Používání Bluetooth, Wi-Fi a mobilních dat na Apple Watch

Přečtěte si, jak na Apple Watch fungují Bluetooth a Wi-Fi a jak je hodinky využívají. Taky se tu dočtete, jak fungují mobilní data na Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) a Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular).

Ovládací centrum na iPhonu X

Abyste na Apple Watch mohli používat všechny funkce, musíte na spárovaném iPhonu zapnout Wi-Fi a Bluetooth. Otevřete na iPhonu Ovládací centrum a zkontrolujte, jestli máte zapnuté Wi-Fi  a Bluetooth .

Apple Watch přes Wi-Fi a Bluetooth komunikují se spárovaným iPhonem. Pokud vaše Apple Watch mají LTE, můžou zůstat připojené i přes mobilní síť. Hodinky inteligentně přepínají mezi dostupnými sítěmi a vybírají vždy tu energeticky nejúspornější. Funguje to takhle:

 • Bluetooth používají Apple Watch ve chvíli, kdy je iPhone poblíž. Šetří se tím energie.  
 • Pokud Bluetooth není k dispozici, pokusí se Apple Watch používat Wi-Fi. Například když je k dispozici kompatibilní Wi-Fi síť a váš iPhone není v dosahu Bluetooth, přepnou Apple Watch na Wi-Fi.
 • Když není k dispozici Bluetooth ani Wi-Fi a máte nastavený mobilní datový tarif, můžou se modely Apple Watch s LTE připojovat k mobilní síti. 

Připojení ke kompatibilní Wi-Fi síti

Apple Watch se k Wi-Fi síti dokážou připojit v těchto případech:

 • Pokud byl k dané Wi-Fi dřív připojený váš iPhone, zatímco byl přes Bluetooth propojený s Apple Watch.
 • Pokud se jedná o Wi-Fi síť 802.11b/g/n 2,4 GHz.

Apple Watch se například nepřipojí k 5GHz Wi-Fi sítím ani veřejným sítím, které vyžadují přihlášení, tarif nebo speciální profil. Když se Apple Watch místo přímého propojení s iPhonem připojí ke kompatibilní Wi-Fi síti, zobrazí se v Ovládacím centru ikona Wi-Fi.

Výběr Wi-Fi sítě

Vypnutí a zapnutí Wi-Fi

 1. Dlouze stiskněte spodní část obrazovky.
 2. Počkejte, než se zobrazí Ovládací centrum, a přejeďte nahoru.
 3. Klepněte na ikonu Wi-Fi. Ikona zešedne a zařízení se odpojí od všech sítí, ke kterým je připojené.

Od Wi-Fi sítě se můžou odpojit jen Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) a Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular). Po odpojení se Apple Watch znova nepřipojí k Wi-Fi síti, od které jste se právě odpojili, dokud:

 • Wi-Fi zase v Ovládacím centru nezapnete,
 • nepřejdete nebo nepřejedete na jiné místo, 
 • nebude pět hodin ráno,
 • zařízení nerestartujete.

Používání mobilní sítě

Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) a Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) se můžou připojovat k mobilní síti. Přes mobilní připojení si pak můžete vyřizovat hovory a používat data a aplikace, i když u sebe nemáte iPhone a nejste v dosahu Wi-Fi. Přečtěte si, jak přidat Apple Watch k vašemu mobilnímu tarifu.

Kontrola síly signálu

 1. Dlouze stiskněte spodní část obrazovky.
 2. Počkejte, než se zobrazí Ovládací centrum, a přejeďte nahoru.
 3. Podívejte se na tlačítko Mobilní síť.

Ovládací centrum na Apple Watch se čtyřmi zelenými tečkami.

Když jsou hodinky připojené, je tlačítko mobilního připojení zelené. Počet zelených teček značí sílu signálu. 

Ovládací centrum na Apple Watch ukazující, že jste připojení k Wi-Fi.

Pokud máte aktivní datový tarif, ale Apple Watch jsou zrovna připojené k iPhonu nebo Wi-Fi, bude tlačítko mobilního připojení bílé.

Zapnutí nebo vypnutí mobilních dat

 1. Dlouze stiskněte spodní část obrazovky.
 2. Počkejte, než se zobrazí Ovládací centrum, a přejeďte nahoru.
 3. Klepněte na zelené tlačítko Mobilní síť a vypněte Mobilní síť.

Některé aplikace se můžou aktualizovat, jenom když jsou Apple Watch připojené k iPhonu.

Kontrola propojení Apple Watch s iPhonem

 • Podívejte se na ciferník. Pokud na něm vidíte červenou ikonu Odpojeno nebo ikonu červeného X, znamená to, že zařízení nejsou propojená.
 • Podívejte se do Ovládacího centra. Dlouze stiskněte spodní část obrazovky. Počkejte, než se zobrazí Ovládací centrum, a přejeďte nahoru. Pokud tu vidíte červenou ikonu Odpojeno nebo ikonu červeného X, znamená to, že zařízení nejsou propojená.
 • V Ovládacím centru klepněte na ikonu iPhonu. Pokud jsou zařízení propojená, měl by iPhone pípnout.

Datum zveřejnění: