Wi-Fi základny: Nastavení a konfigurace roamingové sítě (802.11 a/b/g/n)

Tento článek vysvětluje, jak můžete přes Ethernet propojit několik Wi-Fi základen, tak aby vznikla jedna bezdrátová síť (tzv. „roamingová“ síť).

Nastavení: Propojení Wi-Fi základen do jedné sítě

Ethernetovým kabelem propojte  LAN port primární Wi-Fi základny s  WAN portem rozšířené Wi-Fi základny. Primární Wi-Fi základna je základna připojená přímo k internetu.

➊ Primární Wi-Fi základna
➊ Rozšířená Wi-Fi základna

Konfigurace roamingové sítě

  1. Zapněte všechny základny Wi-Fi 802.11n a počkejte, než se objeví v nabídce AirPortu.
  2. Spusťte Nastavení AirPortu (na Macu vyberte Otevřít > Aplikace, klikněte na složku Utility a spusťte Nastavení AirPortu. Ve Windows spusťte Nastavení AirPortu kliknutím na nabídku Start > Všechny programy > AirPort.)
  3. Jestli konfigurujete primární Wi-Fi základnu, nastavte Sdílení připojení na možnost „Sdílet veřejnou IP adresu“.

    Pokud konfigurujete rozšířené Wi-Fi základny, nastavte Sdílení připojení na možnost „Vypnuto (režim mostu)“.

  4. V Nastavení AirPortu nakonfigurujte název bezdrátové sítě, zabezpečení a heslo tak, aby byly na všech Wi-Fi základnách úplně stejné.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: