Používání iMacu jako displeje pomocí režimu cílového displeje

Pomocí režimu cílového displeje můžete používat vestavěný displej podporovaného iMacu jako externí displej k jinému Macu.

Informace o režimu cílového displeje

Chcete-li svůj iMac používat jako displej, připojte ho správným kabelem k dalšímu Macu (viz systémové požadavky níže). Potom na klávesnici připojené k iMacu stiskněte Command-F2. Až budete chtít tento režim ukončit, stiskněte Command-F2 ještě jednou.

Systémové požadavky

K používání režimu cílového displeje budete potřebovat:

V následujícím seznamu zjistíte modely iMacu, které podporují režim cílového displeje, typ kabelu, který budete potřebovat k připojení daného modelu iMacu, a typ portu, který budete potřebovat na druhém Macu.

Modely iMac, které můžete
používat jako displej

Potřebný
kabel

Potřebný port
na druhém Macu

iMac (27palcový, konec roku 2009)

Mini DisplayPort / Mini DisplayPort

Mini DisplayPort nebo Thunderbolt

iMac (27palcový, polovina roku 2010)

Mini DisplayPort / Mini DisplayPort

Mini DisplayPort nebo Thunderbolt

iMac (polovina roku 2011 – polovina roku 2014)

Thunderbolt

Thunderbolt

iMac (Retina 5K, 27palcový, konec roku 2014) a novější modely iMacu se nedají používat jako displeje v režimu cílového displeje.

Používání režimu cílového displeje

Chcete-li svůj iMac začít používat jako displej, proveďte tento postup:

 1. Ujistěte se, že je iMac zapnutý a že jste na druhém Macu přihlášeni do uživatelského účtu macOS.
 2. Propojte oba počítačem kabelem Mini DisplayPort nebo Thunderbolt.
 3. Na klávesnici iMacu, který chcete použít jako displej, stiskněte Command-F2.

Až stisknete Command-F2, zobrazí se na iMacu plocha druhého připojeného Macu.

Co když Command-F2 nefunguje

Pokud se iMac po stisknutí kláves Command-F2 nepřepne do režimu cílového displeje:

 • Zkontrolujte, jestli váš iMac podporuje režim cílového displeje
 • Režim cílového displeje funguje, jen když jste na primárním Macu přihlášení do uživatelského účtu macOS. Pokud je váš první Mac například na obrazovce přihlášení FileVault, stisknutím kláves Command-F2 se na iMacu režim cílového displeje nezapne. Než budete moci použít iMac v režimu cílového displeje, budete se muset na Macu nejprve přihlásit (pomocí normálního displeje, je-li to nutné).
 • Ujistěte se, že klávesy Command-F2 skutečně mačkáte na klávesnici připojené k tomu iMacu, který chcete použít jako displej.
 • Pokud je na panelu předvoleb Klávesnice zaškrtnutá možnost „Použít klávesy F1, F2 atd. jako standardní funkční klávesy“, použijte kombinaci kláves Command-Fn-F2.
 • Přesvědčte se, že je kabel Mini DisplayPort nebo Thunderbolt připojený k oběma počítačům.
 • Pokud jste k iMacu, který chcete použít jako displej, právě přihlášení, zkuste se odhlásit, abyste se vrátili na přihlašovací obrazovku. Potom znovu stiskněte Command-F2.
 • Některé starší klávesnice Apple a klávesnice jiných výrobců nemusejí podporovat přepínání režimů pomocí kláves Command-F2. V takovém případě zapínejte a vypínejte režim cílového displeje na klávesnici, kterou jste dostali spolu s iMacem. 
 • Pokud máte na iMacu zrovna spuštěné Windows, nebude ho možné přepnout do režimu cílového displeje. V Boot Campu totiž není režim cílového displeje podporován.

Vypnutí režimu cílového displeje

Chcete-li režim cílového displeje vypnout, znovu na klávesnici iMacu stiskněte Command-F2. Kromě toho ukončí iMac režim cílového displeje, když odpojíte kabel, kterým jsou oba počítače propojené, nebo když kterýkoli z počítačů uspíte nebo vypnete.

Pokud se připojený Mac přepne do režimu spánku, obrazovka iMacu se vypne a zůstane vypnutá, dokud druhý počítač neprobudíte anebo dokud na iMacu nevypnete režim cílového displeje.

Nastavení displeje

Jas na displeji iMacu připojeného v režimu cílového displeje můžete ovládat z druhého Macu. Na připojeném Macu použijte panel Monitory v Předvolbách systému, případně klávesy pro ovládání jasu na jeho klávesnici.

Pokud chcete, aby se z vestavěných reproduktorů iMacu přehrával zvuk z připojeného Macu, vyberte iMac na paneluZvuk v Předvolbách systému. Stejně tak můžete pomocí kláves zvuku a médií na klávesnici připojeného Macu ovládat hlasitost, přehrávání v iTunes i přehrávání jiných médií.

Připojení více než jednoho displeje

Je možné používat displeje více iMaců najednou. Důležité je, aby všechny iMacy byly pomocí kabelu Thunderbolt připojené přímo k portu Thunderbolt počítače. Každý iMac připojený jako displej se započítává do maximální počtu zároveň připojených displejů, které váš Mac podporuje.

iMacy v režimu cílového displeje nepřipojujte sériově (jeden do druhého). Každý iMac v režimu cílového displeje by měl být připojen přímo k portu Mini DisplayPort nebo Thunderbolt toho Macu, ze kterého chcete displej používat.

Používání aplikací na iMacu

Všechny aplikace otevřené na iMacu zůstanou otevřené a aktivní i ve chvíli, kdy se iMac nachází v režimu cílového displeje. Například když na iMacu zapnete přehrávání hudby v iTunes a potom aktivujete režim cílového displeje, hudba se v iTunes na iMacu nezastaví.

Pokud ale máte na iMacu nastavené automatické odhlašování, aplikace se v takovém případě pozastaví nebo zavřou, ale iMac dál zůstane v režimu cílového displeje.

Připojujte zařízení přímo k Macu

Mac, ke kterému je připojený iMac v režimu cílového displeje, nemůže používat vestavěnou kameru iMacu, jeho USB, porty ThunderBolt a FireWire ani žádná zařízení připojená k těmto portům. Chcete-li s Macem používat nějaká externí zařízení, připojte je přímo k tomuto Macu.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: