrátit do > Procházet všechny verze.
 3. Pomocí šipek napravo si prohlédněte dřívější verze dokumentu. Na časové ose na pravé straně obrazovky uvidíte, kdy byly verze vytvořeny. Když na nějakou verzi kliknete, můžete si ji prohlédnout.
 4. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Pokud chcete dokument obnovit na tuto verzi, klikněte na Obnovit.
  • Pokud nechcete dokument obnovit na tuto verzi, ale chcete ji uložit jako samostatný dokument, podržte klávesu Alt a klepněte na Obnovit kopii. Aplikace otevře kopii této verze v novém okně.
  • Chcete-li se vrátit k aktuální poslední verzi, klepněte na Hotovo.

Dokument se nahradí vybranou verzí. Opakováním stejného postupu můžete obnovu vzít zpátky nebo obnovit jinou verzi dokumentu.

Mac se dvěma obrázky motorky, kdy na každém je jiná barva banneru

Obnovení dokumentu v aplikacích iWork pro iCloud

Jestli chcete pracovat s dřívější verzí dokumentu na webu iCloud.com, proveďte v prohlížeči na Macu nebo PC tento postup.

 1. Přihlaste se na web iCloud.com.
 2. Klikněte na ikonu Pages, Numbers nebo Keynote.
 3. Otevřete dokument.
 4. Klikněte na  a zvolte Procházet všechny verze.
 5. Náhled starší verze zobrazíte tím, že ji vyberete a kliknete na Náhled. iCloud v novém panelu nebo v novém okně prohlížeče otevře náhled vybraného dokumentu.
 6. Pokud chcete dokument obnovit na tuto verzi, klikněte na Obnovit. Pokud nechcete dokument obnovit na tuto verzi, ale chcete ji uložit jako samostatný dokument, otevřete její náhled a zvolte  > Stáhnout kopii. Pokud tuto verzi obnovit nechcete, zase panel nebo okno zavřete.

Dokument se nahradí vybranou verzí. Opakováním stejného postupu můžete obnovu vzít zpátky nebo obnovit jinou verzi dokumentu.

Další informace

Pokud jste dokument sdíleli s ostatními, kdokoli s oprávněním pro úpravy může kopírovat a obnovovat jen ty verze, které vzniky po nasdílení dokumentu. 

Když pro dokument nastavíte heslo nebo změníte jeho stávající heslo, změna se projeví jen na této a všech následujících verzích.

Když budete chtít zabránit ostatním v obnovení nechráněné verze sdíleného dokumentu nebo verze se starším heslem, ukončete sdílení dokumentu, nastavte pro něj jedinečné heslo a znovu ho nasdílejte.

Přesunutí dokumentu mimo složku jeho aplikace (třeba do kořenové složky vašeho iCloud Drivu) může znemožnit obnovení jeho minulých verzí. A pokud dokument sdílíte přes iCloud, po přesunutí ho pravděpodobně nikdo jiný neuvidí a nebude ho moct upravovat.

Datum zveřejnění: