AirPort: Připojení svazku pevného USB disku AirPortu Extreme v Mac OS X a Windows

Tento článek popisuje, jak v Mac OS X nebo Windows připojit svazek pevného USB disku AirPortu Extreme.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Když je k základně AirPort Extreme (802.11n) připojený USB disk, bude automaticky dostupný uživatelům sítě. Pokud je ovšem tato možnost v nástroji AirPort Disk Utility (Mac OS X) nebo v nástroji AirPort Disks (Windows) vypnutá, případně ji uživatel sítě odmítne, lze se k němu stále dostat pomocí některého z níže uvedených kroků. Standardně může uživatel k základně AirPort Extreme (802.11n) přistupovat zadáním IP adresy 10.0.1.1. 

Pokud neznáte IP adresu své základny AirPort Extreme (802.11n), použijte k výběru základny Nastavení AirPortu (Mac OS X) nebo nástroj AirPort Disks (Windows). Její IP adresu uvidíte v hlavním okně.

Poznámka: Nástroj AirPort Disk Utility se na Macu nachází ve složce Aplikace/Utility a nástroj AirPort Disks se v počítači s Microsoft Windows nachází v nabídce Start > Programy > AirPort. Otevřete ho nebo v Mac OS X klikněte na ikonu nástroje AirPort Disks v řádku nabídek ( ) a vyberte základnu AirPort Extreme (802.11n), ke které je pevný USB disk připojený.

Mac OS X

   

Automatické připojení pevných disků

 1. V hlavním okně nástroje AirPort Disk Utility zapněte možnost „Show AirPort Disks in the menu bar“ (Zobrazit disky AirPortu v řádku nabídek).
 2. Zadejte uživatelské jméno a heslo požadované pro přístup k diskům AirPortu.

Ruční připojení pevných disků pomocí položky pod ikonou disků AirPortu v řádku nabídek

 1. Klikněte v řádku nabídek na ikonu disků AirPortu ( ) a vyberte základnu s požadovaným pevným USB diskem.
 2. Vyberte požadované pevné disky (disky AirPortu).
 3. Zadejte uživatelské jméno a heslo požadované pro přístup k diskům AirPortu.

Ruční připojení svazků ve formátu Mac OS rozšířený (HFS+)

 1. Ve Finderu v nabídce Otevřít zvolte Připojit k serveru.
 2. Zadejte IP adresu sítě LAN pro základnu AirPort Extreme (standardně 10.0.1.1).
 3. Zadejte uživatelské jméno a heslo požadované pro přístup k diskům AirPortu.
 4. Z dostupných svazků vyberte požadované disky AirPortu.

Ruční připojení svazků FAT16/FAT32

 1. Ve Finderu v nabídce Otevřít zvolte Připojit k serveru.
 2. Zadejte IP adresu sítě LAN pro základnu AirPort Extreme s předponou smb:// (např. smb://10.0.1.1).
 3. Zadejte uživatelské jméno a heslo požadované pro přístup k diskům AirPortu. Nechte pole Pracovní skupina prázdné (pokud jste v Nastavení AirPortu nějakou nepřidělili).
 4. Vyberte z dostupných svazků CIFS (Common Internet File System) požadovaný disk AirPortu.

Windows XP a Vista

Poznámka: Aktualizací AirPort Base Station Update 2007-002 nebo novější byl nástroj AirPort Disk Agent přejmenován na AirPort Base Station Agent. Pokud jste si tuto aktualizaci ještě nenainstalovali, nahraďte v níže uvedeném postupu nástroj AirPort Disk Agent za nástroj AirPort Base Station Agent.

Připojení pomocí nástroje AirPort Base Station Agent

 1. Spusťte nástroj AirPort Base Station Agent ve složce C:\\Program Files\AirPort\.
 2. V nástroji AirPort Disks musí být zapnutá nabídka na hlavním panelu.
 3. Klikněte na hlavním panelu na ikonu nástroje AirPort Base Station Agent.
 4. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

Připojení namapováním síťové jednotky

 1. Přejděte do okna Počítač (Start > Počítač)
 2. Rozbalte nabídku Nástroje a vyberte Připojit síťovou jednotku.
 3. Zadejte nepoužívané písmeno jednotky (například „Z“).
 4. Zadejte cestu k jednotce. Ta má následující formát: \\IP adresa\název jednotky (například \\10.0.1.1\moje_jednotka)

Připojení pomocí připojení k serveru

 1. Klikněte na Start > Spustit a zadejte IP adresu základny AirPort Extreme (802.11n). (Standardně \\10.0.1.1)
 2. Po výzvě zadejte uživatelské jméno a heslo.
 3. Otevře se okno se složkami pro všechny pevné disky připojené k základně AirPort Extreme (802.11n).

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: