Automatické obnovování certifikátů zasílaných v konfiguračních profilech

Počínaje verzí macOS Sierra 10.12.4 můžou správci pomocí terminálových příkazů zapnout, aby se automaticky obnovovaly určité certifikáty zasílané v konfiguračních profilech. 

Které certifikáty se dají automaticky obnovovat?

Automaticky se dají obnovovat jen certifikáty ADCertificates zasílané jako součást konfiguračního profilu.

Následující certifikáty se musí obnovovat ručně:

  • Datové sady s certifikáty ADCertificates zasílané jako součást uživatelského profilu.
  • Certifikáty zasílané jako součást jakýchkoli datových sad SCEP.
  • Certifikáty zasílané jako součást profilu, který obsahuje datovou sadu správy mobilních zařízení (MDM).
  • Certifikáty zasílané jako součást profilu pro bezdrátovou registraci (OTA).

Zapnutí automatického obnovování vhodných certifikátů

Do Terminálu na Macu zadejte tento příkaz:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.mdmclient AutoRenewCertificatesEnabled -bool YES

Automatické obnovování vypnete tím, že YES v příkazu změníte na NO. Pokud chcete automatické obnovování vhodných certifikátů zapnout pomocí konfiguračního profilu, použijte profil zařízení a v doméně com.apple.mdmclient domain nastavte klíč AutoRenewCertificatesEnabled na hodnotu True.

Další informace

Automaticky obnovované certifikáty se nedají obnovovat ručně, ani pomocí předvoleb Profily, ani příkazem profiles -W. Automatické obnovování probíhá podle stejného harmonogramu, na základě kterého se v předvolbách Profily zobrazuje tlačítko Aktualizovat a posílají se oznámení o tom, že se blíží vypršení certifikátu. Pokud se obnovení nepodaří, další pokus proběhne podle fixního harmonogramu:

  • Pokud obnovení neproběhne kvůli tomu, že se nepodařilo kontaktovat server, další pokusy proběhnou jednou za hodinu nebo vždy, když dojde k síťové aktivitě.
  • Pokud obnovení selže až po kontaktování serveru, další pokus proběhne každých 24 hodin. To aby neúspěšné pokusy nezpůsobily zablokování uživatelova účtu. Restartování Macu nemá na harmonogram žádný vliv.
Datum zveřejnění: