Režim hosta není při určitých konfiguracích IPv6 na zařízeních AirPort dostupný

Abyste mohli používat Režim hosta a IPv6 současně, budete možná muset zadat hodnotu v nastavení delegované předpony ve vašem zařízení AirPort Extreme, AirPort Express nebo AirPort Time Capsule.

V závislosti na nastavení IPv6 možná režim sítě pro hosty nebude na vašem zařízení AirPort k dispozici:

 • Když zadáte délku předpony LAN pro režim ručního směrovače nebo režim tunelu, která odpovídá 64 bitům, není k dispozici dostatek bitů pro povolení sítě pro hosty. V takových případech není síť pro hosty IPv6 k dispozici.
 • Pokud není delegovaná předpona zadána, zařízení AirPort předpokládá, že předpona má hodnotu 64. Tím také dojde ke znepřístupnění sítě pro hosty v IPv6.

K nastavení předpony IPv6 na zařízení AirPort na hodnotu 48 můžete použít Nastavení AirPortu. Tím umožníte používání protokolu IPv6 a režimu sítě pro hosty zároveň.

 1. Informace o nastavení IPv6 vám sdělí váš poskytovatel připojení.
 2. Otevřete Nastavení AirPortu a vyberte zařízení AirPort, které chcete nastavit. Budete-li vyzváni, zadejte heslo zařízení.
 3. Klikněte nebo klepněte na Internet a vyberte Možnosti.
 4. V části Konfigurovat IPv6 vyberte Ručně.
 5. Z nabídky Režim IPv6 vyberte Nativní nebo Tunel podle instrukcí vašeho poskytovatele připojení.
 6. Zadejte IPv6 adresu WAN, výchozí cestu a další informace, které jste dostali od poskytovatele sítě. 
 7. Do pole Delegovaná předpona IPv6 zadejte adresu typu /48. Klikněte na Uložit a poté na Aktualizovat, abyste zařízení AirPort aktualizovali.
   Panel Možnosti internetu v Nastavení AirPortu
Datum zveřejnění: