Změna nastavení zvuku a oznámení na Apple Watch

Přečtěte si, jak nastavit hlasitost hodinek, ztlumit hodinky nebo zapnout režim Nerušit. Můžete taky nastavit intenzitu klepnutí a vibrací, kterými vás Apple Watch upozorňují na výstrahy a oznámení. 

Zvýšení nebo snížení hlasitosti Apple Watch

 1. Na Apple Watch otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Zvuky a haptika.
 3. Klepnutím na tlačítko pro snížení hlasitosti snížení hlasitost snížíte a klepnutím na tlačítko pro zvýšení hlasitosti  hlasitost zvýšíte. Případně můžete klepnout na posuvník a pak otáčet korunkou Digital Crown.
  Apple Watch s obrazovkou Zvuky a haptika v Nastavení

Ztlumení Apple Watch

 1. Dlouze stiskněte dolní část ciferníku. Počkejte, než se zobrazí Ovládací centrum, a přejeďte nahoru.
 2. Klepněte na tlačítko Tichý režim ikona tichého režimu. Tím se zapne Tichý režim. Budete i nadále dostávat haptická oznámení. 
  Apple Watch s tlačítkem Ztlumit v Ovládacím centru

Chcete-li ztišit právě znějící upozornění nebo oznámení, podržte na displeji dlaň nejméně tři sekundy nebo dokud neucítíte klepnutí. Pokud to nefunguje, podívejte se, jestli máte zapnutou volbu Ztišit přikrytím: na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch, přejděte na panel Moje hodinky a klepněte na Zvuky a haptika.

Nastavení oznámení a upozornění

Přečtěte si, jak spravovat oznámení a upozornění. Můžete určit, kdy a jak máte dostávat upozornění a jak mají být hlasitá, ale nemůžete změnit jejich zvuk. 

Správa haptických upozornění Apple Watch

 1. Otevřete aplikaci Nastavení. 
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Zvuky a haptika.
 3. Zapněte nebo vypněte Haptická upozornění.
  Apple Watch s obrazovkou Zvuky a haptika v Nastavení
 4. Pokud chcete haptické výstrahy zintenzivnit, klepněte na Výrazné. Tato funkce vás před některými haptickými upozorněními upozorní dalším klepnutím. 

Z iPhonu taky můžete změnit nastavení pro konkrétní aplikace. Na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch, přejděte na panel Moje hodinky a potom klepněte na Zvuky a haptika.

Pokud máte Apple Watch nasazené a při tažení posuvníkem necítíte žádné klepání, kontaktujte podporu Apple. Ke správnému fungování haptických upozornění je důležité, aby se Apple Watch dotýkaly kůže. Nasaďte si je těsně, ale zároveň pohodlně.

Zapnutí nebo vypnutí haptických nastavení pro korunku Digital Crown Apple Watch

 1. Na Apple Watch otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuky a haptika a zapněte nebo vypněte volbu Haptika korunky.
  Apple Watch ukazující nabídku Haptika korunky a obrazovku Zvuky a haptika nastavení Systémová haptika v nabídce Nastavení

Haptika korunky je k dispozici jenom na Apple Watch Series 4 nebo novějších.

Zapnutí funkce Taptic Chimes

Vaše Apple Watch mohou zvonit v různých intervalech, což usnadňuje sledování času bez nutnosti dívat se na hodinky.

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Posuňte se dolů a klepněte na Zpřístupnění.
 3. Posuňte se dolů a klepněte na Zvonkohra.
 4. Zapněte zvonkohru.
 5. Klepněte na Rozvrh a nastavte interval zvonkohry na každou hodinu, 30 nebo 15 minut.
 6. Klepněte na Zvuky a změňte zvuk zvonkohry na Ptáci nebo Zvony.

Tato nastavení můžete také upravit na iPhonu. Na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch, přejděte na panel Moje hodinky, klepněte na Zpřístupnění a na Zvonkohra.

Zapnutí režimu Nerušit na Apple Watch

 1. Dlouze stiskněte dolní část ciferníku. Počkejte, než se zobrazí Ovládací centrum, a přejeďte nahoru.
 2. Klepněte na tlačítko Nerušit ikona Nerušit a vyberte možnost. Režim Nerušit můžete ručně vypnout nebo ho nastavit na určitou dobu, po které se sám automaticky vypne. 
  Apple Watch ukazující možnosti režimu Nerušit

Režim Nerušit zabraňuje, aby hovory a upozornění (kromě budíků a výstrah) nevydávaly zvuky nebo nerozsvěcovaly obrazovku. Je-li tento režim zapnutý, nahoře na obrazovce se objeví ikona Nerušit ikona Nerušit nebo fialový měsíc.

Změna nastavení na iPhonu

Na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch, přejděte na panel Moje hodinky a potom klepněte na Zvuky a haptika.

Datum zveřejnění: