Změna nastavení zvuku a oznámení na Apple Watch

Přečtěte si, jak na Apple Watch změnit hlasitost, vypnout zvuk anebo zapnout funkci Nerušit. Můžete taky nastavit intenzitu klepnutí a vibrací, kterými vás Apple Watch upozorňují na oznámení a upozornění. 

Změna hlasitosti

 1. Na Apple Watch otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Zvuky a haptika.
 3. Klepnutím na snížit snížíte hlasitost, klepnutím na zvýšit ji zvýšíte. Případně můžete klepnout na posuvník a pak otáčet korunkou Digital Crown.

Nastavení oznámení a upozornění

Přečtěte si, jak spravovat oznámení a upozornění. Můžete změnit kdy a jak máte dostávat upozornění a jak mají být hlasitá, ale nemůžete změnit jejich zvuk. 

Správa haptických upozornění

 1. Otevřete aplikaci Nastavení. 
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Zvuky a haptika.
 3. Zapněte nebo vypněte Haptická upozornění.
 4. Pokud chcete haptické výstrahy zintenzivnit, klepněte na Výrazné. Tato funkce vás před některými haptickými upozorněními upozorní dalším klepnutím. 

Z iPhonu taky můžete změnit nastavení pro konkrétní aplikace. Na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch, přejděte na panel Moje hodinky a potom klepněte na Zvuky a haptika.

Pokud máte Apple Watch nasazené a při tažení posuvníkem necítíte žádné klepání, kontaktujte podporu Apple. Ke správnému fungování haptických upozornění je důležité, aby se Apple Watch dotýkaly kůže. Nasaďte si je těsně, ale zároveň pohodlně.

Zapnutí nebo vypnutí nastavení haptiky pro korunku Digital Crown

 1. Na Apple Watch otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuky a haptika a zapněte nebo vypněte volbu Haptic Crown.

Haptic Crown je k dispozici jenom na Apple Watch Series 4.

Vypnutí zvuku Apple Watch

 1. Dlouze stiskněte dolní část ciferníku. Počkejte, než se zobrazí Ovládací centrum, a přejeďte nahoru.
 2. Klepněte na ikonu tichého režimu. Tím se zapne Tichý režim. Budete i nadále dostávat haptická oznámení. 

Chcete-li ztišit právě znějící upozornění nebo oznámení, podržte na displeji dlaň nejméně tři sekundy nebo dokud neucítíte klepnutí. Pokud to nefunguje, podívejte se, jestli máte zapnutou volbu Ztišit přikrytím: na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch, přejděte na panel Moje hodinky a klepněte na Zvuky a haptika.

Zapněte volbu Nerušit

 1. Dlouze stiskněte dolní část ciferníku. Počkejte, než se zobrazí Ovládací centrum, a přejeďte nahoru.
 2. Klepněte na ikonu Nerušit a zvolte požadovanou volbu. Režim Nerušit můžete ručně vypnout nebo ho nastavit na určitou dobu, po které se sám automaticky vypne. 

Režim Nerušit zabraňuje, aby hovory a upozornění (kromě budíků a výstrah) nevydávaly zvuky nebo nerozsvěcovaly obrazovku. Když je režim Nerušit zapnutý, v horní části obrazovky se zobrazí ikona nerušit nebo fialový měsíc

 

Změna nastavení na iPhonu

Na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch, přejděte na panel Moje hodinky a potom klepněte na Zvuky a haptika.

Datum zveřejnění: