Vypnutí explicitního obsahu v Apple Music na Androidu

Zapnutím omezení obsahu můžete v aplikaci Apple Music můžete omezit přístup k explicitní hudbě a k videoobsahu s určitým hodnocením.

 1. Na zařízení s Androidem otevřete aplikaci Apple Music.
 2. Dole na obrazovce klepněte na panel Library (Knihovna), For You (Pro vás), Browse (Procházet) nebo Radio.
 3. Klepněte na tlačítko nabídky tlačítko Sort Options a pak na Nastavení.
 4. Přejděte do části Restrictions (Omezení) a klepněte na možnost Content Restrictions (Omezení obsahu).
 5. Zadejte čtyřmístný přístupový kód a potvrďte jej opětovným zadáním.
  Zadáním kódu zabráníte ostatním, aby toto nastavení měnili bez vašeho souhlasu. Nezapomeňte si kód zapamatovat, budete ho potřebovat, až budete chtít v budoucnu omezení obsahu změnit. Pokud si kód nezapamatujete, neexistuje žádný způsob, jak ho obnovit. K provedení jakýchkoli změn pak budete muset aplikaci Apple Music z telefonu smazat a pak ji znova nainstalovat.
 6. Klepnutím na možnost Enable Content Restrictions (Povolit omezení obsahu) ji zapnete. Pak zvolte požadovaná omezení:
  • Klepnutím na Music (Hudba) vypnete přístup k explicitnímu obsahu.
  • Klepnutím na Movies (Filmy) můžete vybrat, ke kterým hodnocením chcete povolit přístup, nebo zcela vypnout přístup k filmům.
  • Klepnutím na TV Shows (Televizní pořady) vyberte, ke kterým hodnocením chcete povolit přístup, nebo zcela vypněte přístup k televizním pořadům.
  • Klepnutím na Profiles (Profily) vypnete přístup k profilům ostatních uživatelů Apple Music.

Po nastavení omezení obsahu se mohou skladby a alba označené jako explicitní nebo videoobsah s omezeným hodnocením zobrazit ve výsledcích hledání nebo na některých z panelů v Apple Music, ale nebude možné je přehrát. Rádio taky bude přehrávat jen nezávadné skladby.

Omezení obsahu je třeba nastavit na každém zařízení zvlášť. Nastavení se mezi zařízeními nesynchronizují.


Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: