Používání Přizpůsobení dotyků na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Pomocí funkce zpřístupnění zvané Přizpůsobení dotyků si můžete nastavit, jak bude vaše iOS zařízení reagovat na dotyk.

Přizpůsobení dotyků se skládá z několika dílčích funkcí. Abyste je mohli používat, přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení dotyků a zapněte si Přizpůsobení dotyků.

Potom se podívejte na níže popsané možnosti.

Chcete-li, aby zařízení reagovalo jen na dotyky trvající určitou dobu

Zařízení můžete nastavit, aby reagovalo na dotyk jen v případě, že necháte prst nějakou dobu ležet na obrazovce. Říká se tomu Délka dotyku.

Délku dotyku nastavíte takto:

  1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení dotyků.
  2. Zapněte Délku dotyku.
  3. Klepáním na tlačítka - a + nastavte čas.

Chcete-li, aby zařízení ignorovalo vícenásobné dotyky

Jestliže máte problém dotknout se obrazovky jen jednou – jinými slovy, pokud vždy klepnete rychle několikrát za sebou – zapněte si funkci Ignorovat opakování. Až pak na obrazovku klepnete vícekrát po sobě, zařízení to bude chápat jako jedno klepnutí. Můžete si nastavit dobu, po kterou bude zařízení brát všechny dotyky jako jeden.

Funkci Ignorovat opakování nastavíte takto:

  1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení dotyků.
  2. Zapněte volbu Ignorovat opakování.
  3. Klepáním na tlačítka - a + nastavte čas.

Chcete-li, aby zařízení reagovalo jen na první nebo poslední místo, kterého se dotknete

Pokud dokážete klepnout na správné místo obrazovky, ale prst vám potom vždy ujede jinam, ještě než stihnete vybrat požadovanou věc, zapněte si Asistenci při klepnutí a v ní volbu Použít místo prvního dotyku. 

Pokud vám naopak nejde klepnout rovnou na požadované místo, ale dokážete na něj prst posléze posunout, zapněte si Asistenci při klepnutí a v ní volbu Použít místo posledního dotyku.

Asistenci při klepnutí nastavíte takto:

  1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení dotyků.
  2. Klepněte na Použít místo prvního dotyku nebo Použít místo posledního dotyku. 

Se zapnutou Asistencí při klepnutí bude zařízení reagovat na klepnutí, až když prst před uplynutím určené doby zvednete z obrazovky. Říká se tomu prodleva při klepnutí. Zařízení dokáže reagovat i na jiná gesta, například přetahování – stačí počkat déle, než kolik je prodleva při klepnutí.

Klepáním na tlačítka - a + nastavte prodlevu.

Na iPhonu 6s a iPhonu 6s Plus funguje Asistence při klepnutí i s funkcí 3D Touch. Zařízení bude reagovat na první, respektive poslední dotyk nehledě na to, zda byl slabý, nebo silný.

Datum zveřejnění: