Reklamy a soukromí

Reklamní platforma Apple chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

Reklamní platforma Apple chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

Reklamy zprostředkované reklamní platformou Apple se mohou objevovat v App Storu na iOS zařízení, v Apple News a Akciích.

Při výběru reklam, které vám budou předkládány, mohou být využity následující kontextové informace:

  • Informace o zařízení: Nastavení jazyka klávesnice, typ zařízení, verze OS, mobilní operátor a typ připojení.
  • Poloha zařízení: Pokud je povolena systémová služba reklam Apple závislých na poloze, mohou vám být na základě vaší polohy předkládány geograficky relevantní reklamy. Reklamní platforma Apple neukládá přesnou polohu vašeho zařízení a nevytváří na základě těchto informací žádné profily. Přístup k tomuto nastavení získáte postupným zadáním voleb Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby > Polohově závislé Apple Ads.
  • Hledání v App Storu: Dotazy, které zadáte při hledání v App Storu, mohou být využity k tomu, že jsou vám poskytovány relevantní reklamy.
  • Apple News a Akcie: Vhodné reklamy mohou být vybírány na základě článků, které čtete.

Vytváříme segmenty, což jsou skupiny lidí sdílejících podobné charakteristiky, a tyto skupiny pak využíváme k poskytování zacílených reklam. K zařazení do segmentů slouží informace o vás a vytvořené segmenty určují složení reklam, které se vám budou zobrazovat. Aby bylo ochráněno vaše soukromí, jsou zacílené reklamy zprostředkovány teprve tehdy, když cílová kritéria splňuje segment o velikosti minimálně 5 000 lidí.

V Apple News a Akciích vás můžeme zařazovat do segmentů na základě témat a kategorií článků, které čtete, a publikací, které sledujete, odebíráte nebo pro které jste povolili zasílání oznámení. Na základě vyhledávacích dotazů v App Storu se žádné segmenty nevytvářejí.

V App Storu, Apple News a Akciích mohou být k vašemu zařazení do segmentů využity například následující údaje:

  • Informace o účtu: Vaše jméno, adresa, věk a zařízení registrovaná na vašem účtu. Na základě údajů, jako je křestní jméno, které jste uvedli na registrační stránce Apple ID, nebo oslovení na vašem účtu iTunes, může být určeno vaše pohlaví.
  • Stahovaný obsah a aktivita: Hudba, filmy, knihy, TV pořady, aplikace a nákupy v aplikacích.
  • Aktivity v ostatních aplikacích: Vývojáři aplikací, mohou na základě vlastních zásad ochrany soukromí a platných zákonů poskytovat informace o vašich nákupech v aplikacích a o aktivitách, například o úrovních obtížnosti dokončených ve hrách.
  • Reklamy: Informace o reklamách předložených reklamní platformou Apple, na které jste reagovali.
  • Další segmenty: Zadavatelé reklamy mohou pro účely specifických reklamních kampaní přiřadit informace o uživatelích k datům společnosti Apple a vytvářet tak segmenty, které musí obsahovat minimálně 5 000 lidí. K přiřazení uživatelů do segmentů v reklamní platformě společnosti Apple mohou poskytovatelé reklamy využít reklamní identifikátor nebo jiné informace o uživatelích, například telefonní číslo nebo e‑mail. Během přiřazovacího procesu jsou tyto identifikátory za účelem omezení množství osobně identifikovatelných údajů skryté. Poskytovatelé reklam mohou při výběru segmentu pro přiřazení uživatelů využívat informace, které získali z interakce s uživateli. Tyto informace jsou získávány a využívány v souladu se zásadami ochrany soukromí poskytovatelů reklamy.

Když z několika pro vás vhodných reklam vybíráme reklamu, která se má zobrazit jako nejvíce relevantní s ohledem na vaše zájmy, můžeme využívat některé z výše uvedených informací a také vaši aktivitu při procházení App Storu. Aktivita procházení App Storu zahrnuje infomace, jako je například obsah a aplikace, na které jste při procházení App Storu klepnuli nebo které jste zobrazovali nejčastěji. Tyto informace jsou následně propojeny s informacemi o dalších uživatelích, takže vás není možné identifikovat.

Společnost Apple nezná ani poskytovatelům reklam nezpřístupňuje informace o vaší sexuální orientaci, náboženském přesvědčení či politické příslušnosti. Reklamní platforma Apple nemá přístup k transakcím v Apple Pay ani k datům v aplikaci Zdraví ani nemůže tato data využívat k reklamním účelům.

Společnost Apple třetím stranám neprodává ani žádným jiným způsobem neposkytuje osobně identifikovatelné údaje. Svým strategickým partnerům, kteří se společností Apple spolupracují na zlepšování produktů a služeb, pomáhají se zákaznickým marketingem a prodávají jménem Apple reklamy, jsme povinni poskytovat některé informace neosobní povahy. 

Informace shromažďované nebo využívané společností Apple jsou vždy zpracovávány v souladu se zásadami ochrany soukromí, které najdete na www.apple.com/cz/privacy

 

Zobrazení vašich reklamních předvoleb

O této reklamě

Chcete‑li zjistit, proč vám byla v App Storu, Apple News nebo Akciích zobrazena určitá reklama, klepněte v ní na tlačítko Reklama. Tím zobrazíte cílové segmenty a další data, například demografické údaje, v jejichž důsledku se vám reklama zobrazila.

Informace o reklamě

Chcete‑li zobrazit informace o vás, které mohly vést k poskytnutí zacílené reklamy pro reklamní platformu Apple, včetně cílových segmentů, do kterých jste zařazeni, otevřete na svém zařízení s iOS nebo iPadOS nabídku Nastavení > Soukromí > Reklamy a klepněte na Zobrazit informace o reklamách.

Pokud chcete tyto informace zobrazit na macOS, otevřete nabídku Apple > Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí, klikněte na Soukromí a pak vyberte Reklamy a klikněte na Zobrazit informace o reklamách.

Pokud jste aktivovali funkci Omezit sledování, reklamní platforma Apple nebude mít k dispozici žádné údaje o vašich reklamních předvolbách. Další informace najdete níže.

Domníváte‑li se, že jsou údaje o vás nepřesné, můžete aktualizovat informace na svých účtech Apple ID a iTunes.

Nastavení vašich reklamních předvoleb

Odhlášení odběru reklam zacílených na základě vaší polohy

Chcete‑li se na svém zařízení s iOS nebo iPadOS odhlásit od odběru reklam založených na vaší poloze, otevřete Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby a vypněte Polohově závislé Apple Ads.

Chcete‑li se od odběru reklam založených na vaší poloze odhlásit na zařízení s macOS, přejděte do nabídky Apple > Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí, klikněte na Soukromí, vyberte Polohové služby a zrušte zaškrtnutí políčka Polohově závislé Apple Ads.

Reklamní platforma Apple také nedostane žádné polohově závislé údaje v případě, že na svém zařízení vypnete Polohové služby.

Odhlášení odběru cílených reklam

Na svém zařízení s iOS nebo iPadOS můžete omezit sledování kvůli reklamě tak, že otevřete nabídku Nastavení > Soukromí > Reklamy a zapnete volbu Omezit sledování. V případě, že chcete omezit sledování na Apple TV, otevřete Nastavení, vyberte Obecné, potom Soukromí a zapněte volbu Omezit sledování. Chcete‑li vypnout sledování kvůli reklamě na zařízení s macOS, otevřete nabídku Apple > Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí, klikněte na Soukromí a zaškrtněte políčko Omezit sledování.

Pokud se rozhodnete sledování reklam omezit, reklamní platforma Apple odhlásí vaše Apple ID od příjmu reklam zacílených na vaše zájmy na všech vašich zařízeních. Od aplikací a poskytovatelů reklam, kteří nevyužívají reklamní platformu Apple, ale používají reklamní identifikátor Apple, je požadováno ověření vašeho nastavení omezeného sledování reklam a v případě, že máte omezení sledování reklam zapnuté, není jim směrnicemi společnosti Apple povoleno poskytovat vám cílené reklamy. V případě, že máte omezení sledování reklam zapnuté v systému iOS 10 nebo novějším, reklamní identifikátor bude za účelem prevence poskytování cílených reklam přepsán nulami. Když omezení sledování vypnete, automaticky se vytvoří nový náhodný identifikátor.

Můžete se také rozhodnout s vámi spojený reklamní identifikátor resetovat, což znamená, že pro vás bude náhodně vygenerován nový identifikátor reklam. Data spojená s předchozím identifikátorem se s novým identifikátorem nepropojí. Na zařízení s iOS nebo iPadOS otevřete Nastavení > Soukromí, klepněte na Reklamy a potom klepněte na Resetovat identifikátor reklam. Na Apple TV přejděte do Nastavení > Obecné, vyberte Soukromí a klikněte na Resetovat identifikátor reklam. Pokud chcete resetovat reklamní identifikátor v systému macOS, otevřete nabídku Apple > Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí, klikněte na Soukromí, vyberte Reklamy a pak klikněte na tlačítko Resetovat identifikátor reklam.

I když volbu Omezit sledování zapnete, je možné, že se vám nadále budou zobrazovat reklamy, tyto reklamy však budou méně zacíleny na vaše zájmy.

Datum zveřejnění: