Změna nastavení zvuku a oznámení na Apple Watch

Přečtěte si, jak na Apple Watch změnit hlasitost, vypnout zvuk anebo zapnout funkci Nerušit. Můžete taky nastavit intenzitu klepnutí a vibrací, kterými vás Apple Watch upozorňují na oznámení a upozornění. 

Nastavení hlasitosti upozornění

Změna hlasitosti

Otevřete aplikaci Nastavení, sjeďte dolů, klepněte na Zvuky a haptika a potom na Snížit nebo Zvýšit. Anebo můžete klepnout na posuvník a pak otáčet korunkou Digital Crown.

Dá se tak změnit hlasitost upozornění, ale ne používaný zvuk. 

Změna síly klepnutí a vibrací

  1. Nasaďte si Apple Watch na ruku a odemkněte je. Ke správnému fungování haptických upozornění je důležité, aby se Apple Watch dotýkaly kůže. Nasaďte si je těsně, ale zároveň pohodlně.
  2. Otevřete aplikaci Nastavení. 
  3. Sjeďte dolů a klepněte na Zvuky a haptika.
  4. V části Intenzita haptiky klepněte na Snížit, pokud chcete intenzitu haptiky snížit, nebo na Zvýšit, pokud ji chcete zvýšit.
    Nastavení intenzity haptiky

Haptická upozornění se dají upravit i na spárovaném iPhonu. Otevřete aplikaci Apple Watch, klepněte na panel Moje hodinky a potom na Zvuky a haptika. Posuvníkem Intenzita haptiky nastavte intenzitu haptických upozornění. 

Pokud máte Apple Watch nasazené a při tažení posuvníkem necítíte žádné klepání, kontaktujte podporu Apple.  

Přidání dalšího klepnutí

Pokud chcete haptická upozornění zesílit ještě víc, můžete si zapnout funkci Výrazná haptika. Tato funkce vás před některými haptickými upozorněními upozorní dalším klepnutím. 

Výraznou haptiku si můžete zapnout na iPhonu i na Apple Watch:

  • Na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch, klepněte na panel Moje hodinky a potom na Zvuky a haptika. Zapněte volbu Výrazná haptika. 
  • Na Apple Watch otevřete Nastavení a klepněte na Zvuky a haptika. Zapněte volbu Výrazná haptika.

 

Ovládací centrum

Vypnutí zvuku Apple Watch

Zvuk Apple Watch můžete vypnout v Nastavení nebo Ovládacím centru:

  • Vraťte se na ciferník, přejetím prstem nahoru otevřete Ovládací centrum a klepněte na ikonu tichého režimu.
  • Otevřete Nastavení, klepněte na Zvuky a haptika a zapněte Tichý režim.

Chcete-li ztišit právě znějící upozornění nebo oznámení, podržte na displeji dlaň nejméně tři sekundy nebo dokud neucítíte klepnutí. Pokud to nefunguje, podívejte se, jestli máte zapnutou volbu Ztišit přikrytím: na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch, přejděte na panel Moje hodinky a klepněte na Zvuky a haptika.

Zapněte volbu Nerušit

Pokud chcete, aby hovory a upozornění (kromě budíků) nerozsvěcely obrazovku a nevydávaly zvuk, zapněte si režim Nerušit. Když je režim Nerušit zapnutý, v horní části obrazovky se zobrazí ikona nerušit nebo fialový měsíc.

Nerušit zapnuto

Přejetím nahoru po ciferníku otevřete Ovládací centrum a klepněte na ikonu Nerušit.

Režim Nerušit v Nastavení

Anebo otevřete Nastavení, klepněte na Nerušit a dalším klepnutím tuto volbu zapněte.

Změna nastavení na iPhonu

Na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch, přejděte na panel Moje hodinky a potom klepněte na Zvuky a haptika.

Datum zveřejnění: