V seznamu zařízení uvidíte, kde všude jste přihlášení svým Apple ID

Tento článek vysvětluje, jaká zařízení se zobrazují v seznamu zařízení pod vaším Apple ID, jak si o nich můžete zobrazit podrobnosti a jak je v případě potřeby odeberete.

Zobrazení seznamu přihlášených zařízení na Macu

V části Zařízení na stránce vašeho Apple ID uvidíte zařízení, na kterých jste právě přihlášení svým Apple ID.

 1. Přihlaste se ke stránce svého účtu Apple ID a sjeďte k části Zařízení.
 2. Pokud tu své zařízení nevidíte hned, klikněte na Zobrazit podrobnosti a odpovězte na bezpečnostní otázky.
 3. Kliknutím na název zařízení o něm zobrazíte podrobnosti, například jeho model, sériové číslo a verzi operačního systému. Konkrétní informace závisejí na typu zařízení.

Zobrazení seznamu přihlášených zařízení na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Pokud používáte iOS 10.3 nebo novější, můžete se podívat, na kterých zařízeních jste právě přihlášení svým Apple ID:

 1. Klepněte na Nastavení > [vaše jméno] a sjeďte dolů.
 2. Klepnutím na název zařízení o něm zobrazíte podrobnosti, například jeho model, sériové číslo a verzi operačního systému. Konkrétní informace závisejí na typu zařízení. Před zobrazením podrobností možná budete muset odpovědět na bezpečnostní otázky. 

Přidání zařízení do seznamu

Když se na zařízení přihlásíte svým Apple ID, toto zařízení se objeví v seznamu. Přihlásit se musíte v těchto službách:

 • iOS 9 a novější: iCloud, iMessage, FaceTime, iTunes a App Store nebo Game Center. Uvidíte tu i spárované Apple Watch.
 • iOS 8: iCloud nebo iTunes a App Store. Uvidíte tu i spárované Apple Watch.
 • OS X Yosemite a novější nebo Windows 10 a novější: iCloud. 
 • tvOS 7 a novější: iTunes a App Store.
 • Pokud používáte zařízení se staršími verzemi iOS, OS X nebo tvOS, na seznamu zařízení je neuvidíte.

Vaše AirPody se zobrazí v aplikaci Najít iPhone, ale nezobrazí se v seznamu zařízení přidružených k vašemu Apple ID. AirPody můžete ze svého účtu odebrat v aplikaci Najít iPhone.

Odebrání zařízení ze seznamu

Pokud jste zařízení ztratili, můžete ho pomocí služby Najít iPhone vyhledat a pokusit se ho zase najít nebo alespoň zabezpečit. Pokud už zařízení nepoužíváte nebo ho nepoznáváte, můžete ho ze seznamu odebrat.

Pokud máte u Apple ID nastavené dvoufaktorové ověřování, odebráním zařízení zajistíte, že se na něm přestanou zobrazovat ověřovací kódy a nedostanete se na něm k iCloudu a dalším službám Apple, včetně služby Najít iPhone, dokud se znova nepřihlásíte dvoufaktorovým ověřením. Zařízení se v seznamu objeví, teprve až se k němu znova přihlásíte.

Na Macu

Zařízení odeberete na stránce vašeho účtu Apple ID:

 1. Kliknutím na zařízení zobrazte jeho podrobnosti a potom klikněte na Odstranit.
 2. Přečtěte si zprávu s upozorněním a dalším kliknutím pak potvrďte, že zařízení skutečně chcete odebrat.
 3. Pokud jste na zařízení pořád přihlášení svým Apple ID, může se zařízení na stránce vašeho účtu zobrazit znova, až se příště připojí k internetu. Pokud chcete zařízení ze stránky účtu odebrat natrvalo, odhlaste se z iCloudu, iTunes, iMessage, FaceTimu a Game Centra, nebo zařízení vymažte.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Jestli používáte iOS 10.3 nebo novější, můžete zařízení odebírat i na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Klepnutím na zařízení zobrazte jeho podrobnosti a potom klepněte na Odstranit z účtu.
 2. Přečtěte si zprávu s upozorněním a dalším klepnutím pak potvrďte, že zařízení skutečně chcete odebrat.
 3. Pokud jste na zařízení pořád přihlášení svým Apple ID, může se zařízení na stránce vašeho účtu zobrazit znova, až se příště připojí k internetu. Pokud chcete zařízení ze stránky účtu odebrat natrvalo, odhlaste se z iCloudu, iTunes, iMessage, FaceTimu a Game Centra, nebo zařízení vymažte.

Datum zveřejnění: