Používání funkcí zpřístupnění na Apple Watch

Přečtěte si o funkcích VoiceOver a Zvětšení o zapnutí a vypnutí štítků, o možnostech pro vozíčkáře a o dalších funkcích zpřístupnění, které Apple Watch nabízejí.

Otevření nastavení zpřístupnění na Apple Watch a na iPhonu

V Apple Watch je vestavěná celá řada funkcí zpřístupnění, které vám pomohou dostat z vašeho zařízení maximum. Nastavení zpřístupnění najdete na Apple Watch a na iPhonu takto:

 • Na Apple Watch otevřete Nastavení a pak klepněte na Obecné > Zpřístupnění.
 • Na iPhonu otevřete aplikaci Watch a klepněte na Moje hodinky > Obecné > Zpřístupnění.

Pomocí následujících tlačítek přejděte k dalším informacím o funkcích zpřístupnění na Apple Watch:

Zrakově postižení

Přečtěte si níže o funkcích VoiceOver, Zvětšení, Stupně šedi, Štítky zapnuto/vypnuto, Zvlášť velký ciferník a dalších. Tyto funkce můžete zapnout a ovládat buď na hodinkách Apple Watch, nebo z aplikace Watch na připojeném iPhonu. Uděláte to takto:

 • Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zrak.

VoiceOver

VoiceOver je vestavěná čtečka obrazovky, která vám dokáže hlásit, co se děje na vašich hodinkách Apple Watch a pomůže vám s jejich ovládáním, i když je nevidíte. VoiceOver pro Apple Watch je k dispozici v 37 podporovaných jazycích a všechny výchozí aplikace včetně Mailu, Kalendáře, Map a Zpráv jsou s ním kompatibilní.

Chcete-li zapnout VoiceOver už během úvodního nastavení Apple Watch, jednoduše stiskněte třikrát korunku Digital Crown.

Použití clony obrazovky s VoiceOverem

Když na Apple Watch zapnete VoiceOver, můžete pro zvýšení bezpečí a soukromí zapnout Clonu obrazovky. Když je Clona obrazovky zapnutá, bude displej zhasnutý, i když budou hodinky a funkce VoiceOver aktivní. Když třeba chcete zkontrolovat stav svého bankovního účtu na veřejném místě, clona obrazovky vypne displej, aby vaše soukromé údaje nebyly viditelné. 

Přečtěte si, jak používat Clonu obrazovky s hodinkami Apple Watch. 

Zvětšení

Zvětšení je vestavěná lupa, která funguje kdekoli v Apple Watch. Zvětšenou obrazovku můžete posouvat po řádcích pomocí korunky Digital Crown nebo posouváním dvou prstů. Zvětšení se dá nastavit až na 15násobek základní velikosti, což vám pomůže překonat širokou škálu poruch zraku.

Když je funkce Zvětšení zapnutá, můžete zobrazení na Apple Watch kdykoli zvětšit dvojím klepnutím dvěma prsty.

Štítky Zapnuto/Vypnuto

Abyste mohli lépe poznat, které nastavení je zapnuté a které vypnuté, můžete si na Apple Watch nastavit zobrazování dodatečných štítků u tlačítek pro zapínání a vypínání.

Stupně šedi

Uživatelé Apple Watch, kterým dělají problém barvy, si jako další možnost zpřístupnění můžou zapnout zobrazení ve stupních šedi. Stačí vybrat filtr a nastavení se projeví v celém systému.

Vizuální vylepšení

Apple Watch nabízejí několik způsobů, jak dosáhnout výraznějšího zobrazování informací a textu na obrazovce. Níže si můžete přečíst o funkcích Tučný text, Omezit pohyb, Snížit průhlednost a Zvlášť velký ciferník.

Tučný text a Velikost textu

Když zapnete Tučný text, všechny texty na Apple Watch se budou zobrazovat silnější. Navíc můžete nastavením Velikost textu upravit velikost písma na obrazovce – všechny aplikace podporující Dynamické písmo se přizpůsobí předvolené velikosti.

 • Na Apple Watch otevřete Nastavení a pak klepněte na Jas a velikost textu.
 • Na iPhonu otevřete aplikaci Watch a klepněte na Moje hodinky > Jas a velikost textu.

Omezit pohyb

Můžete také omezit pohyb obrazovky Apple Watch. Když zapnete funkci Omezit pohyb, některé prvky obrazovky – například pohyb ikon na ploše – budou jednodušší a budou jednoznačněji propojené s vašimi navigačními gesty.

Snížení průhlednosti

Kontrast obrazovky se dá zvětšit tím, že snížíte průhlednost pozadí za některými prvky, jako jsou třeba upozornění, Siri nebo Přehledy.

Zvlášť velký ciferník

Na Apple Watch si můžete zapnout extra velký ciferník s čísly, která zabírají celou obrazovku, takže pak snadněji poznáte, kolik je hodin.

Sluchově postižení

Apple Watch nabízejí také funkce, které umožňují přizpůsobit zvuk oznámení a způsob odpovídání na zprávy. Přečtěte si níže o funkcích Monofonní zvuk, Taptic Engine, Výrazná haptika a Rukopis.

Monofonní zvuk

Pokud používáte Bluetooth sluchátka a neslyšíte nebo nedoslýcháte na jedno ucho, mohlo by se vám stávat, že některé zvuky vůbec nepostřehnete. To protože stereofonní nahrávky obvykle používají samostatné stopy pro levý a pravý kanál. Apple Watch vám pomůžou tím, že budou v obou uších přehrávat oba kanály a umožní vám upravit jejich vyvážení v každém uchu zvlášť.

Nastavení monofonního zvuku můžete provést v aplikaci Watch na iPhonu. Uděláte to takto:

 • Otevřete aplikaci Watch a přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Sluch.

Taptic Engine a Výrazná haptika

Takzvaný Taptic Engine je jedinečný mechanismus, který vám jemně poklepe na zápěstí, vždy když vám přijde nějaké oznámení. Můžete si zvolit sílu haptických oznámení nebo zapnout výraznou haptiku, která předem oznámí některá běžná upozornění.

V aplikaci Watch na iPhonu nebo přímo na Apple Watch přejděte do Nastavení > Zvuky a haptika.

Rukopis

Pokud nepoužíváte Diktování a žádná předpřipravená odpověď na zprávu se vám nehodí, můžete napsat odpověď psaním písmen na displeji, která Apple Watch převedou na text.

Novou zprávu nebo odpověď pomocí Rukopisu odešlete takto:

 1. Na Apple Watch otevřete zprávu nebo e-mail, přejděte na konec zprávy a klepněte na ikonu Rukopis.
 2. Jedním prstem napište odpověď a klepněte na Odeslat v pravém horním rohu obrazovky.


Vozíčkáři a tělesně postižení

Apple Watch obsahují algoritmy a senzory, které i vozíčkářům umožní přesné sledování jejich pohybové aktivity. Když zapnete nastavení Invalidní vozík, iPhone začne počítat místo kroků odrazy a bude zaznamenávat různé rychlosti a různé druhy odrazů a terénu. V aplikaci Aktivita taky místo cíle Stání uvidíte cíl Pohyb na vozíku. 

Cvičení specifická pro vozíčkáře

Aplikace Cvičení nabízí dva jedinečné druhy cvičení – Pomalá jízda na vozíku venku a Rychlá jízda na vozíku venku. Jednoduše zvolte cvičení a Apple Watch zapnou odpovídající senzory.

Chcete‑li zapnout zdravotní a kondiční funkce určené pro vozíčkáře, upravte předvolby pro vozíčkáře na panelu Zdraví v aplikaci Watch. Uděláte to takto:

 1. Otevřete aplikaci Watch a klepněte na ikonu Zdraví.
 2. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na Upravit a pak na Invalidní vozík.
 3. V nabídce vyberte Ano a pak vpravo nahoře klepněte na Hotovo.

Více se o různých typech cvičení, které Apple Watch nabízí, včetně cvičení pro vozíčkáře, dozvíte tady.

Datum zveřejnění: