Informace o kryptografických modulech FIPS 5.0 v iOS 8

Kryptografické moduly v iOS, a sice Apple iOS CoreCrypto Module 5.0 a Apple iOS CoreCrypto Kernel Module 5.0 na zařízeních s iOS 8 podporují standard FIPS 140-2 a nevyžadují k tomu, aby bylo nastavení nebo konfigurace v „režimu FIPS“.

Datum zveřejnění: