Používání funkce 3D Touch s VoiceOverem a Zvětšením

Přečtěte si, jak používat 3D Touch s funkcemi zpřístupnění VoiceOver a Zvětšení na iPhonu 6s a iPhonu 6s Plus.

Jak používat 3D Touch s VoiceOverem

3D Touch umožňuje zobrazit náhled obsahu určité položky, získat přístup k užitečným zkratkám a rychle otevírat položky.

Zobrazení náhledu položky nebo její otevření

Pokud si chcete zobrazit náhled obsahu položky, postupujte následovně: 

  1. Přesuňte fokus VoiceOveru na položku nebo aplikaci.
  2. Stiskněte prstem obrazovku, a až ucítíte vibraci, prst uvolněte. Zobrazí se náhled.
  3. A pokud teď položku chcete otevřít, přitlačte silněji.

Když si v Mailu zobrazíte náhled nějaké zprávy, můžete získat přístup k nabídce Vlastní akce. Postupujte takto:

  1. Přesuňte fokus VoiceOveru na zprávu v seznamu náhledů.
  2. Stiskněte prstem obrazovku, a až ucítíte vibraci, prst uvolněte. 
  3. Táhněte prstem k pravému dolnímu rohu obrazovky. Uslyšíte, jak VoiceOver říká, „náhled“.
  4. Švihnutím jedním prstem nahoru nebo dolů na obrazovce získáte přístup k akcím Koš, Nepřečtené a dalším.

Zobrazení nabídky Rychlé akce

V některých případech, když stisknete nějakou aplikaci, zobrazí se nabídka Rychlé akce. Můžete například na ploše stisknout aplikaci Fotoaparát a zvolit možnost Pořídit selfie. 

Nabídku Rychlé akce zobrazíte následujícím postupem:

  1. Přesuňte fokus VoiceOveru na aplikaci.
  2. Stiskněte prstem obrazovku, a až ucítíte vibraci, prst uvolněte.
  3. Švihněte jedním prstem doleva nebo doprava.

     

Jak používat 3D Touch se Zvětšením

Na obrazovce můžete jedním prstem přibližovat nebo oddalovat zobrazení. Nejdřív se v části Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zvětšení > Zobrazit ovladač přesvědčte, jestli je zapnutý ovladač zvětšení.

Pokud chcete 3D Touch používat se Zvětšením, stiskněte jedním prstem tlačítko ovladače. Tím se aktivuje okno zvětšení. Potom okno můžete přesouvat tažením prstem po obrazovce.

Když prst zvednete, obrazovka se vrátí na minimální úroveň zvětšení a okno zvětšení zmizí. 

Datum zveřejnění: