V seznamu zařízení uvidíte, kde všude jste přihlášení svým Apple ID

Přečtěte si, jaká zařízení se zobrazují v seznamu zařízení pod vaším Apple ID, jak si o nich můžete zobrazit podrobnosti a jak je v případě potřeby odeberete.

iPhone ukazující obrazovku Apple ID

Zobrazení seznamu přihlášených zařízení na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Pokud používáte iOS 10.3 nebo novější, můžete se podívat, na kterých zařízeních jste právě přihlášení svým Apple ID:

 1. Klepněte na Nastavení > [vaše jméno] a sjeďte dolů.
 2. Klepnutím na název zařízení o něm zobrazíte podrobnosti, například jeho model, sériové číslo a verzi operačního systému. Taky uvidíte, jestli je zařízení důvěryhodné a jestli na něm můžete přijímat ověřovací kódy Apple ID. Konkrétní informace závisejí na typu zařízení. Před zobrazením podrobností možná budete muset odpovědět na bezpečnostní otázky. 

Jak na webu zobrazit seznam přihlášených zařízení

Mac zobrazující přihlášená zařízení a obrazovku Platby a doručování

V části Zařízení na stránce svého Apple ID uvidíte zařízení, na kterých jste právě přihlášení svým Apple ID.

 1. Přihlaste se ke stránce svého účtu Apple ID* a sjeďte k části Zařízení.
 2. Pokud tu své zařízení nevidíte hned, klikněte na Zobrazit podrobnosti a odpovězte na bezpečnostní otázky.
 3. Kliknutím na název zařízení o něm zobrazíte podrobnosti, například jeho model, sériové číslo a verzi operačního systému. Konkrétní informace závisejí na typu zařízení.

* V závislosti na tom, jakým způsobem jste své Apple ID vytvořili, možná budete muset poskytnout další informace.

Přidání zařízení do seznamu

Pokud zařízení chcete přidat do seznamu, potřebujete se přihlásit pomocí Apple ID. Když se na zařízení přihlásíte svým Apple ID, toto zařízení se objeví v seznamu. Přihlašovat se musíte k těmto službám:

 • iOS 9 a novější: iCloud, iMessage, FaceTime, iTunes a App Store a Game Center. Uvidíte tu i spárované Apple Watch.
 • iOS 8: iCloud nebo iTunes a App Store. Uvidíte tu i spárované Apple Watch.
 • OS X Yosemite a novější nebo Windows 10 a novější: iCloud. 
 • tvOS 7 a novější: iTunes a App Store.
 • Pokud používáte zařízení se staršími verzemi iOS, OS X nebo tvOS, na seznamu zařízení je neuvidíte.

Vaše AirPody se zobrazí v aplikaci Najít iPhone, ale nezobrazí se v seznamu zařízení přidružených k vašemu Apple ID. AirPody můžete ze svého účtu odebrat v aplikaci Najít iPhone.

Odebrání zařízení ze seznamu

Pokud jste zařízení ztratili, můžete ho pomocí služby Najít iPhone vyhledat a pokusit se ho zase najít nebo alespoň zabezpečit. Pokud už zařízení nepoužíváte nebo ho nepoznáváte, můžete ho ze seznamu odebrat.

Pokud máte u Apple ID nastavené dvoufaktorové ověření, odebráním zařízení zajistíte, že se na něm přestanou zobrazovat ověřovací kódy a nedostanete se na něm k iCloudu a dalším službám Apple, včetně služby Najít iPhone, dokud se znova nepřihlásíte přes dvoufaktorové ověření. Zařízení se v seznamu objeví, teprve až se k němu znova přihlásíte.

iPhone s otevřenou obrazovkou Informace o zařízení a zapnutou volbou Najít můj Mac

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Jestli používáte iOS 10.3 nebo novější, můžete zařízení odebírat i na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Klepnutím na zařízení zobrazte jeho podrobnosti a potom klepněte na Odstranit z účtu.
 2. Přečtěte si zprávu s upozorněním a dalším klepnutím pak potvrďte, že zařízení skutečně chcete odebrat.
 3. Pokud jste na zařízení pořád přihlášení svým Apple ID, může se zařízení na stránce vašeho účtu zobrazit znova, až se příště připojí k internetu. Pokud chcete zařízení ze stránky účtu odebrat natrvalo, odhlaste se z iCloudu, iTunes, iMessage, FaceTimu a Game Centra, nebo zařízení vymažte.

Na webu

Zařízení odeberete na stránce vašeho účtu Apple ID:

 1. Kliknutím na zařízení zobrazte jeho podrobnosti a potom klikněte na Odstranit.
  Mac zobrazující přihlášená zařízení a obrazovku Platby a doručování
 2. Přečtěte si zprávu s upozorněním a dalším kliknutím pak potvrďte, že zařízení skutečně chcete odebrat.
 3. Pokud jste na zařízení pořád přihlášení svým Apple ID, může se zařízení na stránce vašeho účtu zobrazit znova, až se příště připojí k internetu. Pokud chcete zařízení ze stránky účtu odebrat natrvalo, odhlaste se z iCloudu, iTunes, iMessage, FaceTimu a Game Centra, nebo zařízení vymažte.

Datum zveřejnění: