Jak získat přístup k servisním zkouškám Apple v systému Pearson VUE

Zkoušky k servisním certifikacím Apple jsou dostupné na webu Pearson VUE.

Následující postup vám pomůže získat přístup k servisním certifikacím Apple:

  1. Pokud ještě nemáte Tech ID, vytvořte si ho.
  2. Přejděte na web Pearson VUE na adrese www.pearsonvue.com/apple.
  3. V části AppleCare klikněte na tlačítko „Purchase an exam“ (Zakoupit zkoušku).
  4. Přihlaste se pomocí svého účtu Pearson VUE.
    Pokud ještě účet Pearson VUE nemáte, klikněte na „Create a web account“ (Vytvořit webový účet) a řiďte se pokyny na obrazovce. Zadejte platnou e-mailovou adresu, protože do jednoho pracovního dne vám přijde e-mail s instrukcemi, jak dokončit nastavení účtu. Pokud vám žádný e-mail nepřijde, kontaktujte podporu Pearson VUE.
  5. Máte-li soukromý přístupový kód, klikněte na tlačítko plus (+) vedle otázky „Do you have a private access code?“ (Máte soukromý přístupový kód?) Jinak klikněte na tlačítko „View Exams“ (Zobrazit zkoušky).
  6. Klikněte na požadovanou zkoušku a potom si podle pokynů na obrazovce vyberte jazyk a zkoušku si kupte. 
  7. Zakoupené zkoušky potom najdete na webu Pearson VUE v části „Purchased Exams“ (Zakoupené zkoušky). Odtamtud je také můžete otevřít. Po dokončení zkoušky si můžete vytisknout výsledky. Nebo se můžete kdykoli znovu přihlásit ke svému účtu Pearson VUE a podívat se na starší výsledky.

Po zakoupení zkoušky budete mít 48 hodin na její dokončení. Pokud zkoušku nedokončíte do této doby, přestane být dostupná a vy si ji budete muset koupit znovu.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: