Reklama Apple a soukromí

Reklama zprostředkovaná společností Apple pomáhá uživatelům objevovat aplikace, produkty a služby, a přitom chrání jejich soukromí. Reklamní platforma společnosti Apple byla vytvořena s cílem chránit vaše údaje a ponechává vám plnou kontrolu nad tím, jak se svými údaji nakládáte. Naše reklamní platforma nesdílí osobně identifikovatelné údaje se třetími stranami.

Reklamy zprostředkované reklamní platformou Apple se mohou objevovat v App Storu na iOS zařízení, v Apple News a Akciích. Reklamní platforma Apple vás nesleduje. To znamená, že nepropojuje uživatelská data ani data ze zařízení shromážděná z aplikací Apple s uživatelskými daty ani daty ze zařízení shromážděnými od třetích stran, ať už pro účely cílené reklamy nebo vyhodnocování reklamy, a nesdílí data uživatele ani data ze zařízení s datovými makléři.

Kontextové informace

Při výběru reklam, které vám budou předkládány, mohou být využity následující kontextové informace:

• Informace o zařízení: Nastavení jazyka klávesnice, typ zařízení, verze OS, mobilní operátor a typ připojení.

• Poloha zařízení: Pokud je povolena systémová služba reklam Apple závislých na poloze, mohou vám být na základě vaší polohy předkládány geograficky relevantní reklamy. Reklamní platforma Apple neukládá přesnou polohu vašeho zařízení a nevytváří na základě těchto informací žádné profily. Pro přístup k tomuto nastavení otevřete Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby > Polohově závislé Apple Ads.

• Hledání v App Storu: Dotazy, které zadáte při hledání v App Storu, mohou být využity k poskytování osobně relevantní reklamy.

• Apple News a Akcie: Vhodné reklamy mohou být vybírány na základě článků, které čtete.

Segmenty

Vytváříme segmenty, což jsou skupiny lidí sdílejících podobné charakteristiky, a tyto skupiny pak využíváme k poskytování zacílených reklam. K zařazení do segmentů můžeme využít informace o vás a vytvořené segmenty určují složení reklam, které se vám budou zobrazovat. Aby bylo ochráněno vaše soukromí, jste zařazováni do segmentů tvořených minimálně 5 000 osobami a cílené reklamy jsou zobrazovány teprve tehdy, když tento počet osob splňuje cílová kritéria.

K vašemu zařazení do segmentů můžeme použít například následující údaje:

• Informace o účtu: Vaše jméno, adresa, věk, pohlaví a zařízení registrovaná na vašem účtu Apple ID. Na základě údajů, jako je křestní jméno, které jste uvedli na registrační stránce Apple ID, nebo oslovení ve vašem účtu Apple ID, může být určeno vaše pohlaví. Informace o svém účtu můžete aktualizovat na webové stránce Apple ID.

• Stahovaný obsah, nákupy a předplatné: Hudba, filmy, knihy, TV pořady a aplikace, které si stahujete, nákupy v aplikacích a předplatné. Nepovolujeme cílení reklam na základě stažení konkrétní aplikace nebo nákupů v konkrétní aplikaci (včetně předplatného) z App Storu vyjma případu, že bylo zacílení provedeno vývojářem aplikace.

• Apple News a Akcie: Témata a kategorie článků, které čtete, a periodika, která sledujete a odebíráte nebo kterým jste povolili zasílání oznámení.

• Reklamy: Informace o reklamách předložených reklamní platformou Apple, na které jste reagovali.

Když z několika pro vás vhodných reklam vybíráme reklamu, která se má zobrazit jako nejvíce relevantní s ohledem na vaše zájmy, můžeme využívat některé z výše uvedených informací a také vaši aktivitu při procházení App Storu. Aktivita procházení App Storu zahrnuje informace, jako je například obsah a aplikace, na které jste při procházení App Storu klepli nebo které jste zobrazovali nejčastěji. Tyto informace jsou následně propojeny s informacemi o dalších uživatelích, takže vás není možné identifikovat.

Společnost Apple nesdílí osobně identifikovatelné údaje s třetími stranami. Svým strategickým partnerům, kteří se společností Apple spolupracují na zlepšování produktů a služeb, pomáhají se zákaznickým marketingem a prodávají jménem Apple reklamy, jsme povinni poskytovat některé informace neosobní povahy.

Z reklamní platformy Apple není možné přistupovat k transakcím v Apple Pay ani k datům v aplikaci Zdraví ani takováto data není možné používat k reklamním účelům.

Apple nezná ani reklamním společnostem nezpřístupňuje informace o vaší sexuální orientaci, náboženském přesvědčení či politické příslušnosti.

Reklamní předvolby

O této reklamě

Chcete‑li zjistit, proč vám byla v App Storu, Apple News nebo Akciích zobrazena určitá reklama, klepněte v ní na tlačítko Reklama. Tím zobrazíte cílové segmenty a další data, například demografické údaje, které byly použity k výběru reklamy, která se vám zobrazuje.

Informace o cílení reklamy

Chcete‑li zobrazit informace o vás, které mohly vést k poskytnutí zacílené reklamy reklamní platformou Apple, včetně cílových segmentů, do kterých jste zařazeni. 

Na iOS nebo iPadOS zařízení otevřete nabídku Nastavení > Soukromí > Reklama Apple a klepněte na Zobrazit informace o cílení reklamy. Na Macu otevřete Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí > Soukromí, vyberte volbu Reklama Apple a klikněte na Zobrazit informace o cílení reklamy. 

Domníváte‑li se, že jsou údaje o vás nepřesné, můžete aktualizovat informace ve svém účtu Apple ID.

Reklama založená na poloze

Pokud App Storu nebo Apple News povolíte přístup k poloze svého zařízení, reklamní platforma Apple může použít aktuální polohu vašeho zařízení k poskytování geograficky cílené reklamy v App Storu a Apple News. 

Chcete-li se odhlásit na iOS nebo iPadOS zařízení, otevřete Nastavení > Soukromí > Polohové služby a klepnutím vypněte Polohové služby nebo v seznamu přepínačů vyberte App Store či Apple News a nastavte je na volbu Nikdy. Na Macu otevřete Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí > Soukromí, vyberte Polohové služby a zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout polohové služby nebo News.

Reklamní platforma Apple také nedostane žádné polohově závislé údaje v případě, že na svém zařízení vypnete Polohové služby.

Osobní reklama

Pokud máte zapnutou osobní reklamu, reklamní platforma Apple může použít vaše údaje k nabízení reklamy, která je pro vás osobně víc relevantní. Vypnutí volby Osobní reklama znemožní společnosti Apple tyto údaje k zacílení reklamy využívat. To pravděpodobně nepovede ke snížení počtu reklam, které dostáváte, ale tyto reklamy mohou být pro vás méně relevantní.

Chcete‑li osobní reklamy vypnout na iOS nebo iPadOS zařízení, přejděte do Nastavení > Soukromí > Reklama Apple a klepnutím vypněte volbu Osobní reklama. Na Macu otevřete Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí > Soukromí, vyberte položku Reklamy Apple a zrušte zaškrtnutí políčka Osobní reklama.

Společnost Apple bude se shromážděnými informacemi za všech okolností nakládat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, jejichž znění najdete na adrese www.apple.com/privacy.

 

Datum zveřejnění: