Apple Music a soukromí

Apple Music chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

  • Apple shromažďuje informace o vaší aktivitě v Apple Music, například o přehrávaných skladbách a době poslouchání, za účelem individuálního přizpůsobení této služby, pokud jste jejím odběratelem, posílání oznámení a placení za obsah partnerům.
  • Vaše knihovna v cloudu posílá společnosti Apple informace z vaší hudební knihovny, například názvy skladeb a umělců, aby bylo možné identifikovat a odblokovat kopie skladeb z vaší knihovny, které jsou dostupné i v Apple Music.
  • Informace o vaší knihovně v cloudu zůstávají propojeny s vaším účtem po dobu vašeho předplatného a krátce po jeho ukončení. Záznamy o skladbách, které jste poslouchali, uchováváme po dobu stanovenou příslušnými zákony o finanční evidenci.
  • Snažíme se identifikovat podvody a předcházet jim. Když se pokusíte něco si koupit, vypočítáme na vašem zařízení skóre důvěryhodnosti zařízení. Při výpočtu vycházíme z toho, jak zařízení používáte, mimo jiné, kolik jste na něm uskutečnili telefonních hovorů a kolik e‑mailů jste přijali a odeslali. Tato funkce je navržena tak, aby společnost Apple z vašeho zařízení nezískala žádné informace použité k výpočtu, a skóre je uloženo na našich serverech jen po předem stanovenou dobu.

Ochrana vašeho soukromí a bezpečnosti vašich osobních údajů je prioritou celé společnosti Apple. Usilovně se snažíme shromažďovat jen data potřebná k tomu, abychom vám zpříjemnili práci s našimi službami, a když už nějaká data sbíráme, je pro nás důležité, abyste věděli, jaká data to jsou a k čemu je potřebujeme, a mohli se díky tomu informovaně rozhodnout. Apple Music je stejně jako každý produkt a služba Apple navržena s ohledem na tyto zásady.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování služeb a funkcí v Apple Music. Tyto údaje obsahují informace o vašem účtu a platbách. Můžete si je projít a upravit v Nastavení.

Když si službu předplatíte, Apple bude shromažďovat informace o vašem používání Apple Music, abychom mohli přizpůsobovat funkce vašemu hudebnímu vkusu. K takovým funkcím patří třeba „Pusťte si“, kde vidíte alba a seznamy stop doporučené vám na míru, Rádio, které přehrává výběr z vašich oblíbených interpretů. Také vás na základě těchto informací můžeme pomocí e‑mailů a oznámení upozornit na chystaná alba, nové interprety a další události v Apple Music, které by se vám mohly líbit.

Chcete‑li přes Apple Music komunikovat s dalšími uživateli nebo s nimi sdílet obsah, můžete si vytvořit osobní profil zadáním svého uživatelského jména (např. @jannovak), zobrazovaného jména a případně i profilové fotky, krátkého textu o sobě a dalších informací. Apple tyto informace uloží k vašemu účtu, abyste k nim měli přístup i z jiných zařízení. Vaše uživatelské jméno, zobrazované jméno a profilová fotka se můžou zobrazovat vedle obsahu, který zveřejníte, a aktivit, které v Apple Music nasdílíte. Sdílení a zveřejňování obsahu není v současné době určené ani dostupné pro dětská Apple ID.

Podle informací, které zadáte, můžou další uživatelé vyhledat v Apple Music váš profil.

Budete‑li chtít, můžete obsah na svém profilu, například posluchačské aktivity a playlisty, zpřístupnit jen vybraným lidem. Informace o vašem profilu, jako je uživatelské jméno, zobrazované jméno, fotka a sledující a sledovaní lidé, budou vždy viditelné veřejně.

Když si v Apple Music vytvoříte profil, navrhneme vám další odběratele Apple Music, se kterými byste se možná rádi spojili jako přátelé. Společnost Apple při vyhledávání nových návrhů přátel nezíská ani neuloží žádné informace z vašich kontaktů. Společnosti Apple budou z vašich kontaktů poslána jen zašifrovaná a hašovaná telefonní čísla a e‑mailové adresy a návrhy odpovídajících odběratelů Apple Music budou vytvořeny místně na vašem zařízení. Apple Music může procházet vaše kontakty periodicky a navrhovat vám nové přátele i v budoucnosti. Tuto funkci můžete deaktivovat v Nastavení účtu vypnutím volby Kontakty v Apple Music. Pokud nechcete, aby vás ostatní uživatelé mohli najít podle údajů, které mají ve svých kontaktech na základě vašeho Apple ID, můžete v nastavení účtu vypnout volbu Povolit vyhledání podle Apple ID.

Když s účtem v Apple Music propojíte další svoje účty v sociálních sítích, například na Facebooku a Instagramu, můžete najít další lidi a zároveň jim umožnit, aby našli vás a mohli se s vámi v Apple Music spojit. Apple Music v tom případě propojí váš účet v Apple Music s vašimi účty na sociálních sítích a najde v nich přátele, kteří jsou taky odběrateli Apple Music. Neuchováváme žádné informace o přátelích, kteří Apple Music neodebírají. Propojené sociální sítě můžete od svého účtu v Apple Music kdykoli znovu odpojit.

Informace, které zadáte ve svém profilu, můžete kdykoli aktualizovat nebo smazat. Kdykoli něco sdílíte na internetu, zamyslete se, co právě zveřejňujete. Při sdílení obsahu v Apple Music nebo na jiných webech či sociálních sítích vždy platí, že na sdílené informace se vztahují zásady ochrany osobních údajů dané služby.

Pokud váš poskytovatel mobilní sítě nabízí členství Apple Music, může společnost Apple ověřit vaše telefonní číslo kvůli určení, zda jste se stali členem prostřednictvím poskytovatele mobilní sítě. Jestliže své členství získáte přes poskytovatele mobilní sítě, bude se k určení vašeho účtu a sdělení operátorovi informace o aktivaci vašeho členství používat vaše telefonní číslo. Telefonní číslo přiřazené k vašemu členství budeme používat k ověřování účtu během přihlašování a k tomu, abychom mohli vaši aktivitu v Apple Music propojit s vaším účtem. Vaše telefonní číslo také použijeme k tomu, abychom na základě vaší žádosti mohli u poskytovatele mobilní sítě vaše členství zrušit.

Jednou z výhod členství Apple Music je i synchronizace hudební knihovny v cloudu, díky které máte přístup ke svým skladbám a seznamům stop i ze svých ostatních zařízení. Tato funkce zasílá společnosti Apple informace o vaší synchronizované knihovně, například názvy skladeb a interpretů, za účelem rozpoznání a zpřístupnění případných kopií těchto skladeb, které jsou v Apple Music dostupné. Všechny skladby, které v Apple Music nebudou nalezeny, se nahrají do vaší synchronizované knihovny, abyste ze všech zařízení měli přístup ke své kompletní sbírce. Pokud chcete synchronizaci své hudební knihovny v cloudu zrušit, otevřete Nastavení a vypněte volbu Synchronizovat knihovnu.

Během používání vašeho členství Apple Music sbíráme informace o tom, jaké skladby a videa si přehrajete nebo přidáte do své hudební knihovny či seznamů stop, a dále o oblíbeném, komentovaném nebo sdíleném obsahu. Zaznamenávají se informace jako název účtu, IP adresa, zařízení, aplikace nebo rozhraní v autě, které jste použili k přehrávání, z jaké části Apple Music jste přehrávání spustili nebo v kolik hodin jste ho pustili a na jak dlouho. Tyto informace se pak posílají společnosti Apple. Na základě těchto informací vám Apple Music přizpůsobujeme, posíláme vám e‑maily a oznámení a zároveň nám tyto informace pomáhají porozumět, jak lidé službu Apple Music používají, takže ji pak můžeme zlepšovat. Díky těmto informacím můžeme například vybírat, které skladby, videa a informace o umělcích vám ukážeme v částech Pusťte si a Rádio. Navíc vám můžeme zobrazovat doporučení odrážející vaše zájmy, můžeme vyplácet honoráře a také předcházet a bránit aktivitám, které jsou nebo mohou být v rozporu se smluvními podmínkami mediálních služeb Apple nebo platnými právními předpisy.

Apple může používat informace o vašem účtu, například o vlastněných produktech Apple a předplatném služeb Apple, k zasílání informací o Apple Music a dalších produktech, službách a nabídkách Apple, které by vás mohly zajímat (včetně služby Apple One). Pokud si předplatíte službu Apple One, můžeme vám posílat e‑maily a oznámení o funkcích všech služeb, které jste si předplatili. Apple také může použít informace o vašich aktivitách v Apple Music k posílání e‑mailů a oznámení o nových funkcích, obsahu a nabídkách dostupných v Apple Music. Na stránce appleid.apple.com můžete změnit svoje poštovní předvolby nebo se odhlásit od příjmu e‑mailů. Pokud chcete v systému iOS nebo iPadOS aktualizovat předvolby oznámení, otevřete Nastavení > Oznámení > Hudba.

Některé funkce Apple Music, například některé stanice rádia, nemusí být ve vašem regionu dostupné. Společnost Apple může z vaší IP adresy určit vaši přibližnou polohu a na jejím základě stanovit dostupnost služeb.

Když se pokusíte něco si koupit, také na vašem zařízení vypočítáme skóre důvěryhodnosti zařízení. Při výpočtu vycházíme z toho, jak zařízení používáte, mimo jiné, kolik jste na něm uskutečnili telefonních hovorů a kolik e‑mailů jste přijali a odeslali. Tato funkce je navržena tak, aby společnost Apple z vašeho zařízení nezískala žádné informace použité k výpočtu, a skóre je uloženo na našich serverech jen po předem stanovenou dobu.

Neosobní informace můžeme shromažďovat, používat, přenášet a předávat za libovolnými účely. Například můžeme vaše neosobní informace sloučit s informacemi dalších uživatelů Apple Music a na základě toho službu dál zlepšovat.

S informacemi shromážděnými společností Apple bude za všech okolností nakládáno v souladu s jejími zásadami ochrany osobních údajů, jejichž znění najdete na www.apple.com/privacy.

Předávání informací třetím stranám

Když použijete Apple Music k poslechu rádia, vaše zařízení se připojí přímo ke stanici, která vám poskytne požadovaný obsah. Po připojení uvidí stanice vaši IP adresu. Zacházení s informací o vaší IP adrese podléhá zásadám ochrany soukromí stanice nebo jejího poskytovatele.

Máme povinnost předávat některé neosobní informace o vašem používání Apple Music, včetně nabídek stanic v Apple Music, strategickým partnerům, kteří jsou v této službě angažovaní, například nahrávacím studiím, aby podle nich mohli posuzovat úspěšnost svých děl, vyplácet honoráře, provádět účetnictví a zlepšovat své produkty a služby. Aby mohli umělci lépe porozumět svým posluchačům, poskytujeme jim sloučené neosobní statistiky o posluchačských aktivitách a demografické údaje, například věk a pohlaví. Určité osobní informace, například název vašeho telefonního operátora, taky můžeme předávat partnerům, kteří se společností Apple spolupracují na jejích produktech a službách nebo jí pomáhají s oslovováním zákazníků.

Aplikace na iOS a iPadOS si mohou vyžádat přístup k Apple Music a vaší knihovně v cloudu. Pokud jim udělíte oprávnění, budou mít přístup k datům v knihovně médií na vašem zařízení, informacím o vašem odběru Apple Music, o přehrávání hudby a videí a doporučeních v sekci Pusťte si. Aplikace, které mají svolení, také můžou měnit data sdružená s vaším účtem, například informace o skladbách ve vaší knihovně a playlistech. Přístup aplikací můžete na svém zařízení s iOS nebo iPadOS vypnout v nabídce Nastavení > Soukromí > Média a Apple Music. Pokud jste příslušnou aplikaci už odstranili nebo jste některé aplikaci udělili přístup v iOS starším než iOS 11 nebo iPadOS, můžete její přístup vypnout v nastavení účtu Apple Music.

Další informace o Apple Music

Podrobnější informace, mimo jiné o funkcích a cenách, najdete na www.apple.com/cz/apple-music.

Informace o webovém přehrávači Apple Music a soukromí najdete na support.apple.com/kb/HT208364.

Datum zveřejnění: