Ovládání televize nebo receiveru pomocí Siri Remote nebo Apple TV Remote

Přečtěte si, jak pomocí Siri Remote nebo Apple TV Remote zapínat a vypínat zařízení, měnit na nich hlasitost a dělat další věci.

Než začnete

 • Apple TV 4K a Apple TV (4. generace) by měly automaticky rozpoznat připojenou televizi nebo receiver a podle toho naprogramovat Siri Remote nebo Apple TV Remote1, aby mohl ovládat zapínání a HDMI vstup.
 • Držte ovladač tak, aby mezi ním a přední stranou televize nebo receiveru nic nepřekáželo. K ovládání hlasitosti se obvykle používá infračervené čidlo2 na přední straně zařízení.

Pokud zapínání, ovládání hlasitosti nebo výběr HDMI vstupu nefungují automaticky, možná budete muset naprogramovat ovládání hlasitosti na ovladači nebo zapnout funkci HDMI-CEC na televizi nebo receiveru.

 


 

 

Ovládání hlasitosti

Na Siri Remote nebo Apple TV Remote stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti nebo tlačítka snížení hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost. Pokud hlasitost nereaguje, naprogramujte ovládání hlasitosti na Siri Remote nebo Apple TV Remote ručně.

Siri Remote a Apple TV Remote může ovládat buď hlasitost televize, nebo receiveru, ale ne obou zároveň.

Zapnutí televize nebo receiveru a přepnutí na správný HDMI vstup

Jakmile probudíte Apple TV, měla by se televize automaticky zapnout a přepnout na správný HDMI vstup. Prostě stisknutím libovolného tlačítka na Siri Remote nebo Apple TV Remote probuďte Apple TV a s ní i váš systém domácího kina. Další pomoc.

Vypnutí televize nebo receiveru

Podržte tlačítko plochy na Apple TV (4. generace) a vyberte Uspat. Tím Apple TV uspíte a automaticky vypnete televizi nebo receiver. Další pomoc.

Nastavení HDMI-CEC a hlasitosti na Apple TV

Na obrazovce Nastavení > Ovladače a zařízení můžete určit tato nastavení:

 • Ovládání televizorů a receiverů: Vyberte, jestli má Siri Remote nebo Apple TV Remote automaticky zapínat televizi, nebo receiver.
 • Ovládání hlasitosti: Vyberte, jestli má Siri Remote nebo Apple TV Remote ovládat hlasitost televize, nebo receiveru. Taky tu můžete určit, upravit nebo smazat naučená ovládání hlasitosti.

Další pomoc

Pokud vám nastavení ovládání hlasitosti nebo jiných funkcí nefunguje, možná musíte Siri Remote nebo Apple TV Remote naprogramovat ručně anebo se ujistit, že máte zapnuté HDMI-CEC.

Naprogramování ovládání hlasitosti na ovladači

Když ovládání hlasitosti nefunguje automaticky, můžete Siri Remote nebo Apple TV Remote naprogramovat ručně:

 1. Na Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace) přejděte do Nastavení > Ovladače a zařízení > Ovládání hlasitosti.
 2. Vyberte Nastavit nové zařízení.
 3. Podle pokynů na obrazovce naprogramujte na Siri Remote nebo Apple TV Remote ovládání hlasitosti televize nebo receiveru.

Ujistěte se, že máte zapnuté HDMI-CEC

Pokud některé funkce nepracují správně, zkuste tento postup:

 1. Zjistěte si, jestli vaše televize nebo receiver skutečně podporují HDMI-CEC. Podívejte se do uživatelské příručky nebo kontaktujte výrobce.
 2. Přesvědčte se, že je v nabídce televize nebo receiveru zapnutá funkce HDMI-CEC. Použijte k tomu dálkový ovladač, který jste k zařízení dostali. Protože výrobci často dávají funkci HDMI-CEC jiné názvy, hledejte nastavení končící na „Link“ nebo „Sync“. Například:
 • LG: SimpLink
 • Philips: EasyLink
 • Samsung: Anynet+
 • Sharp: Aquos Link
 • Sony: BRAVIA Sync

 1. Apple TV 4K a Apple TV (4. generace) se po celém světě dodávají se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se tento ovladač nazývá Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri ale funguje na obou ovladačích – stačí, abyste se nacházeli v zemi nebo oblasti s podporou Siri.
 2. K ovládání hlasitosti se obvykle používá infračervené čidlo na přední straně televize nebo receiveru. Některé receivery místo toho používají HDMI-CEC. Při ovládání hlasitosti přes HDMI-CEC nepotřebujete nezakrytý výhled mezi ovladačem a přední stranou televize nebo receiveru.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: Thu Oct 05 23:49:58 GMT 2017