Reklamy a soukromí

Reklamní platforma Apple chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

Reklamní platforma Apple byla vytvořena s ohledem na ochranu vašeho soukromí a poskytuje vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

Reklamy zprostředkované reklamní platformou Apple se mohou objevovat V App Storu na iOS zařízení, v Apple News a Akciích.

Při výběru reklam, které vám budou předkládány, mohou být využity následující kontextové informace:

  • Informace o zařízení: Nastavení jazyka klávesnice, typ zařízení, verze OS, mobilní operátor a typ připojení.
  • Poloha zařízení: Pokud je povolena systémová služba reklam Apple závislých na poloze, mohou vám být na základě vaší polohy předkládány geograficky relevantní reklamy. Reklamní platforma Apple neukládá polohu vašeho zařízení a nevytváří na základě těchto informací žádné profily.
  • Hledání v App Storu na IOS: Dotazy, které zadáte při hledání v App Storu na iOS, mohou být využity k poskytování souvisejících vyhledávacích reklam.
  • Apple News a Akcie: Na základě článků, které čtete, jsou vybírány vhodné reklamy.

Aby vám reklamní platforma Apple poskytovala relevantní reklamy, vytváří také skupiny lidí (tzv. segmenty) sdílejících podobné charakteristiky a tyto skupiny poté využívá k poskytování zacílených reklam. K zařazení do segmentů slouží informace o vás a vytvořené segmenty určují složení reklam, které se vám budou zobrazovat. Aby bylo ochráněno vaše soukromí, jste zařazováni do segmentů o velikosti minimálně 5 000 lidí.

V Apple News a Akciích jsou k vašemu zařazování do cílových segmentů využívány informace o tématech a publikacích přiřazených k vašemu identifikátoru pro News, a o publikacích, pro které jste povolili zasílání oznámení. Na základě vyhledávacích dotazů v App Storu nejsou žádné cílové segmenty vytvářeny.

V App Storu na iOS zařízení, Apple News a Akciích mohou být k vašemu zařazení do cílových segmentů využity následující údaje.

  • Informace o účtu: Vaše jméno, adresa, věk a zařízení registrovaná na vašem účtu. Na základě údajů, jako je křestní jméno, které jste uvedli na registrační stránce Apple ID, nebo oslovení na vašem účtu iTunes, může být určeno vaše pohlaví.
  • Stahovaný obsah: Hudba, filmy, knihy, TV pořady a aplikace.
  • Aktivity v ostatních aplikacích: Vývojáři aplikací, mohou na základě vlastních zásad ochrany soukromí a platných zákonů poskytovat informace o vašich nákupech v aplikacích a o aktivitách, například o úrovních obtížnosti dokončených ve hrách.
  • Reklamy: Informace o reklamách předložených reklamní platformou Apple, na které jste reagovali.
  • Další segmenty: Zadavatelé reklamy mohou pro účely specifických reklamních kampaní přiřadit informace o uživatelích k datům společnosti Apple a vytvářet tak segmenty, které musí obsahovat minimálně 5 000 lidí. K přiřazení uživatelů do segmentů v reklamní platformě společnosti Apple mohou poskytovatelé reklamy využít reklamní identifikátor nebo jiné informace o uživatelích, například telefonní číslo nebo e‑mail. Během přiřazovacího procesu jsou tyto identifikátory za účelem omezení množství osobně identifikovatelných údajů skryté. Poskytovatelé reklam mohou při výběru segmentu pro přiřazení uživatelů využívat informace, které získali z interakce s uživateli. Tyto informace jsou získávány a využívány v souladu se zásadami ochrany soukromí poskytovatelů reklamy.

Společnost Apple nezná ani poskytovatelům reklam nezpřístupňuje informace o vaší sexuální orientaci, náboženském přesvědčení či politické příslušnosti. Reklamní platforma Apple nemá přístup k transakcím v Apple Pay ani k datům v aplikaci Zdraví ani nemůže tato data využívat k reklamním účelům.

Společnost Apple třetím stranám neprodává ani žádným jiným způsobem neposkytuje osobně identifikovatelné údaje.

Veškeré informace shromažďované nebo využívané společností Apple podléhají zásadám ochrany soukromí, které najdete na www.apple.com/cz/privacy

Zobrazení vašich reklamních předvoleb

O této reklamě

Chcete‑li zjistit, proč vám byla v App Storu na iOS zařízení, Apple News nebo Akciích zobrazena určitá reklama, klepněte v ní na tlačítko „Reklama“. Tím zobrazíte cílové segmenty a další data, například demografické údaje, v jejichž důsledku se vám reklama zobrazila.

Informace o reklamě

Chcete‑li zobrazit informace o vás, které mohly vést k poskytnutí zacílené reklamy pro reklamní platformu Apple, včetně cílového segmentu, do kterého jste zařazeni, otevřete na svém iOS zařízení Nastavení, vyberte Soukromí, potom Reklamy a klepněte na „Zobrazit informace o reklamách“.

Pokud chcete tyto informace zobrazit na macOS, otevřete Předvolby systému, vyberte Zabezpečení a soukromí, otevřete panel Soukromí, vyberte reklamy a klikněte na „Zobrazit informace o reklamách“.

Pokud jste aktivovali funkci Omezit sledování, reklamní platforma Apple nebude mít k dispozici žádné údaje o vašich reklamních předvolbách.

Domníváte‑li se, že jsou údaje o vás nepřesné, aktualizujte informace na svých účtech Apple ID a iTunes.

Nastavení vašich reklamních předvoleb

Odhlášení odběru reklam zacílených na základě vaší polohy

Chcete‑li se na svém iOS zařízení odhlásit od odběru reklam založených na vaší poloze, otevřete Nastavení, klepněte na Soukromí, poté na Polohové služby a na Systémové služby a přesuňte přepínač „Polohově závislé Apple Ads“ do polohy „vypnuto“. Chcete-li se od odběru reklam založených na vaší poloze odhlásit na macOS, přejděte do Předvoleb systému, vyberte Zabezpečení a soukromí, otevřete panel Soukromí, vyberte Polohové služby a odznačte políčko Polohově závislé Apple Ads“.

Reklamní platforma Apple také nedostane žádné polohově závislé údaje v případě, že na svém zařízení vypnete Polohové služby.

Odhlášení odběru cílených reklam

Chcete‑li na svém iOS zařízení vypnout sledování reklam, otevřete Nastavení, klepněte na Soukromí, potom na Reklamy a přesuňte přepínač Omezit sledování do polohy „zapnuto“. V případě, že chcete omezit sledování na Apple TV, otevřete Nastavení, vyberte Obecné, potom Soukromí a zapněte volbu Omezit sledování. Pokud chcete vypnout sledování reklam na macOS, otevřete Předvolby systému, vyberte Zabezpečení a soukromí, otevřete panel Soukromí, vyberte Reklamy a označte zaškrtávací políčko Omezit sledování.

Pokud se rozhodnete sledování reklam omezit, reklamní platforma Apple odhlásí vaše Apple ID od příjmu reklam zacílených na vaše zájmy na všech vašich zařízeních. Od aplikací a poskytovatelů reklam, kteří nevyužívají reklamní platformu Apple, ale používají reklamní identifikátor Apple, je požadováno ověření vašeho nastavení omezeného sledování reklam a v případě, že máte omezení sledování reklam zapnuté, není jim směrnicemi společnosti Apple povoleno poskytovat vám cílené reklamy. V případě, že máte omezení sledování reklam zapnuté na systému iOS 10 nebo novějším, reklamní identifikátor bude za účelem prevence poskytování cílených reklam přepsán nulami. Když omezení sledování vypnete, automaticky se vytvoří nový náhodný identifikátor.

Kdykoli budete chtít smazat data sdružená s vaším reklamním identifikátorem, můžete jej prostě resetovat. Na iOS zařízení otevřete Nastavení, klepněte na Soukromí, potom na Reklamy a na Resetovat identifikátor reklam. Na Apple TV otevřete Nastavení, vyberte Obecné, potom Soukromí a klikněte na Resetovat identifikátor reklam. Pokud chcete resetovat reklamní identifikátor na macOS, otevřete Předvolby systému, vyberte Zabezpečení a soukromí, otevřete panel Soukromí, vyberte Reklamy a klikněte na tlačítko Resetovat identifikátor reklam.

I když volbu Omezit sledování zapnete, je možné, že se vám nadále bude zobrazovat stejné množství reklam, tyto reklamy však budou méně zacíleny na vaše zájmy.

Datum zveřejnění: