iCloud: Pokročilé řešení problémů s Kalendářem a iCalem

Kalendář (nebo iCal) můžou obsahovat duplikáty a další nepoužitelná data, která můžou bránit správnému zobrazování a synchronizaci Kalendáře na iCloudu. Pokud máte nějaký neřešitelný problém s daty iCloudu v Kalendáři (nebo iCalu), který jste izolovali na data kalendáře, použijte níže uvedený postup.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

S vyřešením většiny problémů s Kalendářem iCloud by vám měl pomoct postup uvedený vtomto článku.

Pokud už jste tento postup provedli a stále máte s Kalendářem (nebo iCalem) problémy, o kterých víte, že se týkají samotných dat kalendáře, můžete vyzkoušet další kroky popsané v tomto článku. Každopádně ještě než vyzkoušíte zde uvedený postup, měli byste napřed:

 1. Přesvědčit se, že problémy se týkají konkrétně dat vašeho kalendáře a vašeho Macu.
 2. Vyzkoušet všechny metody řešení problémů popsané v článku iCloud: Řešení problémů s Kalendářem iCloud.

Kroky uvedené v tomto článku byste měli provádět na počítači, který má aktuální data kalendářů.  

Poznámka: Po provedení těchto kroků nezapomeňte vyzkoušet, jestli se jimi problém vyřešil.

Analyzujte stav dat kalendáře

Přečtěte si informace v článku iCloud: Kde se v iCalu zobrazují kalendáře iCloudu a potom si prohlédněte své kalendáře. Některé akce se budou lišit v závislosti na tom, kde jsou dané kalendáře uložené. Nejběžnější příčiny problémů s daty Kalendáře:

 • nečitelná nebo nekompatibilní data kalendáře,
 • opakující se události kalendáře, které nemají koncové datum (například narozeniny),
 • duplicitní události,
 • velké množství událostí kalendáře, které proběhly v minulosti (obzvláště ty, které se dřív synchronizovaly z jiného kalendářového klienta).

Příčinou vašich problémů s Kalendářem v OS X (nebo iCalu) a iCloudu může být kterákoli z těchto podmínek. Následující postup vám pomůže určit, jestli některé z vašich dat kalendáře spadají do těchto kategorií, a poradí vám s řešením souvisejících problémů.

Zálohujte si data kalendářů a připomínek

Nejdřív si pomocí postupu v článku iCloud: Jak zálohovat data iCloudu zálohujte své kalendáře a připomínky. Je velmi důležité, abyste si nejdřív zálohovali data, protože postup v tomto článku zahrnuje mazání a úpravy dat. Pokud data nebudete mít zálohovaná a potom je podle doporučení v některých bodech tohoto článku smažete, nebudete je moct obnovit.

Jednotlivé kalendáře byste měli zálohovat postupně – včetně všech kalendářů v sekci iCloud a všech kalendářů v sekci Na mém Macu v seznamu kalendářů v Kalendáři (nebo iCalu).

Poznámka: Možná máte na počítači jen sekci iCloud, nicméně někteří uživatelé budou mít sekce iCloud i Na mém Macu.

Měli byste si zálohovat všechny kalendáře, které se snažíte importovat nebo přesunout do iCloudu. Abyste v nich měli přehled, doporučujeme exportované soubory ICS exportovat do jednoznačně pojmenované složky, jako například „zálohy Kalendáře“, abyste je později snadno našli a nespletli si je s jinými exportovanými kalendáři. Stejně tak pokud exportujete připomínky, také si je uložte do samostatné a jednoznačně pojmenované složky. Nebojte se kdykoli během tohoto postupu provádět další zálohy.

Dočasně deaktivujte veškeré účty kalendářů, které nejsou od společnosti Apple

Pokud kromě účtu iCloudu používáte i jiné kalendářové účty, například Microsoft Exchange, Kalendář Google a další, dočasně tyto účty deaktivujte, aby vás nerozptylovaly a abyste při provádění větších úprav popisovaných v tomto článku nechtěně neupravili jejich data.

Vypnutí účtu v Kalendáři (nebo iCalu):

 1. Zvolte Kalendář (nebo iCal) > Předvolby a klikněte na Účty.
 2. V bočním panelu vyberte účty, které chcete dočasně deaktivovat.
 3. Na panelu Informace o účtu zrušte zaškrtnutí políčka Aktivovat tento účet.

Vypněte Kalendář iCloud

Abyste mohli smazat kalendáře a odeslat do iCloudu nová, čistá data, měli byste dočasně vypnout Kalendář iCloud. Potom budete moct své kalendáře znovu importovat a smazat. Při lokálním mazání kalendářů nemusíte s iCloudem vůbec pracovat, dokud nebudete mít všechno připravené.

Upozornění: Před vypnutím Kalendářů a Připomínek iCloud musíte mít zálohovaná data Kalendáře iCloud z webu icloud.com/calendar a aplikací Kalendář (nebo iCal) a Připomínky (nebo části Připomínky v iCalu).

 1. Podle pokynů v článku iCloud: Jak zálohovat data iCloudu si zálohujte kalendáře a připomínky.
 2. Otevřete Předvolby systému.
 3. Klikněte na iCloud.
 4. Na panelu předvoleb iCloud zrušte zaškrtnutí políčka vedle možností Kalendáře a Připomínky.
 5. Až se zobrazí dotaz, zvolte odebrání Kalendářů a Připomínek na iCloudu z počítače.

Importujte všechny kalendáře, které chcete používat s iCloudem

Po vypnutí Kalendáře iCloud budete muset znovu importovat kalendáře, které jste si předtím zálohovali. Znovu importujte všechny kalendáře, které chcete používat s iCloudem

 1. Ve Finderu otevřete složku s kalendáři vyexportovanými v části 2.
 2. Dvakrát klikněte na jeden z dříve vyexportovaných kalendářů.
 3. Kalendář nebo (iCal) zobrazí dialogové okno „Přidat nové události“.
 4. V okně „Přidat nové události“ vyberte cílovou složku pro import kalendáře. Ve většině případů byste měli v nabídce kalendář zvolit možnost Nový kalendář.
 5. Opakováním kroků 2–4 můžete importovat všechny dříve vyexportované kalendáře, které chcete používat s iCloudem.

Odstraňte nepoužitelné a duplicitní události

Duplicitní události, zvlášť ty, které proběhly v minulosti, můžou Kalendář (nebo iCal) zpomalit – hlavně při synchronizaci s iCloudem. K vyhledání a odstranění duplicitních dat v iCalu můžete použít několik jednoduchých triků.

 1. Otevřete Kalendář (nebo iCal).
 2. Do vyhledávacího pole v pravém horním rohu napište tečku.
 3. Ve výsledcích hledání, které se zobrazí po straně okna Kalendář (nebo ve spodní části okna iCalu), se zobrazí všechny události kalendáře. Podle toho, kolik událostí máte, může jejich zobrazení trvat několik minut.
 4. Procházejte událostmi. Odstraňte všechny události bez názvů – vyberte je a v nabídce Úpravy zvolte Smazat.
  • Víc po sobě jdoucích položek můžete vybrat tak, že při výběru podržíte klávesu Shift. Víc položek, které nejdou za sebou, můžete vybrat tak, že při výběru podržíte klávesu Command.
 5. Odstraňte veškeré evidentně duplicitní události. Jednu verzi duplicitní události si můžete ponechat, ale nechtěné verze byste měli odstranit.
 6. Vyhledejte všechny události, které obsahují komplikované znaky nebo symboly. Sem patří znaky rozšířené sady ASCII nebo dvoubajtové znaky Unicode (například japonské, čínské, korejské, emotikony nebo další znaky rozšířené sady ASCII). Zkuste tyto znaky odstranit nebo je nahradit za jednodušší. Například pokud jste měli nějakou událost s názvem „Schůzka v  Storu“, přejmenujte ji na „Schůzka v Apple Storu“.
 7. Kliknutím na pole Datum seřaďte výsledky hledání podle data.
 8. Projděte si události a znovu vyhledejte duplicitní položky. Ve spoustě případů bude jednodušší vyhledat duplicitní položky, které byly ve stejný den.
 9. Smažte všechny duplicitní události – vyberte je a v nabídce Úpravy zvolte Smazat. Jednu verzi duplicitní události si můžete ponechat, ale nechtěné verze byste měli odstranit.

Poznámka: Pokud máte velké množství duplikátů, jejichž ruční čištění by bylo hodně časově náročné, můžete zkusit použít nějaký nástroj od jiného výrobce, například Busycal, Calendar Cleaner nebo iCal Dupe Deleter. Pokyny k používání těchto aplikací najdete v jejich vestavěné nápovědě, případně se obraťte přímo na prodejce.

Vyčistěte narozeniny nebo použijte kalendář Narozeniny

Narozeniny, které jste do Kalendáře (nebo iCalu) zadali ručně, můžou někdy způsobovat problémy – například nekonečně se opakující události, které způsobují zpomalení a přispívají k nadměrnému využívání zdrojů v Kalendáři (nebo iCalu).

Narozeniny sice můžete v Kalendáři (nebo iCalu) přidávat do libovolného kalendáře, lepší je ale používat kalendář Narozeniny. Kalendář Narozeniny je kalendář, který se automaticky vytvoří z údajů o narozeninách nalezených v Kontaktech (nebo v Adresáři). Kalendář Narozeniny se dá snadno aktualizovat tak, že u jednotlivých kontaktů v Kontaktech (nebo Adresáři) aktualizujete údaj o narozeninách. Kalendář Narozeniny je v iOS ve výchozím nastavení zapnutý. Další informace o kalendáři Narozeniny najdete v nápovědě pro Kalendář iCloud nebo v nápovědě pro Adresář v OS X.

Problémy související s ručním přidáváním narozenin do kalendáře v Kalendáři (nebo iCalu) vyřešíte takto:

 1. Pokud už máte kalendář Narozeniny zapnutý, zrušte v seznamu Kalendáře v Kalendáři (nebo iCalu) jeho výběr.
 2. Prohledejte Kalendář (nebo iCal) zadáním slova „narozeniny“ (bez uvozovek) do vyhledávacího pole v pravém horním rohu okna Kalendáře (nebo iCalu).
 3. Seřaďte výsledky hledání podle názvu, aby je šlo jednodušeji analyzovat.
 4. Vyhledejte ve výsledcích hledání veškeré narozeniny, které nejsou v kalendáři Svátky (například narozeniny Johna F. Kennedyho, Lincolnovy narozeniny atd.).
 5. U jednotlivých výsledků, které nepatří do kalendáře Svátky, se rozhodněte, jestli je chcete ponechat. Pokud ano, otevřete Kontakty (nebo Adresář) a zkontrolujte, jestli máte pro danou osobu kontakt. Zadejte u dané osoby v Kontaktech (nebo Adresáři) informace o narozeninách. Další informace o aktualizaci polí v Kontaktech (nebo Adresáři) najdete v tomto článku.
 6. Až si ověříte, že máte narozeniny zadané v Kontaktech (nebo Adresáři), odstraňte veškeré narozeniny, které nejsou uložené v kalendářích Narozeniny nebo Svátky – vyberte je a zvolte Smazat v nabídce Úpravy.
  • Poznámka: Víc po sobě jdoucích položek můžete vybrat tak, že při výběru podržíte klávesu Shift. Víc položek, které nejdou za sebou, můžete vybrat tak, že při výběru podržíte klávesu Command.

Po vyčištění veškerých ručně přidaných narozenin můžete aktivovat nebo reaktivovat kalendář Narozeniny. Pokud chcete kalendář Narozeniny aktivovat poprvé, otevřete Kalendář (nebo iCal) > Předvolby a zaškrtněte políčko vedle možnosti Zobrazit narozeninový kalendář. Pokud jste podle výše uvedených pokynů kalendář Narozeniny dočasně skryli, můžete ho znovu aktivovat výběrem jeho zaškrtávacího políčka v seznamu Kalendáře.

Zálohujte si data kalendáře (znovu)

Až své kalendáře vyčistíte, podle následujícího postupu si je zálohujte. Ačkoli to může vypadat jako práce navíc, záloha kalendářů se vám bude hodit, kdybyste náhodou narazili na problém a potřebovali se k ní vrátit.

 1. Vytvořte na ploše novou složku nazvanou „vyčištěné kalendáře“.
 2. Otevřete v Kalendáři (nebo v iCalu) seznam kalendářů.
 3. Vyberte v seznamu první kalendář.
 4. Klikněte na Soubor > Exportovat > Exportovat.
 5. Po výzvě, abyste kalendář uložili jako soubor ICS, zachovejte jeho název a uložte ho do složky „vyčištěné kalendáře“ na ploše.
 6. Přejděte na další kalendář a opakujte kroky 4 a 5. Pokračujte, dokud nebudete mít z Kalendáře (nebo iCalu) vyexportované všechny kalendáře.

Znovu zapněte Kalendář na iCloudu

Po vyčištění a zálohování kalendářů byste měli znovu aktivovat Kalendář na iCloudu:

 1. Podle pokynů v článku iCloud: Jak zálohovat data iCloudu zkontrolujte, zda máte zálohované kalendáře a připomínky – ty místní i ty z iCloudu.
 2. Otevřete Předvolby systému.
 3. Klikněte na iCloud.
 4. Na panelu předvoleb iCloud zaškrtněte políčko vedle možností Kalendáře a Připomínky.

Kalendáře by se teď měly mezi Kalendářem (nebo iCalem) a iCloudem přesouvat bez problémů. Pokud jste při řešení problémů deaktivovali nějaké účty kalendářů, které nejsou od společnosti Apple, můžete je teď znovu aktivovat.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: