Když vaše klávesnice Apple nefunguje

Pokud klávesy na klávesnici Apple nefungují správně, možná vám pomůže tento článek.

Postup pro bezdrátové klávesnice

Nejdřív se na Macu podívejte, zda máte zapnutý Bluetooth. Potom na klávesnici udělejte tyto akce:

 1. Přesvědčte se, že je klávesnice zapnutá. Pokud máte Magic Keyboard nebo Magic Keyboard s číselnou klávesnicí, posuňte vypínač na zadní straně klávesnice do zapnuté polohy (na zapnuté klávesnici se rozsvítí zelená kontrolka). Máte-li bezdrátovou klávesnici Apple (konec roku 2015 nebo starší), stiskněte vypínač na její pravé straně. Na chvíli se rozsvítí zelená kontrolka LED v pravém horním rohu.
 2. Stisknutím klávesy Caps Lock vyzkoušejte, jestli je klávesnice připojená. Na klávesnici připojené k systému by se totiž po stisknutí klávesy Caps Lock měla rozsvítit její kontrolka.
 3. Podle pokynů pro nastavení bezdrátových zařízení Apple se přesvědčte, že máte zařízení správně nastavené.
 4. Podívejte se, jestli klávesnice není vybitá. V nabídce Bluetooth navrchu obrazovky se podívejte na stav její baterie. Pokud je baterie vybitá, Magic Keyboard nebo Magic Keyboard s číselnou klávesnicí nabijte nebo vyměňte baterie bezdrátové klávesnice Apple.
 5. Vyzkoušejte klávesy psaním v nějaké aplikaci, jako jsou třeba Poznámky nebo TextEdit.

Pokud klávesnice nefunguje přes Bluetooth ani po vyzkoušení těchto kroků, možná ji budete muset vyměnit.

Postup pro USB klávesnice

Nejdřív zkontrolujte USB připojení zařízení. Pokud se problém nevyřeší postupem z odkazovaného článku, zkuste toto:

 1. Odpojte od počítače všechna zařízení včetně veškerých připojených myší, klávesnic, tiskáren, skenerů, fotoaparátů, iPodů, externích pevných disků i rozbočovačů.
  Bezpečné odpojení některých zařízení, třeba iPodu, je možné až po provedení postupu vysunutí.
 2. Dobře k počítači znovu připojte klávesnici a myš. Zkontrolujte, zda je konektor úplně zasunutý do portu. (USB konektory lze do portu zasunout jen jednou stranou – obráceně nebudou pasovat.)
  Pokud máte Magic Keyboard nebo Magic Keyboard s číselnou klávesnicí, zkontrolujte taky, jestli je Lightning/USB kabel správně připojený k portu Lightning na zadní straně klávesnice.
 3. Pokud klávesnice stále nefunguje, zkuste ji připojit k jiným USB portům. Vyzkoušejte je všechny. Zkontrolujte, jestli se po stisknutí klávesy Caps Lock rozsvítí příslušná kontrolka, a zkuste něco napsat v nějaké aplikaci, například v Poznámkách nebo TextEditu.
  Magic Keyboard a Magic Keyboard s číselnou klávesnicí používají Lightning/USB kabel. Přesvědčte se, že používáte kabel dodaný spolu s klávesnicí nebo Lightning/USB kabel, o kterém víte, že funguje. Abyste vyloučili možnost, že za problém může kabel, můžete zkusit jiný kabel Lightning / USB.

Další rady pro řešení problémů s USB klávesnicí:

Když na vaší bezdrátové, USB nebo vestavěné klávesnici fungují jenom některé klávesy

Pokud některé klávesy fungují a jiné ne, zkuste tento postup.

Klávesa Caps Lock

Klávesa Caps Lock je navržena tak, aby zabránila náhodné aktivaci. Pokud se klávesa Caps Lock nedá aktivovat rychlým klepnutím, podržte ji přibližně jednu sekundu nebo dokud se nerozsvítí její zelená kontrolka. Stejným postupem funkci Caps Lock i vypněte.

Klávesa Vysunout médium

Klávesa pro vysunutí média  funguje s mírným zpožděním, aby se zabránilo jejímu nechtěnému stisknutí. Klávesu podržte, dokud se na obrazovce neobjeví ikona vysunutí média.

Jiné klávesy

Možná máte nastavenou nějakou volbu, která mění chování klávesnice. Klikněte na nabídku Apple () > Předvolby systému a vyzkoušejte tyto tipy:

 • Na panelu Zpřístupnění klikněte na levé straně na Řeč. Pokud je tu vybraná možnost „Předčítat vybraný text, je-li stisknuta klávesa“, zrušte ji nebo kliknutím na Změnit klávesy vyberte jinou klávesu.
 • Na panelu Zpřístupnění klikněte na Klávesnice. Vypněte volbu Zapnout pomalé klávesy. Když je zapnutá, musíte držet klávesy stisknuté déle, než budou rozpoznány.
 • Na panelu Zpřístupnění klikněte na Myš a trackpad. Vypněte volbu Zapnout klávesy myši. Když je zapnutá, stisknutí numerických kláves posouvá ukazatelem, místo aby psalo čísla.
 • Na panelu Zpřístupnění klikněte na Vstupní zdroje. Přesvědčte se, že máte vybrané správné rozložení kláves.

Abyste měli jistotu, že používáte správné rozložení, můžete si na obrazovce Macu nechat zobrazovat aktuální klávesnici: 

 1. V Předvolbách systému klikněte na Klávesnice a vyberte volbu „Zobrazit prohlížeče klávesnic a emotikonů v řádku nabídek“.
 2. Na řádku nabídek klikněte na ikonu klávesnice  a vyberte Zobrazit prohlížeč kláves. Objeví se grafické znázornění klávesnice. Kdykoli stisknete nějakou klávesu, měla by se odpovídající klávesa zvýraznit i v tomto znázornění.
Datum zveřejnění: