Výměna řemínku Apple Watch

Při sejmutí řemínku použijte tento postup.

Výměna řemínku

Než začnete řemínek vyměňovat, položte Apple Watch ciferníkem na čistý povrch, například na hadřík z mikrovlákna, který nepouští textilní vlákna, nebo na měkkou polstrovanou podložku. Pokud máte článkový tah, stiskněte tlačítko pro rychlé uvolnění a rozdělte řemínek na dva díly

Tlačítka pro uvolnění řemínku

Podržte uvolňovací tlačítko a vysuňte řemínek do strany.

Tělo a řemínek hodinek

Pokud řemínek nejde protáhnout, znovu stiskněte tlačítko pro uvolnění řemínku a ujistěte se, že ho držíte stisknuté.

Zkontrolujte, že text na řemínku je směrem k vám, a potom zasouvejte nový řemínek, dokud neucítíte a neuslyšíte cvaknutí.

Sejmutí článkového tahu

Než budete moct oddělit článkový tah od Apple Watch, musíte ho rozdělit na dvě části. Při snímání na řemínek příliš netlačte ani ho nekruťte. Pečlivým dodržením následujícího postupu zabráníte poškození řemínku nebo spojky. 

Zavřete sponu

Pokud je otevřená, složte nejdříve jednu stranu, dokud neuslyšíte cvaknutí, a pak druhou stranu.

Článkový tah

Podržte stisknuté tlačítko pro rychlé uvolnění

Tlačítka pro rychlé uvolnění jsou na vnitřní straně tahu. Stačí, když stisknete jen jedno.

Tlačítko pro rychlé uvolnění řemínku

Opatrně odtáhněte články od sebe

Při odtahování článků držte tlačítko pro rychlé uvolnění stisknuté. Než oddělíte článkový tah od Apple Watch, měli byste ho rozdělit na dvě části.

Oddělené články

Odepněte řemínek

Podržte uvolňovací tlačítko a vysuňte řemínek do strany.

Nápověda

Řemínek nikdy netlačte do drážky silou. Když necítíte nebo neslyšíte cvaknutí, pohněte s řemínkem doleva a potom doprava. Pokud je řemínek nasazený správně, nepohne se, dokud nestisknete tlačítko pro uvolnění řemínku. Když řemínek stále nesedí, posuňte ho do středu a zatlačte ho na místo. Pak s ním opatrně hýbejte nahoru a dolů. Nenoste hodiny Apple Watch, pokud není řemínek upevněný. 

Tělo a řemínek hodinek

 

 

Datum zveřejnění: