Oznámení na Apple Watch

Přizpůsobte si, kdy a jak chcete na Apple Watch dostávat oznámení, abyste mohli reagovat hned, nebo až se vám to bude hodit.

Kde se oznámení zobrazují

Oznámení se zobrazují buď na Apple Watch, nebo na iPhonu, ale ne na obou zařízeních současně. Níže si přečtěte, kdy se oznámení může zobrazit na iPhonu místo na Apple Watch.

Pokud je iPhone odemknutý, budou vám oznámení místo na Apple Watch chodit na iPhone.

 

Pokud je iPhone zamknutý nebo uspaný, budou vám oznámení chodit na Apple Watch (ale jenom pokud nejsou zamknuté kódem).

 

Některé aplikace, například Hluk, najdete jen v Apple Watch. Oznámení z těchto aplikací se na iPhonu neobjeví.

Když dostanete oznámení, zobrazí se na ciferníku červená ikona oznámení . Když nějaké oznámení zavřete na Apple Watch, zavře se zároveň i na iPhonu. 

Zobrazení všech oznámení

 1. Dlouhým stisknutím horní části ciferníku otevřete Oznamovací centrum. Můžete to udělat z jakékoli obrazovky.
 2. Počkejte, než se zobrazí Oznamovací centrum, a přejeďte prstem dolů. 
 3. Obsah můžete posouvat otáčením korunky Digital Crown nebo přejížděním prstem nahoru a dolů po ciferníku.
 4. Klepnutím na požadované oznámení si ho přečtete. Pokud si chcete přečíst seskupená oznámení, klepněte na sadu a pak na požadované oznámení.
 5. Chcete-li oznámení smazat, přejeďte doleva a klepněte na tlačítko Smazat .

Ikonu oznámení  můžete skrýt, aby se nezobrazovala, když máte nepřečtená oznámení. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch, klepněte na Oznámení a vypněte Indikátor oznámení.

Vymazání všech oznámení

Všechna oznámení můžete vymazat najednou:

 1. Dlouhým stisknutím horní části ciferníku otevřete Oznamovací centrum.
 2. Otáčejte korunkou Digital Crown nebo přejíždějte prstem dolů po ciferníku, dokud se nedostanete nahoru.
 3. Klepněte na Vymazat vše.

Správa oznámení

Oznámení Apple Watch zrcadlí nastavení iPhonu, ale tato nastavení můžete pro jednotlivé aplikace přizpůsobit. Ve watchOS 5 a novějším můžete oznámení třídit podle aplikací a seskupovat je v Oznamovacím centru do sad. Například veškerá oznámení týkající se vaší aktivity se můžou zobrazovat v jedné sadě. Můžete si taky zvolit, jestli chcete na oznámení upozorňovat, tj. jestli se mají zobrazovat se zvukem, potichu nebo vůbec. 

 

Jak změnit způsob přijímání oznámení na Apple Watch

 1. Dlouze stiskněte horní část ciferníku. 
 2. Počkejte, než se zobrazí Oznamovací centrum, a přejeďte prstem dolů.
 3. Přejeďte přes oznámení doleva a klepněte na tlačítko dalších informací .
 4. Pokud pro danou aplikaci nechcete slyšet zvuky nebo dostávat haptická upozornění, klepněte na Doručovat potichu. Oznámení pro tuto aplikaci se pro Apple Watch i iPhone přenesou přímo do Oznamovacího centra – nebudou se zobrazovat se zvukem nebo haptickým upozorněním.
 5. Pokud oznámení pro danou aplikaci nechcete dostávat vůbec, klepněte na Vypnout na Apple Watch.

Pokud chcete tato oznámení zase vidět nebo slyšet, přejeďte prstem doleva přes oznámení dané aplikace, klepněte na ikonu dalších informací  a pak na Poutat pozornost.

Přizpůsobení nastavení oznámení

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch a potom klepněte na panel Moje hodinky. 
 2. Klepněte na Oznámení. 
 3. Klepněte na požadovanou aplikaci. Různé aplikace nabízí různé volby. Pokud pro Apple Watch i iPhone chcete používat stejná nastavení oznámení, klepněte na Zrcadlit můj iPhone. Některé aplikace umožňují oznámení přizpůsobovat. Při jejich přizpůsobování můžete volit z těchto možností:
  • Povolit oznámení: Oznámení se budou zobrazovat v Oznamovacím centru a Apple Watch vás na ně budou upozorňovat. 
  • Poslat do Oznamovacího centra: Oznámení se budou posílat přímo do Oznamovacího centra a Apple Watch vás na ně nebudou upozorňovat.
  • Oznámení jsou vypnutá: Aplikace neposílá žádná oznámení.
 4. Když si přizpůsobíte oznámení nějaké aplikace, můžete taky oznámení z této aplikace seskupovat. Klepněte na Seskupení oznámení a zvolte požadovanou volbu: Vypnuto, Automaticky nebo Podle aplikace.

I když aplikaci přizpůsobit nejde, její oznámení můžete pořád vypnout. Sjeďte dolů k části „Zrcadlit upozornění na iPhonu z“ a vypněte volbu u příslušné aplikace. 

Přečtěte si, jak změnit nastavení oznámení zvuku pro oznámení

Zajištění soukromí oznámení

Když zvednete zápěstí, abyste se podívali na nové oznámení, uvidíte stručný souhrn a o pár sekund později podrobnosti. Takto můžete vypnout automatické zobrazování úplných podrobnosti o oznámení:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch a potom klepněte na panel Moje hodinky. 
 2. Klepněte na Oznámení a zapněte Soukromí oznámení. 
 3. Když se vám zobrazí oznámení, můžete zobrazit jeho podrobnosti tím, že na něj klepnete. 

Správa krátkých oznámení

Ať už jsou vaše Apple Watch zamčené nebo odemčené, ve výchozím nastavení zobrazují rychlý náhled oznámení. Rychlý náhled je jedna obrazovka, která zobrazuje název a ikonu oznamující aplikace spolu s názvem oznámení. Můžete vypnout zobrazování rychlých náhledů na zamčených hodinkách Apple Watch:

 1. Otevřete na Apple Watch aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Oznámení a vypněte volbu Vždy zobrazovat rychlý náhled.

Když vám na Apple Watch nechodí žádná oznámení

Když se vaše zařízení od sebe odpojí, budou se oznámení místo na Apple Watch zobrazovat na iPhonu. Stav připojení zkontrolujete tak, že přejetím prstem nahoru po ciferníku otevřete Ovládací centrum. Pokud jsou zařízení odpojená, uvidíte červenou ikonu iPhonu červená ikona X nebo ikonu Wi-Fi . Zkuste iPhone a Apple Watch znova propojit.

Když se Apple Watch zamknou nebo na nich zapnete režim Nerušit, budou se oznámení zobrazovat na iPhonu:

 • Na ciferníku zamčených Apple Watch se zobrazuje ikona zámku .
 • Když je zapnutý režim Nerušit, zobrazuje se na ciferníku ikona Nerušit . Pokud tuto funkci chcete zapnout nebo vypnout, přejeďte po ciferníku prstem nahoru a klepněte na tlačítko Nerušit .

Oznámení z aplikací jiných výrobců se zobrazují, jenom když je k síti připojený i iPhone. 

Datum zveřejnění: