Zjednodušené zadávání dat v Numbers pro iPhone, iPad a iPod touch

Numbers pro iOS a iPadOS formátují vkládaná data podle toho, co píšete. Tento článek popisuje, jak můžete tento formát změnit a jak zadávat data pomocí klávesnice.

Numbers nabízí několik různých klávesnic pro zjednodušení zadávání dat do tabulek. Můžete taky iPhone, iPad nebo iPod touch otočit a zadávat data v orientaci na šířku.

Numbers během zadávání dat automaticky rozpoznají, co do buňky píšete, a podle toho ji naformátují. Když třeba zadáte „$100“, Numbers automaticky nastaví formát buňky na měnu a při úpravách buňky zobrazí číselnou klávesnici. 

Pokud chcete formát buňky změnit, klepněte na buňku, klepněte na tlačítko Formát  a potom klepněte na Formát. Klepnutím na požadovaný formát ho použijete na buňku, klepnutím na tlačítko Další informace  zobrazíte další podrobnosti o formátu.

Textová klávesnice

Toto je výchozí klávesnice, na které můžete psát slova, čísla, data a všechno ostatní. Na iPadu* můžete čísla a jiné znaky zadávat i pomocí gest. Číslo nebo symbol rychle zadáte tak, že příslušnou klávesu přetáhnete dolů a pustíte ji.


Číselná klávesnice

Chcete-li zadat číslo, peněžní částku nebo zlomek, klepněte na tlačítko Číselná klávesnice . Tato klávesnice se hodí i k zadávání hvězdiček hodnocení, zaškrtávacích políček nebo k zadávání čísel ve vědecké exponenciální notaci.


Klávesnice pro datum, čas a dobu

Klepněte na tlačítko Klávesnice pro datum a čas  a potom na tlačítko Datum a čas nebo Doba. Zobrazí se klávesnice, na které můžete snadno zadávat data a časy. Stávající časové hodnoty můžete upravit i pomocí tlačítek – a + nad klávesnicí.


Klávesnice vzorců

Klávesnice vzorců se hodí pro zadávání funkcí, čísel a symbolů. Pokud klávesnice ještě není zobrazena, klepněte na tlačítko Zobrazit klávesnici , pak na tlačítko Klávesnice vzorců  a můžete psát vzorec. Číslo nebo symbol můžete na iPadu*  rychle zadat tak, že příslušnou klávesu přetáhnete dolů a pustíte ji. Na iPhonu přepněte na číselnou klávesnici. Symboly se dají psát i klepnutím na symbol nad klávesnicí.

* Tato funkce nemusí být k dispozici na všech modelech iPadu.

Datum zveřejnění: