Zjednodušené zadávání dat v Numbers pro iOS

Numbers pro iOS formátují obsah na základě toho, co zadáte. Tento článek popisuje, jak můžete tento formát změnit a jak zadávat data pomocí klávesnice.

Numbers nabízí několik různých klávesnic pro zjednodušení zadávání dat do tabulek. Můžete taky iPhone, iPad nebo iPod touch otočit a zadávat data v orientaci na šířku.

Numbers při psaní dat automaticky rozpoznají, co do buňky píšete, a podle toho ji naformátují. Když třeba zadáte „$100“, Numbers automaticky nastaví formát buňky na měnu a při úpravách buňky zobrazí číselnou klávesnici. 

Když chcete změnit formát buňky, klepněte na požadovanou buňku, pak na ikonu štětce a nakonec na Formát. Klepnutím na požadovaný formát ho přiřadíte buňce, nebo klepnutím na ikonu dalších informací zobrazíte podrobnosti formátu.

Textová klávesnice

Textová klávesnice v Numbers pro iPad

Toto je výchozí klávesnice, na které můžete psát slova, čísla, data a všechno ostatní. Na iPadu* můžete taky na klávesnici použít gesta k zadávání číslic a dalších znaků. Číslo nebo symbol rychle zadáte tak, že z jeho klávesy přejedete dolů a potom prst zvednete.

* Tato funkce nemusí být k dispozici na všech modelech iPadu.


Číselná klávesnice

Číselná klávesnice v Numbers pro iPad

Když klepnete na ikonu číselné klávesnice, usnadníte si zadávání čísel, peněžních částek a zlomků. Tato klávesnice se hodí i k zadávání hvězdiček hodnocení, zaškrtávacích políček nebo k zadávání čísel ve vědecké exponentové notaci.


Klávesnice pro datum, čas a dobu

Klávesnice pro datum, čas a dobu v Numbers pro iPad

Klepněte na ikony klávesnice data, času a doby, pak na tlačítko Datum a čas nebo Doba. Zobrazí se klávesnice, na které můžete snadno zadávat data, časy a intervaly. Stávající časové hodnoty můžete upravit pomocí tlačítek – a + nad klávesnicí.


Klávesnice vzorců

Klávesnice vzorců v Numbers pro iPad

Klávesnice vzorců se hodí pro zadávání funkcí, čísel a symbolů. Pokud klávesnice ještě není zobrazena, klepněte na ikonu klávesnice vzorců, pak na ikonu úprav vzorců a můžete psát vzorec. Na iPadu* můžete snadno zadat číslo nebo symbol, když z jeho klávesy přejedete směrem dolů a pak prst zvednete. Na iPhonu pak přepněte na číselnou klávesnici. Symboly se dají psát i klepnutím na symbol nad klávesnicí.

* Tato funkce nemusí být k dispozici na všech modelech iPadu.

Datum zveřejnění: