Co je to Applebot

Přečtěte si o Applebotu, webcrawleru společnosti Apple.

Applebot je webcrawler společnosti Apple – bot, který prohledává a indexuje web.  Využívají ho produkty jako Siri nebo návrhy ve Spotlightu. Řídí se standardními pravidly uloženými v souborech robots.txt i metatagy určenými pro boty a je umístěný v síťovém bloku 17.0.0.0.

Jak Applebota poznat

Řetězce typu „user agent“ obsahují text „Applebot“ a spolu s ním další informace o agentovi. Například:

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebot/0.1)

Úprava pravidel pro Applebota

Applebot se řídí standardními příkazy uvedenými v souboru robots.txt a cílenými na Applebota. V tomto příkladě se Applebot nebude pokoušet prohledávat dokumenty ve složkách /private/ a /not-allowed/:

User-agent: Applebot         # apple
Disallow: /private/          # disallow this directory
User-agent: *                # any robot
Disallow: /not-allowed/      # disallow this directory

Applebot podporuje metatagy HTML dokumentů určené pro boty. Jestli chcete specifikovat metatagy pro boty, umístěte je v dokumentu do oddílu <head>. Například:

<html><head>
<meta name="robots" content="noindex"/>
...
</head>
<body>...</body>
</html>


Applebot podporuje i následující příkazy:

  • noindex: Applebot nebude tuto stránku indexovat a stránka se nezobrazí ve Spotlightu ani návrzích Siri.
  • nosnippet: Applebot nevygeneruje popis této stránky. Veškeré návrhy na navštívení této stránky budou uvádět jen její název.
  • nofollow: Applebot nebude následovat odkazy uvedené na stránce.
  • none: Applebot nebude indexovat stránku, generovat její popis ani následovat uvedené odkazy, jak je popsáno výše.
  • all: Applebot zpřístupní dokument v návrzích a bude generovat náhled jejího obsahu, aby se spolu s reprezentativním obrázkem stránky mohl zobrazovat i stručný popis. Applebot může následovat odkazy na stránce, aby mohl poskytovat další návrhy.

Pokud chcete do jednoho metatagu umístit víc příkazů, oddělte je čárkami, případně použijte víc meta tagů. Například:

<meta name="robots" content="nosnippet, noindex”>

Nebo:

<meta name="robots" content=“noindex">
<meta name="robots" content=“nosnippet">

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy nebo obavy, kontaktujte nás na adrese applebot@apple.com.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: