Ovládání televize nebo receiveru pomocí Siri Remote nebo Apple TV Remote

Přečtěte si, jak ovládat zapínání a vypínání, hlasitost a další věci pomocí Siri Remote, Apple TV Remote nebo ovladače domácího kina.

Používání Siri Remote nebo Apple TV Remote

Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace) by měla automaticky rozpoznat televizi nebo receiver, ke kterým je připojená, a naprogramovat Siri Remote nebo Apple TV Remote1 na ovládání zapínání/vypínání a HDMI vstupu.

Než začnete pomocí Siri Remote nebo Apple TV Remote ovládat televizi nebo reciever, odstraňte veškeré překážky mezi ovladačem a přední části televize nebo receiveru. K ovládání hlasitosti se obvykle používá infračervené čidlo2 na přední straně zařízení.

Pokud zapínání/vypínání, ovládání hlasitosti nebo výběr HDMI vstupu nefungují automaticky, možná budete muset naprogramovat ovládání hlasitosti na ovladači nebo zapnout funkci HDMI-CEC na televizi nebo receiveru.

Ovládání hlasitosti

Hlasitost zvýšíte nebo snížíte stiskem tlačítka Zvýšení hlasitosti na Siri Remote nebo Snížení hlasitosti na Siri Remote. Pokud hlasitost nereaguje, musíte Siri Remote nebo Apple TV Remote na ovládání hlasitosti naprogramovat ručně

Siri Remote a Apple TV Remote může ovládat buď hlasitost televize, nebo receiveru, ale ne obou zároveň.

Zapnutí televize nebo receiveru a přepnutí na správný HDMI vstup

Pokud chcete zapnout televizi nebo receiver a automaticky se přepnout na správný vstup HDMI, jednoduše Apple TV probuďte. Apple TV probudíte a přístroje domácího kina zapnete stiskem libovolného tlačítka na Siri Remote nebo Apple TV Remote. Potřebujete pomoc?

Vypnutí televize nebo receiveru

Stiskněte a podržte tlačítko plochy na Apple TV (4. generace) a vyberte Uspat. Tím Apple TV uspíte a automaticky vypnete televizi nebo přijímač. Potřebujete pomoc?

Nastavení HDMI-CEC a hlasitosti na Apple TV

Přejděte do Nastavení > Ovladače a zařízení a zvolte následující:

 • Ovládání televizorů a receiverů: Zvolte, jestli bude Siri Remote nebo Apple TV Remote automaticky zapínat televizi nebo receiver.
 • Ovládání hlasitosti: Zvolte, jestli bude Siri Remote nebo Apple TV Remote automaticky ovládat hlasitost televize nebo receiveru. Taky tu můžete určit, upravit nebo smazat naučená ovládání hlasitosti.

Ovládání Apple TV pomocí ovladače domácího kina

K ovládání Apple TV můžete používat ovladač domácího kina, jako například síťový ovladač systémů řízení domácnosti, nebo infračervený ovladač (nazývaný taky univerzální ovladač).

Nastavení ovladače domácího kina na ovládání Apple TV:

 1. Přidejte Apple TV do aplikace Domácnostpřiřaďte ji do nějaké místnosti.
 2. Přidejte ovladač do aplikace Domácnost na iOS zařízenípřiřaďte ho do nějaké místnosti.

Po přidání ovladače do aplikace Domácnost ho můžete používat k ovládání libovolné Apple TV ve vaší domácnosti.

Přečtěte si, které ovladače domácího kina jsou podporovány.

Informace o různých způsobech, jak používat ovladač k ovládání Apple TV, získáte, když přejdete do Nastavení > Ovladače a zařízení a vyberte Nastavení ovladače.

Pokud máte s ovladačem problémy a chcete se dozvědět víc informací o jeho používání k ovládání Apple TV, obraťte se na výrobce nebo navštivte jeho webové stránky.

Pomoc se Siri Remote nebo Apple TV Remote

Pokud potřebujete pomoc s ovládáním hlasitosti nebo dalšími funkcemi Siri Remote nebo Apple TV Remote, budete ho možná muset naprogramovat ručně nebo se ujistěte, že máte zapnuté HDMI-CEC.

Naprogramování ovládání hlasitosti na ovladači

Když ovládání hlasitosti nefunguje automaticky, můžete Siri Remote nebo Apple TV Remote naprogramovat ručně:

 1. Na Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace) přejděte do Nastavení > Ovladače a zařízení > Ovládání hlasitosti.
 2. Vyberte Nastavit nové zařízení.
 3. Podle pokynů na obrazovce naprogramujte na Siri Remote nebo Apple TV Remote ovládání hlasitosti televize nebo receiveru.

Ujistěte se, že máte zapnuté HDMI-CEC

Pokud některé funkce nepracují správně, zkuste tento postup:

 1. Zjistěte si, jestli vaše televize nebo receiver skutečně podporují HDMI-CEC. Podívejte se do uživatelské příručky nebo kontaktujte výrobce.
 2. Přesvědčte se, že je v nabídce televize nebo receiveru zapnutá funkce HDMI-CEC. Použijte k tomu dálkový ovladač, který jste k zařízení dostali. Protože výrobci často dávají funkci HDMI-CEC jiné názvy, hledejte nastavení končící na „Link“ nebo „Sync“. Například:
 • LG: SimpLink
 • Philips: EasyLink
 • Samsung: Anynet+
 • Sharp: Aquos Link
 • Sony: BRAVIA Sync

 1. Apple TV 4K a Apple TV (4. generace) se po celém světě dodávají se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se tento ovladač nazývá Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri ale funguje na obou ovladačích – stačí, abyste se nacházeli v zemi nebo oblasti s podporou Siri.
 2. K ovládání hlasitosti se obvykle používá infračervené čidlo na přední straně televize nebo receiveru. Některé receivery místo toho používají HDMI-CEC. Při ovládání hlasitosti přes HDMI-CEC nepotřebujete nezakrytý výhled mezi ovladačem a přední stranou televize nebo receiveru.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: