Rozšíření nebo instalace paměti Macu mini

Přečtěte si, jak vyjmout paměť Macu mini nebo jak do něj nainstalovat novou.

Než začnete

Abyste minimalizovali riziko, že se součástky počítače poškodí elektrostatickým výbojem, je důležité při práci s pamětí počítače nosit antistatický pásek na ruce.


Vyberte model

Různé modely Maců mini mají různé požadavky na instalaci paměťových modulů (RAM). Další informace získáte výběrem příslušného Macu mini. Pokud si nejste jistí, jaký model Macu mini máte, přečtěte si článek Určení modelu Macu mini.
 

2020

Mac mini (M1, 2020) má paměť integrovanou v čipu Apple M1 a nelze ji proto rozšířit. Paměť Macu mini můžete nakonfigurovat při jeho koupi.

2018

Mac mini (2018) nemá uživatelsky přístupnou paměť RAM. Paměť Macu mini (2018) můžete nakonfigurovat při jeho koupi. Jestli chcete navýšit paměť Macu mini (2018), zajděte do Apple Storu nebo k autorizovanému poskytovateli servisu Apple.

Dostupnost paměti RAM se liší podle země a oblasti.

2014

Mac mini (konec roku 2014) má paměť integrovanou na logické desce a nelze ji rozšířit.

2012, 2011, 2010

Chcete-li vyjmout a nainstalovat paměť do Macu mini (konec roku 2012), Macu mini (polovina roku 2011) nebo Macu mini (polovina roku 2010), použijte následující postup.

Sejměte dolní kryt

 1. Vypněte Mac mini. V nabídce Apple () vyberte Vypnout.
 2. Odpojte od Macu mini napájecí kabel a všechny ostatní kabely.
 3. Položte Mac mini dolní stranou nahoru na měkký textil nebo ručník. Otočením proti směru hodinových ručiček kryt odemkněte.

  Dvě ruce otáčející spodní kryt Macu mini
 4. Zatlačením na jednu stranu vytlačte opačnou stranu nahoru. Kryt odejměte.

  Jedna ruka otvírající dolní kryt zatlačením na horní stranu

Vyjměte původní paměťové moduly

 1. Opatrně rozevřete svorky na krajích horního paměťového modulu, právě tak, aby se okraj bez zářezu o něco vysunul.

  Dvě ruce uvolňující svorky na stranách paměťového modulu
 2. Vytáhněte modul ze slotu.

  Paměťový modul nakloněný nahoru před vyjmutím z Macu mini
 3. Stejným postupem vyjměte druhý, spodní modul.

Nainstalujte novou paměť

 1. Opatrně zatlačte okraj se zářezem na novém paměťovém modulu dolů do dolního slotu. Druhý okraj musí zůstat mírně zvednutý.
  Nový paměťový modul vkládaný do slotu pro paměť RAM
 2. Zatlačte na zvednutý okraj tak, aby svorky zaklaply na své místo.
  Paměťový modul zajištěný ve slotu pro paměť RAM
 3. Stejný postup zopakujte pro horní paměťový modul.

Nasaďte dolní kryt

K Macu mini nepřipojujte napájecí kabel ani ho nezapínejte, dokud nevrátíte dolní kryt. Nikdy Mac mini nepoužívejte bez krytu.

 1. Zamkněte dolní kryt zarovnáním podle tečky, která označuje zavřenou pozici.
  Spodní strana Macu mini s dolním krytem v odemčené poloze
 2. Kryt otočením po směru hodinových ručiček zamkněte.
  Spodní strana Macu mini s dolním krytem v zamčené poloze
 3. Připojte napájecí kabel a další odpojené kabely.

Až nainstalujete novou paměť, zkontrolujte, že ji Mac mini rozpoznal.

Ověřte, že Mac novou paměť rozpoznal

Zkontrolujte, jestli počítač novou paměť rozpozná:

 1. Spusťte počítač.
 2. Až se zobrazí plocha, vyberte nabídku Apple  a potom možnost O tomto Macu.
 3. Zkontrolujte, jestli velikost paměti odpovídá modulům, které máte nainstalované.

Pokud údaj o kapacitě paměti neodpovídá nebo Mac mini opakovaně vydává tři tóny, nejspíš má problém s rozpoznáním paměťového modulu. V takovém případě Mac mini vypněte, zkontrolujte, jestli specifikace modulu odpovídají výše uvedeným požadavkům pro váš model Macu mini, a zopakujte postup instalace paměti, abyste se ujistili, že jsou moduly správně nainstalované. Jestli se tím problém nevyřeší, vyjměte paměť a přečtěte si nápovědu k paměti, případně se obraťte na dodavatele paměti.

Datum zveřejnění: