Používání funkce Diktování na hodinkách Apple Watch

Díky Diktování můžete používat hlas k odpovědi na zprávy a e-maily nebo k jiným úkolům, jako je hledání v Mapách. Diktování můžete také použít v některých aplikacích od jiných výrobců.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Odpovídání na zprávy

 1. Otevřete zprávu, posuňte se dolů a klepněte na ikonu ikona mikrofonu.
 2. Vyslovte svou zprávu. Můžete také vyslovit interpunkci. Můžete třeba říct: „Napadá tě něco otazník.“  
 3. Klepněte na Odeslat.

Když chcete zprávu odeslat jako text místo zvuku, změňte nastavení v iPhonu: otevřete aplikaci Apple Watch, klepněte na kartu Moje hodinky, potom klepněte na možnost Zprávy > Diktované zprávy.

Odpověď na e-mail

 1. Otevřete e-mail a klepněte na volbu Odpovědět na konci zprávy. Anebo silně stiskněte ciferník a klepněte na možnost Odpovědět.
 2. Klepněte na ikonu ikona mikrofonu.
 3. Vyslovte svou zprávu a klepněte na možnost Hotovo. Můžete také vyslovit interpunkci. Řekněte třeba: „Jaký byl ten film otazník.“ 
 4. Zkontrolujte zprávu a klepněte na tlačítko Odeslat.

Hledání místa v Mapách

 1. Otevřete Mapy.
 2. Klepněte na tlačítko Hledat a potom klepněte na Diktování.
 3. Řekněte, co hledáte, a klepněte na tlačítko Hotovo.

Zapnutí nebo vypnutí Diktování

Na iPhonu přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice. Potom zapněte nebo vypněte volbu Zapnout diktování.

Změna jazyka

Jazyk můžete změnit na každé obrazovce, na které je k dispozici volba Diktování. Klepněte na tlačítko Odpovědět nebo Hledat, silně stiskněte ciferník, klepněte na ikonu a potom vyberte jazyk. 

Když používáte Diktování v aplikaci na hodinkách Apple Watch, jazyk diktování bude stejný jako jazyk klávesnice u dané aplikace v iPhonu. Když třeba diktujete zprávu na hodinkách Apple Watch, jazyk bude shodný s jazykem klávesnice na iPhonu u zvolené konverzace. Když změníte jazyk klávesnice na iPhonu u zprávy nebo aplikace, jazyk diktování se změní i v hodinkách Apple Watch.

Datum zveřejnění: