Používání zámku aktivace na Apple Watch

Součástí služby Najít je funkce zvaná zámek aktivace, která v případě ztráty nebo krádeže hodinek Apple Watch zajistí, že je nebude moci používat nikdo kromě vás.

Služba Najít a zámek aktivace pro Apple Watch vyžadují watchOS 2 nebo novější a zapnou se automaticky, jakmile si na spárovaném iPhonu nastavíte službu Najít iPhone. Se zapnutým zámkem aktivace bude před následujícími činnostmi vyžadováno zadání Apple ID a hesla:

 • Zrušení spárování Apple Watch a iPhonu
 • Spárování a používání Apple Watch s novým iPhonem
 • Vypnutí služby Najít v zařízení

Díky tomu bude vaše zařízení zabezpečené, i když se dostane do nesprávných rukou, a může se taky zvýšit šance, že se vám vrátí. I když své zařízení na dálku vymažete, kvůli zámku aktivace ho ani potom nebude moct nikdo aktivovat, dokud nebude mít vaše svolení. Stačí, když budete mít zapnutou službu Najít a budete si pamatovat své Apple ID a heslo.

Kontrola, jestli je zámek aktivace nastavený

Následujícím postupem můžete na spárovaném iPhonu zjistit, jestli je zámek aktivace nastavený:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch.
 2. Přejděte na panel Moje hodinky a klepněte v horní části obrazovky na název hodinek. 
 3. Klepněte na tlačítko informací .

Když uvidíte volbu Najít Apple Watch, je zámek aktivace nastavený.

Když se vaše hodinky Apple Watch ztratí

Když o své Apple Watch přijdete, můžete je pomocí služby Najít zkusit vyhledat, případně zabezpečit uložená data. Jednoduše se přihlaste k webu iCloud.com nebo aplikaci Najít, kde své ztracené hodinky můžete zobrazit na mapě, přehrát na nich zvuk, pomocí režimu ztráty je zamknout, případně z nich na dálku smazat všechna vaše data.

Vypnutí zámku aktivace před prodejem, darováním nebo posláním Apple Watch do servisu

Budete-li své Apple Watch někdy chtít prodat, darovat nebo je ponesete do servisu, měli byste na nich zámek aktivace vypnout. Jednoduše zrušte spárování Apple Watch s iPhonem:

 1. Dejte Apple Watch a iPhone blízko k sobě. 
 2. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
 3. Klepněte na název hodinek v horní části obrazovky a pak klepněte na tlačítko informací .
 4. Klepněte na Zrušit spárování Apple Watch. Pro modely Apple Watch s LTE klepněte na Odebrat plán [operátor]. Jestli už nechcete tarif přiřadit jiným hodinkám Apple Watch nebo iPhonu, pravděpodobně budete chtít kontaktovat operátora a domluvit se s ním na zrušení tarifu.*  
 5. Zadejte heslo ke svému Apple ID. Pokud si heslo k Apple ID nepamatujete, můžete ho resetovat.
 6. Dalším klepnutím akci potvrďte. 

Když svůj iPhone ani Apple Watch nemáte po ruce, případně pokud jste Apple Watch neměli spárované s iPhonem, můžete zámek aktivace vypnout takto:

 1. Na počítači přejděte na web iCloud.com a přihlaste se svým Apple ID.
 2. Přejděte do aplikace Najít iPhone.
 3. Vyberte Všechna zařízení a klikněte na své Apple Watch.
 4. Klikněte na Vymazat Apple Watch. Vyberte Dále a počkejte, než se zařízení vymaže.
 5. Klikněte na tlačítko odebrání  vedle vašich Apple Watch.

* Operátor si může účtovat poplatky. Na podrobnosti se informujte u operátora. 

Datum zveřejnění: