Nastavení a používání funkce Zpět na můj Mac

Pomocí funkce Zpět na můj Mac se můžete přes internet bezpečně připojovat ke svým ostatním Macům.

Zpět na můj Mac je funkce iCloudu, která vám umožňuje vytvořit si síť Maců, ke kterým pak můžete vzdáleně přistupovat. S funkcí Zpět na můj Mac můžete:

 • Sdílet soubory: Vyhledávat na svém vzdáleném Macu soubory nebo složky a jednoduše je přetahovat do místního Macu.
 • Sdílet obrazovku: Používat svůj vzdálený Mac, jako byste seděli přímo u něj. Místní klávesnicí a myší můžete na vzdáleném Macu otevírat aplikace a upravovat dokumenty.

Počínaje verzí macOS Mojave už funkce Zpět na můj Mac není k dispozici. Přečtěte si, jak místo ní používat iCloud Drive, sdílení obrazovky a Apple Remote Desktop.

Co potřebujete

K nastavení a používání funkce Zpět na můj Mac potřebujete:

 • Dva nebo více Maců s OS X Lion 10.7.5 nebo novějším až do macOS High Sierra včetně. Všechny počítače musí být přihlášeny k iCloudu stejným Apple ID.
 • Základnu AirPort Time Capsule, AirPort Extreme nebo AirPort Express nebo jiný internetový router podporující UPnP nebo NAT-PMP, s nejnovějším dostupným firmwarem. Základna AirPort vyžaduje firmware verze 7.6.1 nebo novější a utilitu Nastavení AirPortu 6.3 nebo novější.
 • Ke sdílení obrazovky je potřeba obousměrné internetové spojení mezi počítači rychlostí alespoň 300 Kb/s nebo víc. Sdílení souborů může fungovat i na pomalejších připojeních. Pokud sdílení souborů nefunguje podle očekávání, zkontrolujte nastavení a připojení.
 • Firewall, který umožňuje vzdálený přístup. Některé firewally totiž mohou blokovat některá spojení, která funkce Zpět na můj Mac používá. Může se například stát, že se z domova nebudete moct připojit ke svému Macu v práci, zatímco připojení z práce k domácímu Macu bude fungovat bez problémů. Pokud nevíte, zda váš firewall umožňuje spojení používaná funkcí Zpět na můj Mac, zeptejte se správce sítě ve vaší organizaci. 

Chcete-li použít základnu AirPort Extreme nebo AirPort Time Capsule pro přístup k souborům na externím pevném disku, budete potřebovat USB pevný disk formátovaný jako Mac OS rozšířený (žurnálovaný). Při používání funkce Zpět na můj Mac se pak tento disk bude zobrazovat jako základna na bočním panelu Finderu v části Sdílené.

Nastavení funkce Zpět na můj Mac

Ze všeho nejdřív musíte nastavit funkci Zpět na můj Mac na každém Macu, který s ní chcete používat: 

 1. V nabídce Apple () > Předvolby systému klikněte na iCloud.
 2. Pokud k iCloudu ještě nejste přihlášení, zadejte Apple ID, které s iCloudem používáte, a klikněte na Přihlásit se.
 3. Vyberte Zpět na můj Mac.
 4. Řiďte se pokyny pro nastavení, které se zobrazí v části Zpět na můj Mac.
 5. Nastavte možnosti zabezpečení.

Chcete-li přistupovat k souborům z pevného disku připojeného k základně AirPort Extreme nebo AirPort Time Capsule, pak podle následujícího postupu nastavte funkci Zpět na můj Mac i na základně:

 1. Přesvědčte se, že se nacházíte ve stejné místní síti (LAN) jako základna AirPort, kterou chcete nastavit.
 2. Ve složce Aplikace > Utility otevřete Nastavení AirPortu.
 3. Vyberte základnu AirPort, kterou chcete používat s funkcí Zpět na můj Mac, a klikněte na Upravit. Jestliže základnu nevidíte, kliknutím na Další Wi-Fi zařízení otevřete seznam všech dostupných základen. Možná budete muset v rozevírací nabídce vybrat jiné Síťové rozhraní.
 4. Zadejte heslo základny. Je to jiné heslo než heslo k iCloudu.
 5. Klikněte na kartu Základna.
 6. V části Zpět na můj Mac klikněte na tlačítko Přidat (+) a zadejte Apple ID a heslo, které používáte s funkcí Zpět na můj Mac. Měl by se zobrazit zelený ukazatel značící, že funkce Zpět na můj Mac je zapnutá.
 7. Kliknutím na Aktualizovat uložte provedené změny.

Připojení ke vzdálenému Macu nebo základně AirPort v síti funkce Zpět na můj Mac

Až nastavíte všechny své Macy a základny AirPort, budete se k nim moct vzdáleně připojovat:

 1. Z řádku nabídek Finderu zvolte Finder > Předvolby a klikněte na Boční panel.
 2. V části Sdílené vyberte Zpět na můj Mac. 
 3. Otevřete okno Finderu a na bočním panelu najděte část Sdílené. Pokud zde nevidíte žádné sdílené počítače ani základny, podržte ukazatel nad slovem Sdílené a klikněte na Zobrazit.
 4. Vyberte vzdálený počítač nebo základnu, ke které se chcete připojit, a klikněte na Připojit jako. (Chcete-li se vzdáleným Macem sdílet obrazovku, vyberte požadovaný Mac a klikněte na Sdílet obrazovku.) Jestliže Mac nebo základnu nevidíte, kliknutím na Vše otevřete seznam všech dostupných Maců a základen.

Odebrání Macu nebo základny AirPort ze sítě funkce Zpět na můj Mac

Funkci Zpět na můj Mac můžete kdykoli zase vypnout. Jejím vypnutím se daný Mac nebo základna AirPort zároveň odeberou ze sítě funkce Zpět na můj Mac.

Na Macu, který chcete odebrat ze sítě, proveďte tento postup:

 1. V nabídce Apple () > Předvolby systému klikněte na iCloud.
 2. Zrušením zaškrtnutí políčka Zpět na můj Mac funkci vypněte. Nebo se kliknutím na Odhlásit zcela odhlaste z iCloudu.

Chcete-li odstranit základnu, postupujte takto:

 1. Ve složce Aplikace > Utility otevřete Nastavení AirPortu.
 2. Vyberte základnu AirPort, kterou už nechcete používat, a klikněte na Upravit. Jestliže základnu nevidíte, kliknutím na Další Wi-Fi zařízení otevřete seznam všech dostupných základen. Možná budete muset v místní nabídce vybrat jiné Síťové rozhraní.
 3. Zadejte heslo základny. Je to jiné heslo než heslo k iCloudu.
 4. Vyberte kartu Základna.
 5. V části Zpět na můj Mac klikněte na tlačítko Odstranit (–) a zadejte Apple ID, které používáte s funkcí Zpět na můj Mac. Zelený ukazatel by měl zmizet, a dát tak najevo, že je funkce Zpět na můj Mac vypnutá.
 6. Kliknutím na Aktualizovat uložte provedené změny.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: