Mac mini: Vyjmutí nebo instalace paměti

Přečtěte si, jak vyjmout paměť Macu mini nebo do něj nainstalovat novou.

Obecné

Abyste minimalizovali šanci, že se součástky počítače poškodí elektrostatickým výbojem, je důležité při práci s pamětí počítače nosit antistatický pásek na ruku.

Vyberte model

Relevantní modely

 • Mac mini (2018)

Jestli chcete navýšit paměť Macu mini (2018), zajděte do Apple Storu nebo k autorizovanému poskytovateli servisu Apple.

Relevantní modely

 • Mac mini (konec roku 2014)

Mac mini (konec roku 2014) neumožňuje instalaci RAM samotným uživatelem. Paměť Macu mini (konec roku 2014) můžete nakonfigurovat při jeho koupi.

Relevantní modely

 • Mac mini (konec roku 2012)
 • Mac mini (polovina roku 2011)
 • Mac mini (polovina roku 2010)

Specifikace paměti

Tyto modely Macu mini mají následující paměťové specifikace:

Počet paměťových slotů 2
Maximální paměť
 • 16 GB v Macu mini (konec roku 2012)
 • 8 GB v Macu mini (polovina roku 2011) a Macu mini (polovina roku 2010)
Specifikace paměťové karty
Další poznámky

Nejlepšího výkonu dosáhnete, když nebudete kombinovat paměťové moduly různých velikostí. Nainstalujte dva identické paměťové moduly.

 • Pár paměťových modulů 2 GB, 4 GB nebo 8 GB pro Mac mini (konec roku 2012)
 • Pár paměťových modulů 1 GB, 2 GB nebo 4 GB pro Mac mini (polovina roku 2010) a Mac mini (polovina roku 2011).

Odebrání nebo instalace paměti

Upozornění: Mac mini před instalací paměti vždy vypněte a odpojte od něj napájecí kabel. Paměť neinstalujte do Macu mini připojeného k napájení.

Krok 1: Sejmutí dolního krytu

 1. Vypněte Mac mini. V nabídce Apple () vyberte Vypnout.
 2. Odpojte všechny kabely. Odpojte od Macu mini napájecí kabel a všechny ostatní kabely.
 3. Položte Mac mini dolní stranou nahoru na měkký textil nebo ručník. Otočením proti směru hodinových ručiček kryt odemkněte.

 4. Zatlačením na jednu stranu vytlačte opačnou stranu nahoru. Kryt odejměte.

Krok 2: Vyjmutí původních paměťových modulů

 1. Opatrně rozevřete svorky na krajích horního paměťového modulu. Volný okraj se otevře nahoru.

 2. Vysuňte modul ze slotu.

 3. Stejným postupem vyjměte druhý, spodní modul.

Krok 3: Instalace nových modulů

 1. Opatrně zatlačte okraj se zářezem na novém paměťovém modulu dolů do dolního slotu. Druhý okraj musí zůstat mírně zvednutý.


   
 2. Zatlačte na zvednutý okraj tak, aby svorky zaklaply na své místo.


   
 3. Stejný postup zopakujte pro horní paměťový modul.

Krok 4: Nasazení dolního krytu

Upozornění: K Macu mini nepřipojujte napájecí kabel ani ho nezapínejte, dokud nevrátíte dolní kryt. Nikdy Mac mini nepoužívejte bez krytu.

 1. Zamkněte dolní kryt zarovnáním podle tečky, která označuje zavřenou pozici.


   
 2. Kryt otočením po směru hodinových ručiček zamkněte.


   
 3. Připojte napájecí kabel a další odpojené kabely.

Relevantní modely

 • Mac mini (konec roku 2009)
 • Mac mini (začátek roku 2009)

Specifikace paměti

Tyto modely Macu mini mají následující paměťové specifikace:

Počet paměťových slotů 2
Základní paměť Konfigurace na objednávku (CTO) do maximální velikosti paměti SDRAM
Maximální paměť 4 GB
Specifikace paměťové karty Kompatibilní vlastnosti:
- Formát SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 1066 MHz PC3-8500, DDR3
- Bez vyrovnávací paměti (unbuffered)
- Bez parity
- 204 pinů
Nekompatibilní vlastnosti:
- Registrovaná nebo s mezipamětí
- PLL
- ECC
- S paritou
- EDO RAM
Další poznámky V zájmu maximálního výkonu nekombinujte dvě velikosti. Vždy nainstalujte dva identické paměťové moduly (pár 1GB nebo 2GB paměťových modulů).

Odebrání nebo instalace paměti

Důležité: V těchto modelech Macu mini byste neměli ručně upgradovat ani vyměňovat paměťové moduly. Místo toho se obraťte na autorizovaného poskytovatele servisu Apple, který paměť nainstalujte za vás.

Relevantní modely

 • Mac mini (polovina roku 2007)
 • Mac mini (konec roku 2006)
 • Mac mini (začátek roku 2006)

Specifikace paměti

Tyto modely Macu mini mají následující paměťové specifikace:

Počet paměťových slotů 2
Základní paměť Konfigurace na objednávku, nejméně 512 MB DDR2 SDRAM (jeden modul 256 MB SO-DIMM v každém slotu)
Maximální paměť 2 GB
Specifikace paměťové karty Kompatibilní vlastnosti:
- Formát SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 667 MHz, PC2-5300, kompatibilní s DDR2
- Bez vyrovnávací paměti (unbuffered)
- Bez parity
- 200 pinů
Nekompatibilní vlastnosti:
- Registrovaná nebo s mezipamětí
- PLL
- ECC
- S paritou
- EDO RAM
Další poznámky Pokud chcete dosáhnout co nejlepšího výkonu, použijte dvě paměti SO-DIMM (v každém slotu jednu) se stejnou velikostí DIMM (například dvě paměti SO-DIMM o velikosti 512 MB).

Odebrání nebo instalace paměti

V těchto modelech Macu mini byste neměli ručně upgradovat ani vyměňovat paměťové moduly. Místo toho si nechte paměť nainstalovat autorizovaným poskytovatelem servisu Apple nebo v Apple Storu.

Ověřte, že Mac novou paměť rozpoznal

Zkontrolujte, jestli počítač novou paměť rozpozná:

 1. Spusťte počítač.
 2. Až se zobrazí plocha, vyberte vlevo na řádku nabídek volbu Apple () a potom O tomto Macu.

Zde uvedená celková paměť značí velikost paměti, která byla v počítači původně, sečtenou s velikostí nově přidané paměti. Pokud jste vyměnili všechny paměti, bude tu uvedena celková velikost nové paměti. Podrobné informace o velikosti paměti nainstalované v počítači zobrazíte tak, že v nabídce Apple () vyberete O tomto Macu a otevřete Systémový profil. V Systémovém profilu klikněte v části Hardware na Další informace a potom na Paměť.

Pokud údaj o kapacitě paměti neodpovídá nebo Mac mini opakovaně přehrává tři tóny, nejspíš má problém s rozpoznáním paměťového modulu. V takovém případě Mac mini vypněte, zkontrolujte, jestli specifikace modulu odpovídají výše uvedeným požadavkům, a zopakujte instalační postup, abyste se ujistili, že jsou moduly správně nainstalované. Jestli se tím problém nevyřeší, vyjměte paměť a přečtěte si nápovědu k paměti, případně se obraťte na prodejce paměti.

Datum zveřejnění: