Nastavení iPadu na zkoušení a hodnocení

Při zkoušení studentů můžete jejich iPad zamknout v hodnotící aplikaci a vypnout funkce, které nechcete, aby používali.

Používání iPadu studenty při zkoušení jde řídit několika způsoby. V níže uvedené tabulce vyberte tu nejlepší hodnotící funkci pro vaši instituci. Kliknutím na název funkce si o ní zobrazte příslušné informace.

Funkce

Vyžaduje podporu aplikace 

Vyžaduje dozor

Vyžaduje řešení MDM

Vyžaduje další omezení

Požadavky na iOS

Automatická konfigurace pro hodnocení

Ano

Ne

Ne

Ne

iOS 9.3.2 nebo novější

Autonomní režim jedné aplikace

Ano

Ano

Ano

Ano

iOS 7.1 nebo novější

Režim jedné aplikace

Ne

Ano

Ne

Ano

iOS 7.1 nebo novější

Řízený přístup

Ne

Ne

Ne

Ano

iOS 7.1 nebo novější

Automatická konfigurace pro hodnocení

V iOS 9.3.2 nebo novějším můžou aplikace iPad automaticky zamknout a nakonfigurovat prostřednictvím automatické konfigurace pro hodnocení. Tato funkce umožňuje schváleným vývojářům hodnotících materiálů vytvářet aplikace, které při spuštění iPad uzamknou do jedné aplikace a vypnou tyto funkce:

 • auto korektura a kontrola pravopisu,
 • prediktivní klávesnice,
 • vyhledávání definic ve slovníku,
 • Klávesové zkratky
 • sdílení,
 • univerzální schránka (iOS 10.2 nebo novější),
 • diktování (iOS 10.3 nebo novější),
 • vzdálené sledování s aplikací Třída (iOS 10.3.2 nebo novější),
 • záznam obrazovky (iOS 11 nebo novější),
 • čtení vybraného textu (iOS 11 nebo novější),
 • automatická velká písmena, náhledy znaků a inteligentní interpunkce (iOS 11 nebo novější).

Ověřte si u svého dodavatele hodnotícího materiálu, jestli jeho aplikace využívá automatickou konfiguraci pro hodnocení. 

Automatická konfigurace pro hodnocení nevyžaduje žádnou správu nebo nastavení. Když zapnete režim jedné aplikace nebo řízený přístup, bude mít tato funkce větší váhu než vaše omezení aplikací.

Toto je jediná metoda, která automaticky omezuje funkce klávesnice a slovníku. Pokud k uzamčení a konfiguraci iPadu použijete libovolnou jinou metodu, musíte tyto funkce omezit samostatně. Přečtěte si další informace o omezování funkcí klávesnice a slovníku.

Autonomní režim jedné aplikace

Autonomní režim jedné aplikace je funkce hodnotících aplikací, která zamkne iPad do zkoušecí aplikace. Pokud vaše aplikace nepodporuje automatickou konfiguraci pro hodnocení, můžete iPad nastavit pro autonomní režim jedné aplikace pomocí softwaru správy mobilních zařízení (MDM). Software MDM nainstaluje profil, který v zařízení identifikuje vaši zkoušecí aplikaci. 

Přečtěte si další informace o správě mobilních zařízení pro iPhone, iPad a iPod touch.

Pokud k uzamčení a konfiguraci iPadu použijete tuto metodu, musíte tyto funkce omezit samostatně. Přečtěte si další informace o omezování funkcí klávesnice a slovníku.

Režim jedné aplikace

Po zapnutí režimu jedné aplikace taky můžete nakonfigurovat tato omezení a možnosti zpřístupnění:

 • Dotyk
 • Pohyb
 • Tlačítka hlasitosti
 • Boční přepínač
 • Tlačítko spánku
 • Automatické uzamčení
 • Přečíst výběr*
 • Monofonní zvuk*
 • VoiceOver*
 • Zvětšení*
 • Invertovat barvy*
 • AssistiveTouch*

*Ve výchozím nastavení je vypnuto.

Pokud k uzamčení a konfiguraci iPadu použijete tuto metodu, musíte tyto funkce omezit samostatně. Přečtěte si další informace o omezování funkcí klávesnice a slovníku.

Řízený přístup

Řízený přístup byl navržen jako pomůcka, aby se studenti nerozptylovali a soustředili se na obsah. Protože řízený přístup je funkce zpřístupnění jenom pro nějaké studenty, vyžaduje, aby zaměstnanci nebo učitelé každé zařízení nastavili ručně. Tato funkce není doporučena pro hodnocení.

Datum zveřejnění: