Nápověda k chybám při aktualizaci a obnovení iOS

Přečtěte si, jak řešit chyby aktualizace nebo obnovení iOS.

Nejdřív zkuste tento postup

 1. Nainstalujte si nejnovější verzi iTunes.
 2. Pokud vaše zařízení nejde obnovit a zobrazí se zpráva, že došlo k neznámé chybě [číslo chyby], zkuste tento postup

Pokud se chyba objevuje pořád, použijte následující postup.

    

Vyberte číslo chyby nebo zprávu, která se vám zobrazuje

Další postup závisí na konkrétní chybě:

Zkontrolujte, že vaše zařízení, iTunes a servery Apple spolu můžou komunikovat

Pokud se zobrazuje chyba 1671, iTunes stahují potřebný software. Počkejte na dokončení stahování a zkuste to znova. Odhad zbývajícího času stahování můžete zobrazit kliknutím na šipku dolů v pravém horním rohu iTunes.

Pokud narážíte na jednu z níže uvedených chyb, počítači se zřejmě nedaří připojit k serverům Apple nebo k vašemu iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 • 17, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200
 • „Při stahování softwaru se vyskytly potíže.“
 • „Toto zařízení nesplňuje podmínky pro požadované sestavení.“

Postupujte následovně:

 1. Zkontrolujte, že iTunes můžou komunikovat s aktualizačními servery Applu.
 2. Zkontrolujte aktualizační software jiných výrobců.

Když se zobrazuje chyba 4037, nemůžou iTunes aktualizovat iOS zařízení, protože je zamčené kódem a nebylo odemčené kvůli aktualizaci nebo obnovení. Odemkněte zařízení a zkuste to znova. Přečtěte si co dělat, když zapomenete kód.

Když se zobrazuje chyba, kontaktujte podporu Apple.

Chybová zpráva o selhání aktualizace nastavení mobilní sítě nebo nedostupnosti služby Apple Pay

Když se vám po aktualizaci zobrazí zpráva „Aktualizace nastavení mobilní sítě selhala“ nebo „Apple Pay není na tomto iPhonu k dispozici“, přečtěte si, co dělat.

Zkontrolujte zabezpečovací software

Zkontrolujte USB připojení

Pokud vidíte chyby 4005, 4013 nebo 4014, použijte tento postup.

Pokud vidíte některou z následujících chyb, zkontrolujte připojení přes USB, USB kabel, USB port a počítač:

 • 13, 14, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643–1650
 • 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009
 • Chybová zpráva, která zmiňuje „neplatnou odezvu“

Postupujte následovně. Po každém kroku vyzkoušejte, jestli se problém vyřešil:

 1. Použijte USB kabel, který byl k vašemu zařízení přibalený. Pokud ho nemáte, zkuste jiný USB kabel Apple. 
 2. Připojte zařízení k jinému USB portu počítače. Nezapojujte ho do klávesnice.
 3. Zkuste USB port na jiném počítači.
 4. Pokud chybu pořád vidíte, zkontrolujte další možné potíže s připojením přes USB, zkontrolujte zabezpečovací software jiného výrobce a taky zkontrolujte svůj hardware.

Pokud se chybová zpráva zobrazuje i nadále, kontaktujte podporu Apple.

Zkontrolujte hardware

Pokud vidíte chybu 53, použijte tento postup.

Pokud se vám zobrazuje jedna z níže uvedených chyb, můžete mít problém s hardwarem:

 • 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16
 • 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 56
 • 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667, 1669

Postupujte následovně. Po každém kroku vyzkoušejte, jestli se problém vyřešil:

 1. Pokud už iTunes máte otevřené, zavřete je a znova je otevřete.
 2. Zkontrolujte aktualizační software jiných výrobců.
 3. Ujistěte se, že máte spolehlivý USB kabel, počítač a síť. Pak zkuste ještě dvakrát obnovit svoje iOS zařízení.
 4. Zkontrolujte, jestli nemáte zastaralý nebo upravený software

Pokud se chybová zpráva zobrazuje i nadále, kontaktujte podporu Apple.

Zkontrolujte, jestli nemáte zastaralý nebo upravený software

Pokud se vám zobrazuje chyba 1015 nebo zpráva „Požadovaný prostředek nelze nalézt“, může vaše zařízení mít neoprávněné úpravy iOS (tzv. jailbreaking). Nebo se snažíte nainstalovat starší verzi iOS (tzv. downgrade).

Obnovte zařízení na nejnovější verzi iOS pomocí režimu zotavení.

Pokud se chybová zpráva zobrazuje i nadále, kontaktujte podporu Apple.

Datum zveřejnění: