Používání zámku aktivace na Apple Watch

Součástí služby Najít je funkce Zámek aktivace, která v případě ztráty nebo krádeže hodinek Apple Watch zajistí, že je nebude moci používat nikdo kromě vás.

Funkce Najít a Zámek aktivace se na Apple Watch automaticky zapnou, když nastavíte funkci Najít na spárovaném iPhonu. Se zapnutým zámkem aktivace bude před následujícími činnostmi vyžadováno zadání Apple ID a hesla:

 • Zrušení spárování Apple Watch a iPhonu.
 • Spárujte a používejte Apple Watch s novým iPhonem.
 • Vypněte v zařízení službu Najít.

Díky tomu bude vaše zařízení zabezpečené, i když se dostane do nesprávných rukou, a může se taky zvýšit šance, že se vám vrátí. I když své zařízení na dálku vymažete, kvůli zámku aktivace ho ani potom nebude moct nikdo aktivovat, dokud nebude mít vaše svolení. Stačí, když budete mít zapnutou službu Najít a budete si pamatovat své Apple ID a heslo.

Kontrola, jestli je zámek aktivace nastavený

Následujícím postupem můžete na spárovaném iPhonu zjistit, jestli je zámek aktivace nastavený:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch.
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a v horní části obrazovky klepněte na možnost Všechny hodinky. 
 3. Klepněte na tlačítko informací  vedle Apple Watch.

Když uvidíte volbu Najít Apple Watch, je zámek aktivace nastavený.

Když se vaše hodinky Apple Watch ztratí

Když o své Apple Watch přijdete, můžete je pomocí služby Najít zkusit vyhledat, případně zabezpečit uložená data. Jednoduše se přihlaste na webu iCloud.com nebo v aplikaci Najít, kde své ztracené hodinky můžete zobrazit na mapě, přehrát na nich zvuk, pomocí režimu ztráty je zamknout, případně z nich na dálku smazat všechna vaše data.

Vypnutí zámku aktivace před prodejem, darováním nebo posláním Apple Watch do servisu

Budete-li své Apple Watch někdy chtít prodat, darovat nebo je poslat do servisu, měli byste na nich zámek aktivace vypnout. Jednoduše zrušte spárování Apple Watch s iPhonem:

 1. Dejte Apple Watch a iPhone blízko k sobě. 
 2. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch.
 3. Klepněte na panel Moje hodinky a v horní části obrazovky klepněte na možnost Všechny hodinky. 
 4. Klepněte na tlačítko informací  vedle Apple Watch.
 5. Klepněte na Zrušit spárování Apple Watch. Na modelech Apple Watch s LTE klepněte na Odstranit tarif [operátor]. Pokud už nechcete tarif přiřadit jiným hodinkám Apple Watch nebo iPhonu, pravděpodobně budete chtít kontaktovat operátora a domluvit se s ním na zrušení tarifu.*  
 6. Zadejte heslo ke svému Apple ID. Pokud si heslo k Apple ID nepamatujete, můžete ho resetovat.
 7. Dalším klepnutím akci potvrďte. 

Pokud svůj iPhone ani Apple Watch nemáte po ruce, případně pokud jste Apple Watch neměli spárované s iPhonem, můžete zámek aktivace vypnout takto:

 1. Na počítači přejděte na web iCloud.com a přihlaste se svým Apple ID.
 2. Přejděte do aplikace Najít iPhone.
 3. Vyberte Všechna zařízení a klikněte na své Apple Watch.
 4. Klikněte na Vymazat Apple Watch. Vyberte Dále a počkejte, než se zařízení vymaže.
 5. Klikněte na tlačítko odebrání  vedle vašich Apple Watch.

* Operátor si může účtovat poplatky. Na podrobnosti se informujte u operátora. 

Datum zveřejnění: