Když se po instalaci Windows 7 pomocí Boot Campu objeví zpráva o chybě 0xc0000428

Když ve Windows uvidíte černou obrazovku s chybou 0xc0000428, možná bude třeba Windows 7 přeinstalovat.

Při instalaci Windows 7 stáhněte správný podpůrný software Windows (ovladače) pro váš Mac z webových stránek podpory Apple. Tato zpráva se může objevit, když ke stažení tohoto softwaru použijete Průvodce pro Boot Camp jako součást instalace. Podpůrný software Windows, který stahuje Průvodce pro Boot Camp, je určený pro novější verze Windows.

Tento problém opravíte tak, že odstraníte stávající oddíl Windows a znova nainstalujete Windows 7 podle postupu v tomto článku.

Odstranění stávajícího oddílu Windows

Odstraněním stávajícího oddílu WIndows vymažete všechny dokumenty a data uložené na tomto oddílu. Před odstraněním se ujistěte, že na oddílu nejsou žádná důležitá nezálohovaná data.

Nová instalace Windows 7

Tento postup použijte, pokud Windows 7 instalujete na svůj Mac poprvé.

 1. Spusťte Mac do systému macOS.
 2. Zkontrolujte, že máte Mac kompatibilní s Windows 7.
 3. Pokud máte instalační DVD systému Windows 7, vytvořte si z něj obraz disku, který pak budete moct použít s Boot Campem.
 4. Připojte 16GB nebo větší USB flash disk, který můžete vymazat. Tento disk pak nechte k Macu připojený, dokud instalace Windows neskončí.
 5. Otevřete Průvodce pro Boot Camp, který najdete ve složce Utility (nebo ho najděte pomocí Spotlightu), a klikněte na Pokračovat.
 6. Vyberte jen možnosti vytvoření instalačního disku Windows a stažení nejnovějšího podpůrného softwaru Apple pro Windows. Potom klikněte na Pokračovat.
 7. Vyberte ISO obraz instalačního disku Windows a potom klikněte na Pokračovat. Boot Camp vymaže připojený USB flash disk a připraví ho na instalaci Windows. Až bude flash disk připravený, zavřete Průvodce pro Boot Camp.
 8. tabulkách kompatibility pro Windows 7 zjistěte, kterou verzi podpůrného softwaru pro Windows (ovladačů) potřebujete pro vaši verzi Windows a model Macu.
 9. Kliknutím na odkaz v tabulce si stáhněte potřebný software.
 10. Až se soubor stáhne, dvakrát na něj ve Finderu klikněte, abyste ho rozbalili.
 11. Vznikne tím nová složka, kterou otevřete. Najděte v ní následující soubory a přetáhněte je na USB flash disk. Až se zobrazí dotaz, zda chcete nahradit stávající obsah flash disku, klikněte na Ano.

  $WinPEDriver$ (složka)
  AutoUnattend.xml
  BootCamp (složka)

 12. Znovu otevřete Průvodce pro Boot Camp a klikněte na Pokračovat.
 13. Vyberte jen možnost „Nainstalovat Windows… nebo novější“.
 14. Klikněte na Instalovat a potom podle pokynů na obrazovce přerozdělte oddíly na disku a nainstalujte Windows.
 15. Až dokončíte průvodce, Mac se restartuje a spustí instalátor Windows. Až se zobrazí dotaz, kam chcete Windows nainstalovat, vyberte oddíl BOOTCAMP a potom klikněte na Volby jednotky a zformátujte oddíl Boot Campu.
 16. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci Windows.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: