Aktualizace z aplikace iPhoto na Fotky pro macOS

Počínaje OS X Yosemite 10.10.3 obsahuje Mac aplikaci Fotky. Pokud jste dřív na Macu používali iPhoto nebo Aperture, přečtěte si tyto informace o přechodu na Fotky.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Aktualizace z aplikace iPhoto proběhne automaticky. Když si nainstalujete OS X Yosemite 10.10.3 nebo novější, je aplikace Fotky součástí aktualizace. Pokud jste ve složce Obrázky měli jen jednu knihovnu iPhoto, ve většině případů se celá vaše knihovna – včetně fotek, videí, projektů, alb a dalšího obsahu – automaticky objeví ve Fotkách už při prvním spuštění. 

Přenos víc než jedné knihovny

Pokud na Macu máte víc knihoven než jen jednu, Fotky se vás při prvním spuštění zeptají, kterou z nich chcete aktualizovat. Fotky umí otevřít a zpracovat knihovny vytvořené v iPhotu nebo Aperture. 

Další knihovny fotek můžete přenést ručně: 

  1. Zavřete Fotky. 
  2. Podržte klávesu Alt a otevřete Fotky.
  3. Vyberte knihovnu, kterou chcete otevřít, a klikněte na Vybrat knihovnu. Pokud požadovanou knihovnu nevidíte, klikněte na Jiná knihovna. Najděte požadovanou knihovnu a klikněte na Otevřít.

Knihovnu můžete otevřít také tím, že ji přetáhnete na ikonu Fotek v Docku. Případně můžete kliknutím na Vytvořit novou založit úplně novou, prázdnou knihovnu. 

Fotky umí používat knihovny z iPhota 8.0 nebo novějšího a z jakékoli verze Aperture. Pokud potřebujete přenést knihovnu z iPhota 7 nebo staršího, nejdřív ji připravte bezplatným nástrojem iPhoto Library Upgrader.

Jak funguje nová knihovna Fotek

  • Fotky pro Mac ve výchozím nastavení uchovávají vaši knihovnu ve složce Obrázky. 
  • Když aktualizujete knihovnu iPhoto nebo Aperture, zůstane knihovna Fotek uložená na stejném místě jako původní knihovna. Fotky používají stejné primární soubory jako iPhoto nebo Aperture, takže i když budete nadále používat obě aplikace, nebude knihovna zabírat dvakrát víc místa.
  • Fotky přemění vaše události iPhota na alba, která pak v zobrazení alb najdete ve složce Události iPhota. 
  • Některá metadata, například hodnocení hvězdičkami nebo označení vlaječkami, se převedou na klíčová slova, abyste je mohli snadno vyhledávat. Přečtěte si další informace o tom, jak se ve Fotkách chovají dynamická albaobsah a metadata z iPhota a Aperture.
  • Pokud používáte víc knihoven najednou, možná budete muset určit systémovou knihovnu fotografií, aby iCloud a další aplikace jako Mail nebo iMovie měly přístup k těm fotkám, které chcete používat. 

  Pokud svou knihovnu Fotek uložíte do umístění, které patří k nějaké cloudové službě (jako třeba Dropbox, Box nebo Google Drive), může se stát, že vám průběžná synchronizace knihovnu poškodí. Mohli byste kvůli tomu přijít o fotky.
Pokud chcete, aby se vám fotky zobrazovaly na všech zařízeních, můžete používat Knihovnu fotografií na iCloudu. K zálohování knihovny je možné používat Time Machine.

Používání iPhota a Aperture po přechodu na Fotky

iPhoto (a také Aperture, pokud jste si ho stáhli) zůstane ve vašem systému ve složce Aplikace a budete ho moct dál používat. Když iPhoto nebo Aperture otevřete po přechodu na Fotky, zobrazí se dotaz, jestli chcete knihovnu otevřít v nich, nebo ve Fotkách. 

Ve Fotkách se neprojeví žádné změny provedené v iPhotu nebo Aperture. Stejně tak se v iPhotu a Aperture neprojeví žádné změny provedené ve Fotkách.

Abyste měli k fotkám přístup i na jiných zařízeních Apple, zapněte si Knihovnu fotografií na iCloudu

Pokud po přechodu na Fotky budete chtít začít používat Knihovnu fotografií na iCloudu, můžete ji zapnout kliknutím na Fotky > Předvolby > iCloud. Fotky a videa ze systémové knihovny fotografií se do iCloudu nahrají v plném rozlišení a původním formátu. Aplikace Fotky odhadne velikost vaší knihovny a podle potřeby vám pomůže vybrat jiný tarif úložiště iCloudu. Přečtěte si, co dělat, když je vaše knihovna větší než 1 TB.

Svému Macu nebo iOS zařízení můžete povolit automatickou správu velikosti knihovny fotek uložené v zařízení. To je užitečné, když máte velkou sbírku fotek nebo když ve vašem zařízení dochází místo. Na Macu zapněte volbu Optimalizovat úložiště na Macu, kterou najdete v nabídce Fotky > Předvolby > iCloud. Na iOS zařízení přejděte do Nastavení > Fotky a zvolte Optimalizovat úložiště [zařízení].

Funkce optimalizace úložiště automaticky ukládá originální fotky v plném rozlišení na iCloudu a v zařízení ponechává jen zmenšené verze vhodné pro dané zařízení. Stále budete mít ke všem fotkám přístup na svém zařízení, i když budete offline.

Knihovna fotografií na iCloudu udržuje jedinou knihovnu – vaši systémovou knihovnu fotografií – aktuální na všech vašich zařízeních. Když změníte systémovou knihovnu fotografií, obsah této nové knihovny se sloučí s obsahem uloženým v iCloudu. Tuto operaci nejde vzít zpět, takže ji provádějte jen v případě, že chcete knihovny opravdu sloučit.

K zálohování knihovny fotografií používejte Time Machine

Vaše fotky a videa jsou důležité. I když třeba používáte Knihovnu fotografií na iCloudu, doporučujeme zálohovat Mac včetně knihovny fotografií pomocí Time Machine.

Knihovnu fotografií mějte uloženou na jiném disku než zálohy Time Machine. Jde to udělat jednoduše tak, že knihovnu fotografií budete mít ve složce Obrázky (výchozí umístění) a zálohy Time Machine si nastavíte na externí disk, disk v síti nebo zařízení Time Capsule.

Datum zveřejnění: