Nastavení iPadu na zkoušení a hodnocení

Při zkoušení studentů můžete jejich iPad zamknout v hodnotící aplikaci a vypnout funkce, které nechcete, aby používali.

Existuje několik způsobů hlídání toho, jak studenti používají iPad při zkoušení. V následující tabulce vyberte funkci hodnocení, která je pro vaši instituci nejlepší. Kliknutím na název funkce si o ní zobrazíte další informace.

Funkce

Vyžaduje podporu v aplikaci

Vyžaduje dozor

Vyžaduje řešení MDM

Vyžaduje další omezení

Požadavky na iOS

Automatická konfigurace pro hodnocení

Ano

Ne

Ne

Ne

iOS 9.3.2 nebo novější

Autonomní režim jedné aplikace

Ano

Ano

Ano

Ano

iOS 7.1 nebo novější

Režim jedné aplikace

Ne

Ano

Ne

Ano

iOS 7.1 nebo novější

Asistovaný přístup

Ne

Ne

Ne

Ano

iOS 7.1 nebo novější

Používání aplikace s vestavěnou automatickou konfigurací pro hodnocení

V iOS 9.3.2 nebo novějším můžou aplikace automaticky zamknout iPad a nakonfigurovat ho pomocí automatické konfigurace pro hodnocení. Tato funkce umožňuje schváleným vývojářům vytvářet hodnotící aplikace, které při spuštění zamknou iPad do jedné aplikace a vypnou tyto funkce:

 • Automatické korektury a kontrola pravopisu
 • Prediktivní klávesnice
 • Vyhledávání definic ve slovníku
 • Klávesové zkratky
 • Sdílení
 • Univerzální schránka (iOS 10.2 nebo novější)
 • Diktování (iOS 10.3 nebo novější)
 • Vzdálené sledování v aplikaci Třída (iOS 10.3.2 nebo novější)
 • Záznam obrazovky (iOS 11 nebo novější)
 • Čtení vybraného textu (iOS 11 nebo novější)
 • Automatická velká písmena, náhledy znaků a chytrá interpunkce (iOS 11 nebo novější)

Ověřte si u svého dodavatele hodnotící aplikace, jestli jeho aplikace využívá automatickou konfiguraci pro hodnocení. 

Automatická konfigurace pro hodnocení nevyžaduje žádnou další správu ani nastavení. Když zapnete režim jedné aplikace nebo asistovaný přístup, přepíšou se tím omezení nastavená v aplikaci.

Tohle je jediná metoda, která automaticky omezuje funkce klávesnice a slovníku. Pokud k uzamčení a konfiguraci iPadu použijete jakoukoli jinou metodu, musíte tyto funkce omezit samostatně. Přečtěte si víc o omezování funkcí klávesnice a slovníku.

Zamknutí do jedné zkoušecí aplikace pomocí autonomního režimu jedné aplikace

Autonomní režim jedné aplikace je funkce, která zamkne iPad do zkoušecí aplikace. Pokud vaše aplikace nepodporuje automatickou konfiguraci pro hodnocení, můžete na iPadu pomocí softwaru správy mobilních zařízení (MDM) nastavit autonomní režim jedné aplikace. Software MDM nainstaluje profil, který na zařízení rozpozná vaši zkoušecí aplikaci. 

Přečtěte si víc o konfiguraci autonomního režimu jedné aplikace v MDM.

Nastavení omezení a funkcí zpřístupnění v režimu jedné aplikace

Po zapnutí režimu jedné aplikace můžete nakonfigurovat tato omezení a možnosti zpřístupnění:

 • Dotyk
 • Pohyb
 • Tlačítka hlasitosti
 • Boční přepínač
 • Tlačítko spánku
 • Automatické uzamčení
 • Přečíst výběr*
 • Monofonní zvuk*
 • VoiceOver*
 • Zvětšení*
 • Invertovat barvy*
 • AssistiveTouch*

*Tyto funkce jsou ve výchozím natavení vypnuté.

Pokud k uzamčení a konfiguraci iPadu použijete tuto metodu, musíte tyto funkce omezit samostatně. Přečtěte si víc o omezování funkcí klávesnice a slovníku.

Udržte studenty soustředěné pomocí Asistovaného přístupu

Asistovaný přístup pomáhá studentům soustředit se na zadaný úkol nebo obsah. Jelikož je tato funkce zpřístupnění určená pro jednotlivé studenty, vyžaduje, aby zaměstnanci nebo učitelé nastavili každé zařízení ručně. K hodnocení tuto funkci nedoporučujeme.

Datum zveřejnění: