Používání Bluetooth, Wi-Fi a mobilních dat na Apple Watch

Přečtěte si, jak na Apple Watch fungují Bluetooth a Wi-Fi a jak je hodinky využívají. Taky se tu dočtete, jak na Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) používat mobilní data.

Ovládací centrum na iPhonu

Abyste na Apple Watch mohli používat všechny funkce, musíte na spárovaném iPhonu zapnout Wi-Fi a Bluetooth. Přejetím prstem nahoru otevřete na iPhonu Ovládací centrum. Přesvědčte se, že máte zapnutou Wi-Fi i Bluetooth.

Apple Watch přes Wi-Fi a Bluetooth komunikují se spárovaným iPhonem a podle potřeby mezi těmito připojeními přepínají:

  • Bluetooth používají Apple Watch ve chvíli, kdy je iPhone poblíž. Šetří se tím energie.  
  • Pokud Bluetooth není k dispozici, pokusí se Apple Watch používat Wi-Fi. Například když je k dispozici kompatibilní Wi-Fi síť a váš iPhone není v dosahu Bluetooth, přepnou Apple Watch na Wi-Fi.

Wi-Fi kompatibilní s Apple Watch

Apple Watch se k Wi-Fi síti dokážou připojit v těchto případech:

  • Pokud byl k této Wi-Fi dříve připojený váš iPhone, zatímco byl přes Bluetooth propojený s Apple Watch.
  • Pokud se jedná o Wi-Fi síť 802.11b/g/n 2,4 GHz.

Apple Watch se například nepřipojí k 5GHz Wi-Fi sítím ani veřejným sítím, které vyžadují přihlášení, tarif nebo speciální profil. Když se Apple Watch místo přímého propojení s iPhonem připojí ke kompatibilní Wi-Fi síti, zobrazí se v Ovládacím centru ikona Wi-Fi.

Kontrola propojení Apple Watch s iPhonem

Propojení Apple Watch s iPhonem můžete zkontrolovat dvěma způsoby:

  • Pokud na ciferníku vidíte červenou ikonu Odpojeno nebo ikonu X, znamená to, že zařízení nejsou propojená.
  • Přejetím prstem nahoru po ciferníku otevřete Ovládací centrum, kde uvidíte, jestli jsou zařízení propojená. Anebo můžete klepnout na ikonu iPhonu. Pokud jsou zařízení propojená, měl by iPhone pípnout.

 

 

Používání mobilní sítě

Na Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) připojených k mobilní síti můžete vyřizovat hovory a používat data a aplikace, i když u sebe nemáte iPhone a nejste v dosahu Wi-Fi. Přečtěte si, jak přidat Apple Watch k vašemu mobilnímu tarifu.

Jestli se chcete podívat na sílu signálu, přejetím prstem nahoru otevřete Ovládací centrum. 

Když jsou hodinky připojené, je tlačítko mobilního připojení zelené. Počet zelených teček značí sílu signálu. 

 

Pokud máte aktivní datový tarif, ale Apple Watch jsou zrovna připojené k iPhonu nebo Wi-Fi, bude tlačítko mobilního připojení bílé.

Mobilní připojení zapnete nebo vypnete tak, že přejetím nahoru otevřete Ovládací centrum, klepnete na tlačítko mobilního připojení a zapnete nebo vypnete Mobilní data.

Některé aplikace se můžou aktualizovat, jenom když jsou Apple Watch připojené k iPhonu.

Odpojení Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) od Wi-Fi

Odpojovat od Wi-Fi sítí se můžete jen na Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular).

Přejetím prstem nahoru otevřete Ovládací centrum a klepněte na ikonu Wi-Fi. Ikona zešedne a zařízení se odpojí od všech sítí, ke kterým je připojené. Po odpojení se Apple Watch znovu nepřipojí k Wi-Fi síti, od které jste se právě odpojili, dokud:

  • Wi-Fi zase v Ovládacím centru nezapnete,
  • nepřejdete nebo nepřejedete na jiné místo, 
  • nemine pět hodin ráno,
  • nerestartujete zařízení.

Datum zveřejnění: