Zálohování a obnovení spravovaných aplikací, dokumentů a dat

Přečtěte si, z jakých možností můžete vybírat při nastavení zálohování a obnovení aplikací, dokumentů a dat přiřazených prostřednictvím řešení MDM.

Správu mobilních zařízení (MDM) můžete použít k přiřazení aplikace konkrétnímu uživateli nebo zařízení. Když k instalaci aplikace použijete řešení MDM, máte k dispozici tyto dvě možnosti:

  • Zabránit zálohování dokumentů a dat aplikace
  • Odstranit aplikaci po odstranění profilu MDM

Tyto možnosti pomáhají určit, zda a jak je možné zálohovat a obnovit aplikace a data aplikací.

Zálohování a obnovení dokumentů a dat aplikací

Datové části, profily a spravovaná nastavení se zálohují na iCloud nebo do iTunes. Při obnovení zálohy na stejném zařízení se obnoví každá aplikace, i když její data zálohovaná nejsou.

Když nainstalujete aplikaci pomocí Správce profilů, její dokumenty a data se vždy zálohují a aplikace je vždy odstraněna při odstranění profilu MDM. Pokud uživatelská data nechcete zálohovat, můžete použít tato omezení:

  • Volbou Prevent backup of the app data (Zabránit zálohování dat aplikace) v MDM zabráníte uživatelům v zálohování nebo obnovení dokumentů a dat dané aplikace.
  • Chcete-li zálohovat data této aplikace, vyberte možnost Remove app when MDM profile is removed (Odstranit aplikaci při odstranění profilu MDM). Data lze obnovit pouze v případě, že zálohu obnovíte na stejné zařízení. Obnovíte-li zálohu na nové zařízení, data se neobnoví.
  • Chcete-li mát možnost obnovit zálohovaná data aplikace do nového zařízení, nevypínejte zálohování dokumentů a dat aplikace a odstranění aplikace při odstranění profilu MDM.

Další informace naleznete v dokumentaci k řešení MDM.

Zálohování a obnovení aplikace

Obnovíte-li zálohu na stejné zařízení, obnoví se každá aplikace, i když její data nejsou zálohovaná.

Obnovíte-li zálohu na nové zařízení, nemusí být některé aplikace obnoveny. Závisí to na tom, zda aplikaci přiřadíte uživateli, nebo zařízení:

  • Pokud aplikaci přiřadíte zařízení, aplikace se při obnovení zálohy na nové zařízení neobnoví. Musíte aplikaci do nového zařízení znovu nainstalovat.
  • Pokud přiřadíte aplikaci uživateli, aplikace se obnoví při obnovení zálohy na nové zařízení, pokud nevyberete možnost Odstranit aplikaci při odstranění profilu MDM.
Datum zveřejnění: