Když se vaše Apple TV (2. nebo 3. generace) zastaví při spouštění na obrazovce data a času

Apple TV při každém zapnutí aktualizuje datum a čas systému. Pokud se nemůže připojit k internetu nebo síťovému portu, který k aktualizaci data a času používá, může na této obrazovce zamrznout.

Apple TV se nedokáže připojit k sítím, které vyžadují další přihlášení, například přihlášení na webové stránce. Tyto sítě se také označují jako kaptivní a můžou mezi ně patřit sítě, které můžete používat bezplatně, i sítě placené, třeba v hotelích, školách, ubytovnách, firmách nebo obchodech.

Když se pokusíte nastavit Apple TV s kaptivní sítí, nemusíte se dostat dál než na obrazovku data a času. Pokud se nepřipojujete ke kaptivní síti a přesto se nemůžete dostat přes obrazovku data a času, zkuste následující postup.

Doma

Pokud máte Apple TV připojenou k domácí síti a při spouštění se nedostane dál než na obrazovku data a času, zkuste restartovat internetový modem a směrovač.

Pokud se vám na Apple TV stále nedaří nastavit datum a čas, obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení nebo výrobce směrovače s dotazem, jestli není blokován NTP port 123.

Pokud máte tu možnost, můžete Apple TV zkusit připojit k jiné síti, třeba v domě u kamaráda. 

V práci nebo ve škole

Pokud je Apple TV připojená k podnikové nebo školní síti, ujistěte se, jestli je síť, směrovač, firewall nebo proxy server nakonfigurovaný tak, aby byla možná komunikace na NTP portu 123.

Rovněž můžete nástrojem Configurator vytvořit výchozí konfiguraci pro všechny vaše Apple TV. Pomocí USB připojte Apple TV k serveru Configuratoru a pak zařízení nastavte pomocí profilu.

Datum zveřejnění: