Témata Certifikační zkoušky pro servis Macu (9L0-012)

Tento článek obsahuje seznam témat Certifikační zkoušky pro servis Macu (9L0-012).

Co je předmětem zkoušky?

Certifikační zkouška pro servis Macu (9L0-012) je online počítačový test znalostí nabízený společností Pearson VUE. Test je založený na otevřených zdrojích a osoby, které ho absolvují, můžou jako pomůcku při řešení jednotlivých položek zkoušky využívat zdroje informací od společnosti Apple.

Úspěšné složení Certifikační zkoušky pro servis Macu splňuje hardwarové požadavky pro certifikaci ACMT (Apple Certified Mac Technician – Technik Maců certifikovaný společností Apple) 2015.

Souhrn zkoušky

 • Počet oddílů: 18
 • Počet cílů: 38
 • Počet všech položek: 70
 • Skóre pro úspěšné složení zkoušky: Celkem 80 % (aspoň 55 z 70 položek) 
 • Časový limit zkoušky: 2 hodiny

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Tato zkouška má dvě nezávisle hodnocené části, které je potřeba úspěšně vyřešit, aby byla úspěšně složena celá zkouška. Jedná se o doplněk k celkovému skóre pro složení zkoušky uvedenému výše:

 • Část „Předběžná opatření pro eliminaci elektrostatických výbojů“ musí být úspěšně vyřešena (aspoň 4 z 5 položek). 
 • Část „Bezpečnost technika“ musí být úspěšně vyřešena (aspoň 4 z 5 položek).

Pokud úspěšně nevyřešíte obě tyto části, zkoušku nesložíte, i když zpráva s hodnocením obsahuje celkové skóre značící úspěšné složení.

9L0-012 CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKA PRO SERVIS MACU ACMT – ČÁSTI A TÉMATA

   

Řešení problémů (5 položek)

 • Určete otevřené a uzavřené otázky.
 • Určete součásti a procedury pro systematické řešení problémů.

Předběžná opatření pro eliminaci elektrostatických výbojů (5 položek)

 • Popište standardy Apple pro předběžná opatření pro eliminaci elektrostatických výbojů.
 • Určete správné komponenty k přizpůsobení pracoviště vyhovujícího nárokům na ochranu před elektrostatickými výboji.
 • Určete správné nástroje, vybavení a procedury pro správné přizpůsobení a používání pracoviště vyhovujícího nárokům na ochranu před elektrostatickými výboji.
 • Popište, jak správně určit účinky poškození elektrostatickým výbojem u daného produktu.

Bezpečnost technika (5 položek)

 • Určete bezpečnostní problémy, které se vztahují na určené produkty Apple.
 • Popište bezpečnostní postupy, které se vztahují na výměnu určených servisních dílů pro produkty Apple.
 • Popište, jak správně reagovat na bezpečnostní problémy, které můžou vzniknout v důsledku provádění servisního zásahu u určeného produktu Apple.
 • Popište bezpečnostní problémy a reakce na problémy s určenými produkty na základě uvedených popisů zákazníků.

Neúmyslné poškození – (2 položky)

 • Popište procedury pro vizuální/mechanickou kontrolu určených produktů Apple.
 • Určete možnosti opravy a záruky pro určené produkty Apple na základě poskytnutých obrázků a popisů

Znalosti produktů a reference (6 položek)

 • Na základě sériového čísla produktu správně identifikujte produkt Apple podle názvu podpory AppleCare.
 • Určete specifikace a funkce pro určené produkty Apple na základě dokumentace společnosti Apple.
 • Popište specializované nástroje používané při opravě určeného produktu Apple.

Diagnostika (4 položky)

 • Určete správné softwarové diagnostiky k použití na základě určeného scénáře servisu.

Správa napájení (4 položky)

 • Popište, jak vyhodnotit a izolovat problémy se správnou napájení u systémů OS X.
 • Určete správný napájecí adaptér pro určený produkt Apple.
 • Popište, jak maximalizovat výdrž baterie pro určené produkty Apple.

Periférie (4 položky)

 • Popište doporučené kroky řešení potíží za účelem vyřešení daného problému s konektivitou u periferního zařízení.
 • Popište doporučené kroky řešení potíží za účelem vyřešení daného problému s konektivitou u externího displeje.

Bezdrátové sítě (4 položky)

 • Určete správné postupy pro řešení určených problémů s bezdrátovou sítí.
 • Popište, jak nastavit bezdrátovou síť pomocí bezdrátového produktu Apple.

Servis iMacu (5 položek)

 • Popište správné postupy pro řešení určeného servisního problému s počítačem iMac.
 • Popište kroky systematického řešení potíží.
 • Určete bezpečnostní problémy u počítačů iMac.

Servis Macu mini (2 položky)

 • Popište správné postupy pro řešení určeného servisního problému s počítačem Mac mini.
 • Popište kroky systematického řešení potíží.

Servis MacBooku Pro (9 položek)

 • Popište správné postupy pro řešení určeného servisního problému s počítačem MacBook Pro.
 • Popište kroky systematického řešení potíží.
 • Určete bezpečnostní problémy u počítačů MacBook Pro.

Servis MacBooku Air (8 položek)

 • Popište správné postupy pro řešení určeného servisního problému s počítačem MacBook Air.
 • Popište kroky systematického řešení potíží.
 • Určete bezpečnostní problémy u počítačů MacBook Air.

Servis Macu Pro (7 položek)

 • Popište správné postupy pro řešení určeného servisního problému s počítačem Mac Pro.
 • Popište kroky systematického řešení potíží.
 • Určete bezpečnostní problémy u počítačů Mac Pro.
Datum zveřejnění: