Zjednodušené zadávání dat v Numbers pro iOS

Numbers pro iOS formátují obsah na základě toho, co zadáte. Tento článek popisuje, jak můžete tento formát změnit a jak zadávat data pomocí klávesnice.

Numbers nabízí několik různých klávesnic pro zjednodušení zadávání dat do tabulek. Taky můžete iPhone, iPad nebo iPod touch otočit a zadávat data v orientaci na šířku.

Numbers během zadávání dat automaticky rozpoznají, co do buňky píšete, a podle toho ji naformátují. Když třeba zadáte „$100“, Numbers automaticky nastaví formát buňky na měnu a při úpravách buňky zobrazí číselnou klávesnici. 

Jestli chcete formát buňky změnit, klepněte na buňku, klepněte na Formát  a potom klepněte na Formát. Klepnutím na požadovaný formát ho použijete na buňku, klepnutím na Další informace  zobrazíte další podrobnosti o formátu.

Textová klávesnice

Numbers na iPadu s textovou klávesnicí

Takhle vypadá výchozí klávesnice, na které můžete psát slova, čísla, data a všechno ostatní. Na iPadu* můžete čísla a jiné znaky zadávat i pomocí gest. Číslo nebo symbol rychle zadáte tak, že příslušnou klávesu přetáhnete dolů a pustíte ji.


Číselná klávesnice

Numbers na iPadu s číselnou klávesnicí

Až budete chtít zadat číslo, peněžní částku nebo zlomek, klepněte na Číselná klávesnice . Tato klávesnice se hodí i k zadávání hvězdiček hodnocení, zaškrtávacích políček nebo k zadávání čísel ve vědecké exponentové notaci.


Klávesnice pro datum, čas a dobu

Klepněte na Klávesnice pro datum a čas  a potom klepněte na tlačítko Datum a čas nebo Doba. Zobrazí se klávesnice, na které můžete snadno zadávat data a časy. Stávající časové hodnoty můžete upravit i pomocí tlačítek – a + nad klávesnicí.


Klávesnice vzorců

Numbers na iPadu s klávesnicí vzorců

Klávesnice vzorců se hodí na zadávání funkcí, čísel a symbolů. Pokud nemáte zobrazenou klávesnici, klepněte na Zobrazit klávesnici , potom na Klávesnice vzorců  a začněte psát vzorec. Číslo nebo symbol můžete na iPadu*  rychle zadat tak, že příslušnou klávesu přetáhnete dolů a pustíte ji. Na iPhonu přepněte na číselnou klávesnici. Symboly se dají psát i klepnutím na symbol nad klávesnicí.

* Tato funkce nemusí být k dispozici na všech modelech iPadu.

Datum zveřejnění: