Používání zámku aktivace na Apple Watch

Součástí služby Najít iPhone je funkce zvaná zámek aktivace, která v případě ztráty nebo krádeže hodinek Apple Watch zajistí, že je nebude moci používat nikdo kromě vás.

Služba Najít iPhone a zámek aktivace pro Apple Watch vyžadují watchOS 2 nebo novější. Zapnou se automaticky, jakmile si na spárovaném iPhonu nastavíte službu Najít iPhone. Se zapnutým zámkem aktivace bude před následujícími činnostmi vyžadováno zadání Apple ID a hesla:

 • Zrušení spárování Apple Watch a iPhonu
 • Spárování a používání Apple Watch s novým iPhonem
 • Vypnutí služby Najít iPhone v zařízení

Díky tomu bude vaše zařízení zabezpečené, i když se dostane do nesprávných rukou, a může se taky zvýšit šance, že se vám vrátí. I když své zařízení na dálku vymažete, kvůli zámku aktivace ho ani potom nebude moct nikdo aktivovat, dokud nebude mít vaše svolení. Stačí, když budete mít zapnutou službu Najít iPhone a budete si pamatovat své Apple ID a heslo.

Nastavení pro Janovy Apple Watch v aplikaci Watch.

Kontrola, jestli je zámek aktivace nastavený

Následujícím postupem můžete na spárovaném iPhonu zjistit, jestli je zámek aktivace nastavený:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Apple Watch.
 2. Přejděte na panel Moje hodinky a klepněte v horní části obrazovky na název hodinek. 
 3. Klepněte na informační ikonu.

Když uvidíte volbu Najít Apple Watch, je zámek aktivace nastavený.

Když se vaše hodinky Apple Watch ztratí

Když o své Apple Watch přijdete, můžete je pomocí služby Najít iPhone zkusit vyhledat, případně zabezpečit uložená data. Jednoduše se přihlaste k webu iCloud.com nebo aplikaci Najít iPhone, kde své ztracené hodinky můžete zobrazit na mapě, přehrát na nich zvuk, pomocí režimu ztráty je zamknout, případně z nich na dálku smazat všechna vaše data.

Vypnutí zámku aktivace před prodejem, darováním nebo posláním Apple Watch do servisu

Budete-li své Apple Watch někdy chtít prodat, darovat nebo je ponesete do servisu, měli byste na nich zámek aktivace vypnout. Jednoduše zrušte jejich spárování s iPhonem:

 1. Dejte Apple Watch a iPhone blízko k sobě. 
 2. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
 3. Klepněte na název hodinek v horní části obrazovky a pak klepněte na informační ikonu.
 4. Klepněte na Zrušit spárování Apple Watch. Pro modely Apple Watch s LTE klepněte na Odebrat plán [operátor]. Jestli už nechcete tarif přiřadit jiným hodinkám Apple Watch nebo iPhonu, pravděpodobně budete chtít kontaktovat operátora a domluvit se s ním na zrušení tarifu.*  
 5. Zadejte heslo ke svému Apple ID. Pokud si heslo ke svému Apple ID nepamatujete, můžete si ho obnovit.
 6. Dalším klepnutím akci potvrďte. 

Jestli svůj iPhone ani Apple Watch nemáte po ruce, případně pokud jste Apple Watch neměli spárované s iPhonem, můžete zámek aktivace vypnout takto:

 1. Na počítači přejděte na web iCloud.com a přihlaste se svým Apple ID. 
 2. Přejde do aplikace Najít iPhone.
 3. Vyberte Všechna zařízení a pak klikněte na své hodinky Apple Watch.
 4. Klikněte na Vymazat Apple Watch. Vyberte Dále a počkejte, než se zařízení vymaže.
 5. Klikněte na ikonu X vedle hodinek Apple Watch.

* Operátor si může účtovat poplatky. Na podrobnosti se informujte u svého operátora. 

Datum zveřejnění: