Základny AirPort: Nastavení a konfigurace rozšířené bezdrátové sítě (802.11n)

Tento článek vysvětluje, jak nastavit rozšířenou bezdrátovou síť 802.11n.

Informace o dalších možnostech, jak můžete rozšířit bezdrátovou síť své Wi-Fi základny, a o tom, co byste napřed měli zvážit, najdete v tomto článku.

Nastavení: Součásti rozšířené sítě

➊ Primární Wi-Fi základna (jedná se o základnu připojenou přímo k internetu)
➋ Rozšířená základna

Konfigurace rozšířené bezdrátové sítě

Pro vytvoření rozšířené Wi-Fi sítě musíte rozšířené Wi-Fi základny umístit v dosahu primární Wi-Fi základny.

Začněte zařízením, které chcete nakonfigurovat jako primární Wi-Fi základnu. Potom nakonfigurujte rozšířené Wi-Fi základny. Ověřte při tom, že se nacházejí v přímém dosahu primární Wi-Fi základny. Fyzické umístění rozšířených Wi-Fi základen je nutné přizpůsobit okolním prostorám – možná budete muset trochu experimentovat.

Pokud už jste v minulosti měnili nastavení svých Wi-Fi základen, možná by bylo dobré napřed obnovit každou Wi-Fi základnu, která bude součástí sítě, do továrního nastavení.

Konfigurace primární Wi-Fi základny

 1. Zapněte všechny základny Wi-Fi 802.11n a počkejte, než se objeví v nabídce AirPortu.
 2. Spusťte Nastavení AirPortu (na Macu vyberte Otevřít > Aplikace, klikněte na složku Utility a spusťte Nastavení AirPortu. Ve Windows spusťte Nastavení AirPortu kliknutím na nabídku Start > Všechny programy > AirPort.)
 3. V nástroji Výběr základny vyberte primární Wi-Fi základnu a klikněte na Pokračovat. Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva, že Wi-Fi základna byla obnovena, pokračujte kliknutím na Zrušit.
 4. Klikněte na Ruční nastavení. Pokud je třeba, zadejte heslo k základně.
 5. Na panelu nástrojů klikněte na AirPort.
 6. Klikněte na Bezdrátová síť.
 7. V nabídce Bezdrátový režim vyberte „Vytvořit bezdrátovou síť“.
 8. Zaškrtněte políčko „Povolit rozšíření této sítě“.
 9. Zadejte název bezdrátové sítě.
 10. Volitelné: Ve výchozím nastavení je možnost Bezdrátové zabezpečení nastavená na Žádné, takže pro připojení k síti není nutné heslo. Doporučujeme kliknout na nabídku Bezdrátové zabezpečení, vybrat možnost WPA2 osobní a vytvořit heslo o délce mezi 8 a 63 znaky.
 11. V nabídce Výběr rádiového kanálu vyberte Automaticky.
 12. Klikněte na Aktualizovat.
 13. Může se zobrazit okno s upozorněním na nějaké problémy. Vyřešte tyto problémy a klikněte na Aktualizovat.

Teď můžete k síti přidat rozšířené Wi-Fi základny.

Konfigurace rozšířené Wi-Fi základny

 1. Rozšířené Wi-Fi základny rozmístěte v dosahu primární Wi-Fi základny.
 2. Přesvědčte se, že všechny základny Wi-Fi 802.11n jsou zapnuté, a počkejte, než se objeví v nabídce AirPortu.
 3. Spusťte Nastavení AirPortu (na Macu vyberte Otevřít > Aplikace, klikněte na složku Utility a spusťte Nastavení AirPortu. Ve Windows spusťte Nastavení AirPortu kliknutím na nabídku Start > Všechny programy > AirPort.)
 4. V nástroji Výběr základny vyberte rozšířenou Wi-Fi základnu a klikněte na Pokračovat. Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva, že Wi-Fi základna byla obnovena, pokračujte kliknutím na Zrušit.
 5. Klikněte na Ruční nastavení. Pokud je třeba, zadejte heslo k základně.
 6. Na panelu nástrojů klikněte na AirPort.
 7. Klikněte na Bezdrátová síť.
 8. V nabídce Bezdrátový režim vyberte „Rozšířit bezdrátovou síť“.
 9. V nabídce Název sítě vyberte síť, kterou chcete rozšířit.
 10. Pokud je to nutné, zadejte heslo k síti a zařízení a potom klikněte na Aktualizovat.
 11. Může se zobrazit okno s upozorněním na nějaké problémy. Vyřešte tyto problémy a klikněte na Aktualizovat.
Datum zveřejnění: