Resetování Open Directory na macOS Serveru z příkazové řádky

Pokud nemáte správně nastavené DNS servery, můžete hlavní data Open Directory nebo jejich repliku odstranit pomocí příkazů Terminálu.

Odstranění dat Open Directory

Pokud nemůžete k odstranění hlavních dat Open Directory (OD) nebo jejich repliky použít systém Server, zkuste použít Terminál. Můžete odstranit všechna data na serveru související s OD, včetně uživatelů a skupin.

Neodstraníte tím data v jiných službách, které tyto uživatele a služby používají. Pokud ale vytvoříte nového uživatele se stejným jménem, přestane být služba přístupná. Je to proto, že data jsou přidružena k GUID uživatele. 

Vytvořením nového uživatele se vytvoří nové GUID. Pokud chcete, aby uživatelé a skupiny měli přístup ke svým datům, vyexportujte uživatele a skupiny, než odstraníte data OD. Použijte výchozí nastavení exportu, aby se do dat zahrnuly také identifikátory GUID.

Než provedete tento postup, ujistěte se, že máte úplnou zálohu serveru:

  1. Zavřete aplikaci Server.
  2. Zadejte na Terminálu tento příkaz:
    sudo slapconfig -destroyldapserver
    
  3. Restartujte počítač.

Pokud nemůžete opravit strukturu Open Directory, opakujte tento postup pro případné repliky. Po provedení tohoto postupu je služba Open Directory vypnutá. V aplikaci Server ji můžete znovu nakonfigurovat.

Datum zveřejnění: