Pomoc s Apple Watch

Pokud vám nefungují Apple Watch, nenabíjejí se, nechtějí se zapnout nebo se nedají připojit k iPhonu, tento článek vám poradí. 

Nabíjení Apple Watch

Pokud se vaše Apple Watch nezapínají nebo obrazovka zůstává černá, dejte je nabít. Připojte Apple Watch k nabíječce a počkejte až půl hodiny. Když se hodinky nabíjejí, zobrazuje se na ciferníku ikona zeleného blesku.

Pokud se hodinky nenabíjejí nebo mají příliš slabou baterii, zobrazuje se na ciferníku ikona červeného blesku. Nápověda k nabíjení Apple Watch.

Restartování Apple Watch a iPhonu

Apple Watch vypnete tak, že stisknete a podržíte postranní tlačítko, dokud se nezobrazí vypínací posuvník. Ten potom přetáhněte do strany. Počkejte pár vteřin, než se zařízení vypne, a potom znovu podržte postranní tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple. Apple Watch můžete restartovat jen když se nenabíjejí, nezapomeňte je proto odpojit od nabíječky.

iPhone vypnete tak, že stisknete a podržíte tlačítko spánku/probuzení, dokud se nezobrazí vypínací posuvník. Ten potom přetáhněte do strany. Počkejte pár vteřin, než se zařízení vypne, a potom znovu podržte tlačítko spánku/probuzení, dokud se nezobrazí logo Apple.
 

Vynucené restartování Apple Watch

Jestli vaše Apple Watch nereagují nebo vám nejdou vypnout výše uvedeným postupem, zkuste vynutit restartování. V jiných případech můžete tento krok přeskočit. 

Apple Watch vynuceně nerestartujte, pokud zrovna aktualizujete watchOS. Potom, co se na Apple Watch zobrazí logo Apple a kruhový ukazatel postupu, nechejte je dokončit aktualizaci. Vynucené restartování berte jako poslední možnost vyloženě jen pro případ, že Apple Watch nereagují.  

Apple Watch můžete vynuceně restartovat současným stiskem a podržením postranního tlačítka a korunky Digital Crown aspoň na 10 vteřin, dokud se nezobrazí logo Apple.
 

Zrušení spárování Apple Watch s iPhonem

Na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch, klepněte na panel Moje hodinky a potom nahoře na obrazovce klepněte na své zařízení. Vedle hodinek, jejichž spárování chcete zrušit, klepněte ikonu informací a potom na Zrušit spárování Apple Watch.
 

Vymazání Apple Watch

Až se spárování zruší, měla by se na Apple Watch zobrazit výzva k výběru jazyka. Pokud tuto obrazovku nevidíte, přejděte na Apple Watch do Nastavení > Obecné > Obnovit. Potom klepněte na Smazat data a nastavení.
 

Opětovné spárování zařízení

Přečtěte si, jak znova spárovat Apple Watch s iPhonem. Nasaďte si Apple Watch a držte je vedle iPhonu, dokud neskončí synchronizace.
 

Pořád potřebujete pomoc

Nezapomeňte si Apple Watch, iPhone a všechny aplikace průběžně aktualizovat.

Pokud už jste tento postup vyzkoušeli, obraťte se na podporu Apple
 

 

Datum zveřejnění: