Chyby aktualizace a obnovení systému iOS

Přečtěte si, jak řešit chyby s aktualizací nebo obnovením iOS.

Nejdřív zkuste tento postup

 1. Na Macu s macOS Catalina 10.15 zkontrolujte, jestli je váš Mac aktuální. Na Macu s macOS Mojave 10.14 a starším nebo na PC zkontrolujte, jestli máte nejnovější verzi iTunes.
 2. Pokud vaše zařízení nejde obnovit a zobrazí se zpráva, že došlo k neznámé chybě [číslo chyby], zkuste tento postup

Pokud se chyba objevuje pořád, použijte následující postup.

    

Vyberte číslo chyby nebo zprávu, která se vám zobrazuje

Další postup závisí na konkrétní chybě:

Aktualizujte software v Macu nebo PC

Pokud vidíte chybu 10, může mít vaše zařízení s iOS novější verzi systému iOS, než kterou váš počítač podporuje. Před aktualizací nebo obnovením zařízení s iOS budete muset aktualizovat software v Macu nebo iTunes ve Windows.

macOS 10.11 a novější:

 1. Zařízení s iOS odpojte a znovu ho připojte k počítači. Možná bude nutné zařízení s iOS odemknout, aby ho mohl Mac rozeznat.
 2. Když uvidíte upozornění Pro připojení k zařízení s iOS je vyžadována aktualizace softwaru, klikněte na tlačítko Instalovat a stáhněte a nainstalujte software, aby váš Mac mohl aktualizovat nebo obnovit vaše zařízení s iOS.

Windows: Aktualizujte na nejnovější verzi iTunes.

Pokud se nadále zobrazuje chyba 10 nebo se nezobrazí dialogové okno s výzvou k aktualizaci softwaru v Macu, kontaktujte podporu Apple.

Ujistěte se, že zařízení může komunikovat se servery Apple

Pokud se zobrazuje chyba 1671, znamená to, že počítač stahuje potřebný software. Počkejte na dokončení stahování a zkuste to znova.

Pokud narážíte na jednu z níže uvedených chyb, počítači se zřejmě nedaří připojit k serverům Apple nebo k vašemu iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 • 17, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200
 • „Při stahování softwaru se vyskytly potíže.“
 • „Toto zařízení nesplňuje podmínky pro požadované sestavení.“

Postupujte následovně:

 1. Ujistěte se, že počítač může komunikovat s aktualizačními servery Apple.
 2. Zkontrolujte bezpečnostní software od jiných vývojářů.

Když se zobrazuje chyba 4037, znamená to, že počítač nedokáže zařízení aktualizovat, protože je zamčené kódem a nebylo před aktualizací nebo obnovením nebylo odemčeno. Odemkněte zařízení a zkuste to znova. Přečtěte si co dělat, když zapomenete kód.

Když se zobrazuje chyba, kontaktujte podporu Apple.

Chybová zpráva o selhání aktualizace nastavení mobilní sítě nebo nedostupnosti Apple Pay

Když se vám po aktualizaci zobrazí zpráva „Aktualizace nastavení mobilní sítě selhala“ nebo „Apple Pay není na tomto iPhonu k dispozici“, přečtěte si, co dělat.

Zkontrolujte zabezpečovací software

Zkontrolujte USB připojení

Pokud vidíte chyby 4005, 4013 nebo 4014, použijte tento postup.

Pokud vidíte některou z následujících chyb, zkontrolujte připojení přes USB, USB kabel, USB port a počítač:

 • 13, 14, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643–1650
 • 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009
 • Chybová zpráva, která zmiňuje „neplatnou odezvu“

Postupujte následovně. Po každém kroku vyzkoušejte, jestli se problém vyřešil:

 1. Použijte USB kabel, který byl k vašemu zařízení přibalený. Pokud ho nemáte, zkuste jiný USB kabel Apple. 
 2. Připojte zařízení k jinému USB portu počítače. Nezapojujte ho do klávesnice.
 3. Zkuste USB port na jiném počítači.
 4. Pokud chybu pořád vidíte, zkontrolujte další možné potíže s připojením přes USB, zkontrolujte zabezpečovací software jiného výrobce a taky zkontrolujte svůj hardware.

Pokud se chybová zpráva zobrazuje i nadále, kontaktujte podporu Apple.

Zkontrolujte hardware

Pokud vidíte chybu 53, použijte tento postup.

Pokud se vám zobrazuje jedna z níže uvedených chyb, můžete mít problém s hardwarem:

 • 1, 3, 11, 12, 13, 14, 16
 • 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 56
 • 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667, 1669

Postupujte následovně. Po každém kroku vyzkoušejte, jestli se problém vyřešil:

 1. Pokud už iTunes máte otevřené, zavřete je a znova je otevřete.
 2. Zkontrolujte bezpečnostní software od jiných vývojářů.
 3. Ujistěte se, že máte spolehlivý USB kabel, počítač a síť. Pak zkuste ještě dvakrát obnovit zařízení.
 4. Zkontrolujte, jestli nemáte zastaralý nebo upravený software

Pokud se chybová zpráva zobrazuje i nadále, kontaktujte podporu Apple.

Zkontrolujte, jestli nemáte zastaralý nebo upravený software

Pokud se vám zobrazuje chyba 1015 nebo zpráva „Požadovaný prostředek nelze nalézt“, znamená to, že vaše zařízení možná obsahuje neoprávněné modifikace softwaru (tzv. jailbreaking). Nebo se snažíte nainstalovat starší verzi iOS (tzv. downgrade).

Obnovte zařízení na nejnovější verzi softwaru pomocí režimu zotavení.

Pokud se chybová zpráva zobrazuje i nadále, kontaktujte podporu Apple.

Datum zveřejnění: