Základny AirPort: Informace o funkci Síť pro hosty

Tento článek obsahuje informace o funkci Síť pro hosty v základnách AirPort.

Existuje možnost, jak hostům umožnit používat vaše internetové připojení, aniž byste jim museli sdělovat heslo nebo jim poskytnout přístup ke zbytku vaší sítě. Jednoduše pomocí Nastavení AirPortu zapněte síť pro hosty a vytvořte samostatnou síť Wi-Fi jenom pro hosty. Síť pro hosty můžete nastavit s jiným heslem nebo úplně bez hesla. Vaše primární síť včetně tiskárny, připojených disků a dalších zařízení zůstane zabezpečená.

Poznámky

  • Síť pro hosty můžete v případě potřeby zabezpečit samostatným heslem (WPA nebo WPA2).
  • Při nastavování sítě pro hosty je vhodné ji pojmenovat tak, aby ji bylo možné snadno odlišit od vaší primární sítě Wi-Fi.
  • Pokud máte víc základen AirPort, musí být jedna z nich nakonfigurovaná jako primární základna.
  • V Nastavení AirPortu > karta Síť > Režim směrovače (výchozí režim) musí být u vaší primární základny vybrána možnost DHCP a NAT, a pro veškeré ostatní základny AirPort musí být vybrána možnost Vypnuto (režim mostu). 
  • Pokud je tato možnost povolená, seznamy řízení přístupu (ACL) budou platit pro primární síť Wi-Fi i pro síť pro hosty. Pokud používáte seznamy ACL, pak aby se klienti sítě mohli připojit, je potřeba je přidat do seznamu.
Datum zveřejnění: