Pořízení snímku obrazovky na Apple Watch

Na Apple Watch můžete pořídit snímek obrazovky pomocí korunky Digital Crown a bočního tlačítka.

Zapnutí snímků obrazovky na Apple Watch

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Apple Watch.
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Obecné. 
 3. Posuňte se dolů a povolte Zapnout snímky obrazovky.
  Obecná nastavení na iPhonu.

Postup můžete provést i na Apple Watch:

 1. Otevřete na Apple Watch aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Obecné a na položku Snímky obrazovky.
 3. Povolte možnost Zapnout snímky obrazovky.
  Povolení možnosti Zapnout snímky obrazovky v aplikaci Nastavení Apple Watch

Pořízení snímku obrazovky na Apple Watch

 1. Dvěma prsty stiskněte současně Digital Crown a boční tlačítko. Obrazovka potvrdí pořízení snímku zablikáním.  
  Apple Watch ukazující, kde stisknout korunku Digital Crown a boční tlačítko
 2. Pořízený snímek obrazovky najdete v aplikaci Fotky na svém iPhonu – klepněte na Alba a pak na Snímky obrazovky.

Pokud jste nastavili Apple Watch pro člena rodiny

Můžete zapnout snímky obrazovky pro Apple Watch, které jste nastavili pro člena rodiny:

 1. Na hodinkách Apple Watch člena rodiny otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Obecné a na položku Snímky obrazovky.
 3. Povolte možnost Zapnout snímky obrazovky.

Když člen vaší rodiny pořídí na Apple Watch snímek obrazovky, uloží se do aplikace Fotky na jejich Apple Watch a odešle se do vašeho iPhonu. Pokud si chcete snímek obrazovky prohlédnout na iPhonu, postupujte takto:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Apple Watch.
 2. Klepněte na položku Všechny hodinky, na Apple Watch člena své rodiny a na tlačítko Hotovo.
 3. Klepněte na Obecné a na Protokoly diagnostiky.
 4. Snímek obrazovky zobrazíte klepnutím. Chcete-li snímek obrazovky uložit nebo sdílet, klepněte na tlačítko Sdílet  a zvolte způsob sdílení.

Při používání aplikace Cvičení se současným stiskem korunky Digital Crown a bočního tlačítka také pozastaví cvičení. Cvičení obnovíte dalším stiskem obou tlačítek. 

Datum zveřejnění: