Mac Pro (polovina roku 2012 a dřívější): Vyjmutí nebo instalace paměti

Přečtěte si, jak z Macu Pro (polovina roku 2012 nebo dřívější) vyjmout paměť nebo ji do něj nainstalovat. Poznámka: Pro Mac Pro (konec roku 2013) platí jiné pokyny.

Výběr modelu

 1. V nabídce Apple () zvolte O tomto Macu.
 2. Klikněte na Další informace.
 3. V seznamu Obsah vyberte možnost Hardware.
 4. V části Přehled hardwaru najděte „Počet procesorů“. Čtyř a šestijádrové počítače Mac Pro mají jeden procesor, osmi a dvanáctijádrové počítače Mac Pro mají dva procesory.

Relevantní modely

Mac Pro (polovina roku 2012), čtyřjádrový
Mac Pro (polovina roku 2012), šestijádrový
Mac Pro (polovina roku 2012), dvanáctijádrový

Specifikace paměti

Počítače Mac Pro (polovina roku 2012) mají následující specifikaci paměti:

  Čtyřjádrový nebo šestijádrový Osmijádrový nebo dvanáctijádrový
Počet procesorů 1 2
Počet paměťových slotů 4 8
Základní paměť 6 GB 8 GB
Maximální paměť 32 GB 64 GB
Specifikace paměťové karty - Moduly UDIMM a RDIMM, PC3-10600E, 1 333 MHz, DDR3 SDRAM
- ECC (Error-correcting code)
- Moduly ECC s šířkou 72 bitů a 240 piny
- Maximálně 36 IC na modul ECC UDIMM
Další poznámky

Důležité: Společnost Apple doporučuje používat jen moduly DIMM, které sama schválila. Moduly DIMM ze starších počítačů nelze v Macu Pro použít. Paměti značky Apple můžete nakoupit v Apple Online Storu.

Poznámka: 

Přestože rychlost paměťových modulů UDIMM je 1333 MHz, v závislosti na procesoru počítače budou pracovat rychlostí 1066 MHz nebo 1333 MHz.

Podporovány jsou i 8GB moduly RDIMM. Pokud budou v jednom počítači nainstalovány oba typy modulů DIMM, počítač se nezapne. Další informace najdete v článku Mac Pro (polovina roku 2010): Podpora registrovaných modulů DIMM.

Vyjmutí nebo instalace paměti

   

Krok 1: Zjistěte, který model Macu Pro máte

 1. Na řádku nabídek vlevo nahoře vyberte Apple () a potom O tomto Macu.
 2. Klikněte na Další informace.
 3. V seznamu Obsah vyberte možnost Hardware.
 4. V části Přehled hardwaru najděte Počet procesorů. Čtyř a šestijádrové počítače Mac Pro mají jeden procesor, dvanáctijádrové počítače Mac Pro mají dva procesory.

Krok 2: Sejměte boční panel

 1. Než Mac Pro otevřete, příkazem Vypnout z nabídky Apple () ho vypněte.
  Poznámka: Mac Pro před otevřením vždy vypněte. Vyhnete se tak poškození vnitřních komponent nebo součástí, které chcete instalovat. Když je Mac Pro zapnutý, neotevírejte ho ani se nepokoušejte instalovat vnitřní komponenty.
 2. Počkejte 5 až 10 minut, než vnitřní komponenty Macu Pro vychladnou.
  Varování: Před manipulací s vnitřními komponentami, které mohou mít vysokou teplotu, nechte Mac Pro vychladnout.
 3. Dotkněte se kovu na bocích Macu Pro, abyste se zbavili případné statické elektřiny.
  Poznámka: Než se budete dotýkat vnitřních součástek nebo do Macu Pro instalovat komponenty, musíte ze sebe vždy vybít statickou elektřinu. Aby se statická elektřina dál nehromadila, nepřerušujte instalaci karet, paměti nebo interního úložiště a hned po práci nasaďte boční panel zpět.

 4. Odpojte od Macu Pro všechny kabely a napájecí šňůru.
  Poznámka: Abyste předešli poškození vnitřních komponent nebo součástí, které chcete instalovat, vždy Mac Pro odpojte ze zásuvky. Pokud je počítač připojený do zásuvky, komponenty neinstalujte.
 5. Podržte boční panel a zvedněte zadní západku.

 6. Boční panel odejmete tak, že jeho horní část odtáhnete od Macu Pro a nadzvednete ho.

  Důležité: Boční panel při snímání pevně držte.

Krok 3: Nainstalujte paměť

Čtyřjádrový nebo šestijádrový Mac Pro (polovina roku 2012):​

 1. Zatlačte na západky přihrádky procesoru, dokud se částečně neotevřou.

 2. Když zatáhnete za západky, celé se otevřou a přihrádka procesoru se uvolní.

 3. Vyjměte přihrádku procesoru a položte ji na měkkou, čistou látku na stůl nebo pracovní plochu, aby byla chráněná a nedošlo k poškrábání pracovní plochy.

 4. Pokud do Macu Pro instalujete moduly DIMM stejné velikosti (všechny mají kapacitu 2 GB nebo 4 GB), Apple je doporučuje vložit do slotů v pořadí uvedeném v tabulce.

     
  Pokud máte Vložte je do těchto slotů  
  Dva moduly DIMM 1 a 2
  Tři moduly DIMM 1, 2 a 3
  Čtyři moduly DIMM 1, 2, 3 a 4 (všechny)

  Poznámka: Pokud do Macu Pro instalujete moduly DIMM různých velikostí, držte se pořadí uvedeného v tabulce nahoře. Jestliže nainstalovaná konfigurace modulů DIMM neposkytuje optimální výkon, na obrazovce by se měl objevit nástroj Nastavení paměťových slotů a doporučit lepší konfiguraci. Kdybyste nástroj chtěli použít znovu, najdete ho v umístění /Systém/Knihovna/CoreServices/Nastavení paměťových slotů.

 5. Otevřete držátka slotů DIMM 1, 2 a 3 a posuňte je na stranu. Vyjměte moduly DIMM ze slotů.
 6. Moduly DIMM nainstalujete tak, že je zarovnáte se sloty DIMM a zatlačíte na oba konce modulu, až se dostane do svislé polohy a držátka zapadnou na své místo.

  Poznámka: Abyste modul DIMM nepoškodili, držte ho za rohy a nedotýkejte se zlatých konektorů ani jiných součástí.

 7. Znovu nainstalujte přihrádku procesoru a zatlačte na západky, dokud nebudou v úhlu 45 stupňů.

 8. Zatlačte na západky, zavřete je a usaďte přihrádku procesoru.

Čtyřjádrový nebo šestijádrový Mac Pro (polovina roku 2012):​​

 1. Zatlačte na západky přihrádky procesoru, dokud se částečně neotevřou.

 2. Když zatáhnete za západky, celé se otevřou a přihrádka procesoru se uvolní.

 3. Vyjměte přihrádku procesoru a položte ji na měkkou, čistou látku na stůl nebo pracovní plochu, aby byla chráněná a nedošlo k poškrábání pracovní plochy.

 4. Pokud do Macu Pro instalujete moduly DIMM stejné velikosti (všechny mají kapacitu 2 GB nebo 4 GB), Apple je doporučuje vložit do slotů v pořadí uvedeném v tabulce.

  Pokud máte Vložte je do těchto slotů Vložte je do těchto slotů
  Dva moduly DIMM 1 a 2
  Tři moduly DIMM 1, 2 a 3
  Čtyři moduly DIMM 1, 2, 5 a 6
  Šest modulů DIMM 1, 2, 3 a 5, 6, 7
  Osm modulů DIMM 1, 2, 3, 4, a 5, 6, 7, 8 (všechny)

  Poznámka: Pokud do Macu Pro instalujete moduly DIMM různých velikostí, držte se pořadí uvedeného v tabulce. Jestliže nainstalovaná konfigurace modulů DIMM neposkytuje optimální výkon, na obrazovce se objeví nástroj Nastavení paměťových slotů a doporučí vám lepší konfiguraci.

 5. Kdybyste nástroj chtěli použít znovu, najdete ho v umístění /Systém/Knihovna/CoreServices/Nastavení paměťových slotů.
 6. Moduly DIMM nainstalujete tak, že je zarovnáte se sloty DIMM a zatlačíte na oba konce modulu, až se dostane do svislé polohy a držátka zapadnou na své místo.

  Poznámka: Abyste modul DIMM nepoškodili, držte ho za rohy a nedotýkejte se zlatých konektorů ani jiných součástí.

 7. Znovu nainstalujte přihrádku procesoru a zatlačte na západky, dokud nebudou v úhlu 45 stupňů.
 8. Zatlačte na západky, zavřete je a usaďte přihrádku procesoru.

Krok 4: Znovu namontujte boční panel

Poznámka: Po instalaci komponent vždy namontujte boční panel zpět. Bez něj nebude Mac Pro fungovat správně.

Důležité: Při opětovné montáži bočního panelu si pohlídejte, aby západka byla nahoře. Držte boční panel pevně, aby zůstal na místě, zatímco zatlačíte západku dolů.

 1. Boční panel držte na boku Macu Pro a připevněte ho zatlačením na západku.

 2. Kovovou smyčkou můžete protáhnout zámek nebo kabel, který váš Mac Pro zabezpečí. Než západku zavřete, stáhněte poutko zámku dolů.

Zpět na začátek

Poznámka: Po instalaci komponent vždy namontujte boční panel zpět. Bez něj nebude Mac Pro fungovat správně.

Důležité: Při opětovné montáži bočního panelu si pohlídejte, aby západka byla nahoře. Držte boční panel pevně, aby zůstal na místě, zatímco zatlačíte západku dolů.

 1. Boční panel držte na boku Macu Pro a připevněte ho zatlačením na západku.

 2. Kovovou smyčkou můžete protáhnout zámek nebo kabel, který váš Mac Pro zabezpečí. Než západku zavřete, stáhněte poutko zámku dolů.

Zpět na začátek

 

Relevantní modely

Mac Pro (polovina roku 2010), čtyřjádrový
Mac Pro (polovina roku 2010), šestijádrový
Mac Pro (polovina roku 2010), osmijádrový
Mac Pro (polovina roku 2010), dvanáctijádrový

Specifikace paměti

Počítače Mac Pro (polovina roku 2010) mají paměť s následující specifikací:

  Čtyřjádrový nebo šestijádrový Osmijádrový nebo dvanáctijádrový
Počet procesorů 1 2
Počet paměťových slotů 4 8
Základní paměť 3 GB 6 GB
Maximální paměť 32 GB 64 GB
Specifikace paměťové karty - Moduly UDIMM a RDIMM, PC3-10600E, 1 333 MHz, DDR3 SDRAM
- ECC (Error-correcting code)
- Moduly ECC s šířkou 72 bitů a 240 piny
- Maximálně 36 IC na modul ECC UDIMM
Další poznámky

Důležité: Společnost Apple doporučuje používat jen moduly DIMM, které sama schválila. Moduly DIMM ze starších počítačů nelze v Macu Pro použít. Paměti značky Apple můžete nakoupit v Apple Online Storu.

Poznámka: 

Přestože rychlost paměťových modulů UDIMM je 1333 MHz, v závislosti na procesoru počítače budou pracovat rychlostí 1066 MHz nebo 1333 MHz.

Podporovány jsou i 8GB moduly RDIMM. Pokud budou v jednom počítači nainstalovány oba typy modulů DIMM, počítač se nezapne. Další informace najdete v článku Mac Pro (polovina roku 2010): Podpora registrovaných modulů DIMM.

Vyjmutí nebo instalace paměti

   

Krok 1: Zjistěte, který model Macu Pro máte

 1. Na řádku nabídek vlevo nahoře vyberte Apple () a potom O tomto Macu.
 2. Klikněte na Další informace.
 3. V seznamu Obsah vyberte možnost Hardware.
 4. V části Přehled hardwaru najděte Počet procesorů. Čtyř a šestijádrové počítače Mac Pro mají jeden procesor, osmi a dvanáctijádrové počítače Mac Pro mají dva procesory.

Krok 2: Sejměte boční panel

 1. Než Mac Pro otevřete, přejděte do nabídky Apple () a příkazem Vypnout ho vypněte.

  Poznámka: Mac Pro před otevřením vždy vypněte. Vyhnete se tak poškození vnitřních komponent nebo součástí, které chcete instalovat. Když je Mac Pro zapnutý, neotevírejte ho ani se nepokoušejte instalovat vnitřní komponenty.

 2. Počkejte 5 až 10 minut, než vnitřní komponenty Macu Pro vychladnou.

  Varování: Před manipulací s vnitřními komponentami, které mohou mít vysokou teplotu, nechte Mac Pro vychladnout.

 3. Dotkněte se kovu na bocích Macu Pro, abyste se zbavili případné statické elektřiny.

  Poznámka: Než se budete dotýkat vnitřních součástek nebo do Macu Pro instalovat komponenty, musíte ze sebe vždy vybít statickou elektřinu. Aby se statická elektřina dál nehromadila, nepřerušujte instalaci karet, paměti nebo interního úložiště a hned po práci nasaďte boční panel zpět.

 4. Odpojte od Macu Pro všechny kabely a napájecí šňůru.

  Poznámka: Abyste předešli poškození vnitřních komponent nebo součástí, které chcete instalovat, vždy Mac Pro odpojte ze zásuvky. Pokud je počítač připojený do zásuvky, komponenty neinstalujte.

  Podržte boční panel a zvedněte zadní západku.

 5. Boční panel odejmete tak, že jeho horní část odtáhnete od Macu Pro a nadzvednete ho.

  Důležité: Boční panel při snímání pevně držte.

Krok 3: Nainstalujte paměť

Čtyřjádrový nebo šestijádrový Mac Pro (polovina roku 2010)​

 1. Zatlačte na západky přihrádky procesoru, dokud se částečně neotevřou.

 2. Když zatáhnete za západky, celé se otevřou a přihrádka procesoru se uvolní.

 3. Vyjměte přihrádku procesoru a položte ji na měkkou, čistou látku na stůl nebo pracovní plochu, aby byla chráněná a nedošlo k poškrábání pracovní plochy.

 4. Pokud do Macu Pro instalujete moduly DIMM stejné velikosti (všechny mají kapacitu 1 GB nebo 2 GB), Apple je doporučuje vložit do slotů v pořadí uvedeném v tabulce.

     
  Pokud máte Vložte je do těchto slotů  
  Dva moduly DIMM 1 a 2
  Tři moduly DIMM 1, 2 a 3
  Čtyři moduly DIMM 1, 2, 3 a 4 (všechny)

  Poznámka: Pokud do Macu Pro instalujete moduly DIMM různých velikostí, držte se pořadí uvedeného v tabulce nahoře. Jestliže nainstalovaná konfigurace modulů DIMM neposkytuje optimální výkon, na obrazovce by se měl objevit nástroj Nastavení paměťových slotů a doporučit lepší konfiguraci. Kdybyste nástroj chtěli použít znovu, najdete ho v umístění /Systém/Knihovna/CoreServices/Nastavení paměťových slotů.

 5. Otevřete držátka slotů DIMM 1, 2 a 3 a posuňte je na stranu. Vyjměte moduly DIMM ze slotů.
 6. Moduly DIMM nainstalujete tak, že je zarovnáte se sloty DIMM a zatlačíte na oba konce modulu, až se dostane do svislé polohy a držátka zapadnou na své místo.

  Poznámka: Abyste modul DIMM nepoškodili, držte ho za rohy a nedotýkejte se zlatých konektorů ani jiných součástí.

 7. Znovu nainstalujte přihrádku procesoru a zatlačte na západky, dokud nebudou v úhlu 45 stupňů.

 8. Zatlačte na západky, zavřete je a usaďte přihrádku procesoru.

Osmijádrový nebo dvanáctijádrový Mac Pro (polovina roku 2010)​

 1. Zatlačte na západky přihrádky procesoru, dokud se částečně neotevřou.

 2. Když zatáhnete za západky, celé se otevřou a přihrádka procesoru se uvolní.

 3. Vyjměte přihrádku procesoru a položte ji na měkkou, čistou látku na stůl nebo pracovní plochu, aby byla chráněná a nedošlo k poškrábání pracovní plochy.

 4. Pokud do Macu Pro instalujete moduly DIMM stejné velikosti (všechny mají kapacitu 1 GB nebo 2 GB), Apple je doporučuje vložit do slotů v pořadí uvedeném v tabulce.

  Pokud máte Vložte je do těchto slotů Vložte je do těchto slotů
  Dva moduly DIMM 1 a 2
  Tři moduly DIMM 1, 2 a 3
  Čtyři moduly DIMM 1, 2, 5 a 6
  Šest modulů DIMM 1, 2, 3 a 5, 6, 7
  Osm modulů DIMM 1, 2, 3, 4, a 5, 6, 7, 8 (všechny)

  Poznámka: Pokud do Macu Pro instalujete moduly DIMM různých velikostí, držte se pořadí uvedeného v tabulce. Jestliže nainstalovaná konfigurace modulů DIMM neposkytuje optimální výkon, na obrazovce se objeví nástroj Nastavení paměťových slotů a doporučí vám lepší konfiguraci.

 5. Kdybyste nástroj chtěli použít znovu, najdete ho v umístění /System/Library/CoreServices/Memory Slot Utility.
 6. Moduly DIMM nainstalujete tak, že je zarovnáte se sloty DIMM a zatlačíte na oba konce modulu, až se dostane do svislé polohy a držátka zapadnou na své místo.

  Poznámka: Abyste modul DIMM nepoškodili, držte ho za rohy a nedotýkejte se zlatých konektorů ani jiných součástí.

 7. Znovu nainstalujte přihrádku procesoru a zatlačte na západky, dokud nebudou v úhlu 45 stupňů.
 8. Zatlačte na západky, zavřete je a usaďte přihrádku procesoru.

Krok 4: Znovu namontujte boční panel

Poznámka: Po instalaci komponent vždy namontujte boční panel zpět. Bez něj nebude Mac Pro fungovat správně.

Důležité: Při opětovné montáži bočního panelu si pohlídejte, aby západka byla nahoře. Držte boční panel pevně, aby zůstal na místě, zatímco zatlačíte západku dolů.

 1. Boční panel držte na boku Macu Pro a připevněte ho zatlačením na západku.

 2. Kovovou smyčkou můžete protáhnout zámek nebo kabel, který váš Mac Pro zabezpečí. Než západku zavřete, stáhněte poutko zámku dolů.

Zpět na začátek

Relevantní modely

Mac Pro (začátek roku 2009), čtyřjádrový
Mac Pro (začátek roku 2009), osmijádrový

Specifikace paměti

Počítače Mac Pro (začátek roku 2009) mají paměť s následující specifikací:

  Čtyřjádrový Osmijádrový
Počet procesorů 1 2
Počet paměťových slotů 4 8
Základní paměť 3 GB 6 GB
Maximální paměť 16 GB 32 GB
Specifikace paměťové karty - Moduly UDIMM, PC3-8500, 1 066 MHz, DDR3 SDRAM
- ECC (Error-correcting code)
- Moduly ECC s šířkou 72 bitů a 240 piny
- Maximálně 36 IC na modul ECC UDIMM

Vyjmutí nebo instalace paměti

   

Krok 1: Zjistěte, který model Macu Pro máte

 1. Na řádku nabídek vlevo nahoře vyberte Apple () a potom O tomto Macu.
 2. Klikněte na Další informace.
 3. V seznamu Obsah vyberte možnost Hardware.
 4. V části Přehled hardwaru najděte Počet procesorů. Čtyř a šestijádrové počítače Mac Pro mají jeden procesor, osmijádrový Mac Pro má dva procesory.

Krok 2: Sejměte boční panel

 1. Než Mac Pro otevřete, přejděte do nabídky Apple () a příkazem Vypnout ho vypněte.

  Poznámka: Mac Pro před otevřením vždy vypněte. Vyhnete se tak poškození vnitřních komponent nebo součástí, které chcete instalovat. Když je Mac Pro zapnutý, neotevírejte ho ani se nepokoušejte instalovat vnitřní komponenty.

 2. Počkejte 5 až 10 minut, než vnitřní komponenty Macu Pro vychladnou.

  Varování: Před manipulací s vnitřními komponentami, které mohou mít vysokou teplotu, nechte Mac Pro vychladnout.

 3. Dotkněte se kovu na bocích Macu Pro, abyste se zbavili případné statické elektřiny.

  Poznámka: Než se budete dotýkat vnitřních součástek nebo do Macu Pro instalovat komponenty, musíte ze sebe vždy vybít statickou elektřinu. Aby se statická elektřina dál nehromadila, nepřerušujte instalaci karet, paměti nebo interního úložiště a hned po práci nasaďte boční panel zpět.

 4. Odpojte od Macu Pro všechny kabely a napájecí šňůru.

  Poznámka: Abyste předešli poškození vnitřních komponent nebo součástí, které chcete instalovat, vždy Mac Pro odpojte ze zásuvky. Pokud je počítač připojený do zásuvky, komponenty neinstalujte.

 5. Podržte boční panel a zvedněte zadní západku.

 6. Boční panel odejmete tak, že jeho horní část odtáhnete od Macu Pro a nadzvednete ho.

  Důležité: Boční panel při snímání pevně držte.

Krok 3: Nainstalujte paměť

Čtyřjádrový Mac Pro (začátek roku 2009)​

 1. Zatlačte na západky přihrádky procesoru, dokud se částečně neotevřou.

 2. Když zatáhnete za západky, celé se otevřou a přihrádka procesoru se uvolní.

 3. Vyjměte přihrádku procesoru a položte ji na měkkou, čistou látku na stůl nebo pracovní plochu, aby byla chráněná a nedošlo k poškrábání pracovní plochy.

 4. Pokud do Macu Pro instalujete moduly DIMM stejné velikosti (všechny mají kapacitu 1 GB nebo 2 GB), Apple je doporučuje vložit do slotů v pořadí uvedeném v tabulce.    
  Pokud máte Vložte je do těchto slotů  
  Dva moduly DIMM 1 a 2
  Tři moduly DIMM 1, 2 a 3
  Čtyři moduly DIMM Všechny (1, 2, 3 a 4)

  Poznámka: Pokud do Macu Pro instalujete moduly DIMM různých velikostí, držte se pořadí uvedeného v tabulce. Jestliže nainstalovaná konfigurace modulů DIMM neposkytuje optimální výkon, na obrazovce by se měl objevit nástroj Nastavení paměťových slotů a doporučit lepší konfiguraci. Kdybyste nástroj chtěli použít znovu, najdete ho v umístění /Systém/Knihovna/CoreServices/Nastavení paměťových slotů.

 5. Otevřete držátka slotů DIMM 1, 2 a 3 a posuňte je na stranu. Vyjměte moduly DIMM ze slotů.
 6. Moduly DIMM nainstalujete tak, že je zarovnáte se sloty DIMM a zatlačíte na oba konce modulu, až se dostane do svislé polohy a držátka zapadnou na své místo.

  Poznámka: Abyste modul DIMM nepoškodili, držte ho za rohy a nedotýkejte se zlatých konektorů ani jiných součástí.

 7. Znovu nainstalujte přihrádku procesoru a zatlačte na západky, dokud nebudou v úhlu 45 stupňů.

 8. Zatlačte na západky, zavřete je a usaďte přihrádku procesoru.

Osmijádrový Mac Pro (začátek roku 2009)​

 1. Zatlačte na západky přihrádky procesoru, dokud se částečně neotevřou.

 2. Když zatáhnete za západky, celé se otevřou a přihrádka procesoru se uvolní.

 3. Vyjměte přihrádku procesoru a položte ji na měkkou, čistou látku na stůl nebo pracovní plochu, aby byla chráněná a nedošlo k poškrábání pracovní plochy.

 4. Pokud do Macu Pro instalujete moduly DIMM stejné velikosti (všechny mají kapacitu 1 GB, 2 GB nebo 4 GB), Apple je doporučuje vložit do slotů v pořadí uvedeném v tabulce.

  Pokud máte Vložte je do těchto slotů Vložte je do těchto slotů
  Dva moduly DIMM 1 a 2
  Tři moduly DIMM 1, 2 a 3
  Čtyři moduly DIMM 1, 2, 5 a 6
  Šest modulů DIMM 1, 2, 3 a 5, 6, 7
  Osm modulů DIMM 1, 2, 3, 4, a 5, 6, 7, 8 (všechny)

  Poznámka: Pokud do Macu Pro instalujete moduly DIMM různých velikostí, držte se pořadí uvedeného v tabulce. Jestliže nainstalovaná konfigurace modulů DIMM neposkytuje optimální výkon, na obrazovce by se měl objevit nástroj Nastavení paměťových slotů a doporučit lepší konfiguraci.

 5. Kdybyste nástroj chtěli použít znovu, najdete ho v umístění /Systém/Knihovna/CoreServices/Nastavení paměťových slotů.
 6. Moduly DIMM nainstalujete tak, že je zarovnáte se sloty DIMM a zatlačíte na oba konce modulu, až se dostane do svislé polohy a držátka zapadnou na své místo.

  Poznámka: Abyste modul DIMM nepoškodili, držte ho za rohy a nedotýkejte se zlatých konektorů ani jiných součástí.

 7. Znovu nainstalujte přihrádku procesoru a zatlačte na západky, dokud nebudou v úhlu 45 stupňů.
 8. Zatlačte na západky, zavřete je a usaďte přihrádku procesoru.

Krok 4: Znovu namontujte boční panel

Poznámka: Po instalaci komponent vždy namontujte boční panel zpět. Bez bočního panelu nebude váš Mac Pro správně pracovat.

Důležité: Při opětovné montáži bočního panelu si pohlídejte, aby západka byla nahoře. Držte boční panel pevně, aby zůstal na místě, zatímco zatlačíte západku dolů.

 1. Boční panel držte na boku Macu Pro a připevněte ho zatlačením na západku.

 2. Kovovou smyčkou můžete protáhnout zámek nebo kabel, který váš Mac Pro zabezpečí. Než západku zavřete, stáhněte poutko zámku dolů.

Zpět na začátek

Relevantní modely

Mac Pro (začátek roku 2008)
Mac Pro (osmijádrový)
Mac Pro (původní)

Specifikace paměti

Tento model Macu Pro má paměť s následující specifikací:

Počet paměťových slotů 2 paměťové karty se 4 paměťovými sloty na každé kartě (4 paměti na každé ze 2 karet)
Základní paměť 2 GB (dva 1GB paměťové moduly FB-DIMM)
Maximální paměť 32 GB
Specifikace paměťové karty - Moduly FB-DIMM, 800 MHz, DDR2
- Moduly s šířkou 72 bitů a 240 piny
- Maximálně 36 paměťových IC na modul DIMM
- ECC (Error-correcting code)
Další poznámky Důležité: Společnost Apple doporučuje používat jen moduly DIMM, které sama schválila. S jinými moduly by provoz Macu Pro mohl být hlasitější nebo by se v důsledku náročnějšího chlazení mohl snížit výkon. Moduly DIMM ze starších počítačů nelze v Macu Pro použít.

Moduly FB-DIMM je třeba instalovat ve dvojicích se stejnou velikostí a specifikací. S usazením modulů DIMM vám pomůže následující tabulka a pokyny.

Pokud máte Nainstalujte
Dva moduly DIMM (standardní konfigurace) Jeden na horní paměťové kartě, jeden na spodní paměťové kartě
Čtyři moduly DIMM Jeden pár na horní paměťové kartě, jeden pár na spodní paměťové kartě
Šest modulů DIMM Dva páry na horní paměťové kartě, jeden pár na spodní paměťové kartě
Osm modulů DIMM Dva páry na horní paměťové kartě a dva páry na spodní paměťové kartě

Vyjmutí nebo instalace paměti

Varování: Před manipulací s vnitřními komponentami počkejte 5 až 10 minut, než váš Mac Pro vychladne. Komponenty na paměťové karty mohou mít vysokou teplotu.

Krok 1: Sejměte boční panel

 1. Vypněte svůj Mac Pro.

  Poznámka: Mac Pro před otevřením vždy vypněte. Vyhnete se tak poškození vnitřních komponent nebo součástí, které chcete instalovat. Když je Mac Pro zapnutý, neotevírejte ho ani se nepokoušejte instalovat vnitřní komponenty.

 2. Počkejte 5 až 10 minut, než vnitřní komponenty Macu Pro vychladnou.

  Varování: Před manipulací s vnitřními komponentami, které mohou mít vysokou teplotu, nechte Mac Pro vychladnout.

 3. Dotkněte se kovu na bocích Macu Pro, abyste se zbavili případné statické elektřiny.

  Důležité: Než se budete dotýkat vnitřních součástek nebo do Macu Pro instalovat komponenty, musíte ze sebe vždy vybít statickou elektřinu. Aby se statická elektřina dál nehromadila, nepřerušujte instalaci karet, paměti nebo interního úložiště a hned po práci nasaďte boční panel zpět.

 4. Odpojte od Macu Pro všechny kabely a napájecí šňůru.

  Poznámka: Abyste předešli poškození vnitřních komponent nebo součástí, které chcete instalovat, vždy Mac Pro odpojte ze zásuvky. Pokud je počítač připojený do zásuvky, komponenty neinstalujte.

 5. Podržte boční panel a zvedněte zadní západku.

 6. Boční panel odejmete tak, že jeho horní část odtáhnete od Macu Pro a nadzvednete ho.

  Důležité: Boční panel při snímání pevně držte.

Krok 2: Nainstalujte nebo vyjměte paměťové karty

 1. Prsty vytáhněte paměťové karty a položte je na měkkou, čistou látku tak, aby moduly DIMM byly nahoře.

 2. Na spodní straně paměťové karty otevřete držátka na slotu DIMM a zatlačte je do boku. Potom ze slotu 1 vyjměte modul DIMM.

  Důležité: Při instalaci nebo vyjímání modulů DIMM se nedotýkejte zlatých konektorů na slotech DIMM ani na paměťové kartě.

 3. Přeinstalujte vyjmuté moduly DIMM do horní paměťové karty tak, že je zarovnáte ke 2. slotu DIMM (jak ukazuje obrázek) a zatlačíte na oba konce modulu, až se dostane do svislé polohy a držátka zapadnou na své místo.
 4. První pár přídavných modulů DIMM nainstalujte do spodní paměťové karty do slotů 1 a 2, které jsou nejblíže zlatým konektorům karty.

  Důležité: Vždy instalujte sloty DIMM ve stejných párech a v níže uvedeném pořadí.

     
    Přesuňte jeden modul DIMM ze spodní karty na horní První pár přídavných modulů DIMM
  Horní paměťová karta
  Spodní paměťová karta
 5. Pokud přidáváte druhý pár přídavných modulů DIMM, nainstalujte je do horní paměťové karty do posledních slotů 3 a 4.
           
    Druhý pár přídavných modulů DIMM Třetí pár přídavných modulů DIMM
  Horní paměťová karta
  Spodní paměťová karta
 6. Pokud přidáváte třetí pár přídavných modulů DIMM, nainstalujte je do spodní paměťové karty do slotů 3 a 4.
 7. Mac Pro položte na měkkou, čistou látku na stůl nebo pracovní plochu, aby nedošlo k poškrábání pracovní plochy nebo počítače.
 8. Znovu nainstalujte paměťovou kartu. Zatlačte ji přímo dolů, dokud není usazená v paměťovém slotu.

Krok 3: Znovu namontujte boční panel

 1. Zvedněte Mac Pro a namontujte zpět boční panel.

  Důležité: Při opětovné montáži bočního panelu si pohlídejte, aby západka byla nahoře. Držte boční panel pevně, aby zůstal na místě, zatímco zatlačíte západku dolů.

 2. Boční panel držte na boku Macu Pro a připevněte ho zatlačením na západku.

 3. Kovovou smyčkou můžete protáhnout zámek nebo kabel, který váš Mac Pro zabezpečí. Než západku zavřete, stáhněte poutko zámku dolů.

Zpět na začátek

Další informace

   

Kontrola, zda počítač rozpozná novou paměť

 1. Stiskněte tlačítko napájení a zapněte Mac Pro.
 2. Až se zobrazí plocha Mac OS, vyberte Apple (), potom O tomto Macu a zkontrolujte, zda je tu uvedena správná velikost paměti.

Pokud údaj o kapacitě paměti neodpovídá, nejspíš má počítač problém s rozpoznáním paměťového modulu. V takovém případě Mac Pro vypněte, ověřte, zda specifikace modulu odpovídají výše uvedeným požadavkům, a zopakujte instalační kroky, abyste se ujistili, že jsou moduly správně nainstalované. Jestli se tím problém nevyřeší, vyjměte paměť a přečtěte si informace podpory dodané s pamětí, případně se obraťte na prodejce paměti.

Nákup paměti

Bude-li kupovat moduly DIMM pro Mac, ujistěte se, že výrobce paměti splňuje specifikaci asociace JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council). Informujte se u prodejce, zda moduly DIMM podporují správné režimy časování a zda funkce SPD (Serial Presence Detect) byla správně naprogramována v souladu se specifikací JEDEC.

Datum zveřejnění: