Zobrazení kalendáře svátků jiných regionů

Na Macu použijte nastavení Jazyk a oblast, abyste v Kalendáři zobrazili svátky jiné oblasti nebo země.

Když zapnete volbu „Zobrazit kalendář svátků“ v nastavení Kalendáře, Kalendář bude zobrazovat státní svátky ve vaší oblasti. Svou oblast změníte v místní nabídce Oblast v Předvolbách jazyka a oblasti. Pokud chcete v Kalendáři například zobrazit japonské svátky, vyberte Japonsko v nabídce Oblast.*

Kalendář zobrazuje kalendář svátků oblasti pouze v jazyce dané oblasti. Například japonský kalendář je pouze v japonštině. Výsledkem je, že svátky oblasti uvidíte pouze tehdy, pokud je jazyk oblasti na seznamu preferovaných jazyků. Jazyk na tento seznam přidáte tak, že kliknete na tlačítko Přidat symbol plus v Předvolbách jazyka a oblasti. Jazyk nemusíte nastavovat jako výchozí, pokud nechcete měnit jazyk nabídek a dialogových oken.

Jakmile tyto změny provedete, bude možná potřeba obnovit kalendář svátků v Kalendáři. Vyberte Kalendář > Předvolby, klikněte na Obecné a vypněte „Zobrazit kalendář svátků“. Zavřete okno předvoleb, poté jej znovu otevřete a kalendář svátků zase zapněte.

* Změna regionu změní také formát data, času, čísel a měn.

 

Datum zveřejnění: