Co když iMovie nerozeznává nebo neovládá vaši kameru či fotoaparát

Přečtěte si, co dělat, pokud se vám v iMovie nezobrazuje vaše kamera, pokud se import nebo export neočekávaně ukončuje, případně pokud kamera nereaguje.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Zkontrolujte nejdříve následující

 1. Máte-li v OS X zapnuté rychlé přepínání uživatelů, podívejte se, zda zrovna stejnou kameru na svém účtu nepoužívá někdo jiný. Další informace najdete v článku iMovie: Rychlé přepínání uživatelů a ovládání DV kamery.
 2. Pokud se jedná o kameru na kazety, nesmí používat kazety Hi-8 ani Digital-8. Ujistěte se, že nahrávku nemáte ve formátu Hi-8. Některé DV kamery fungují i se záznamy ve formátu Hi-8, nicméně iMovie '08 a novější je nepodporuje.

Pokud se problém nepodařilo vyřešit výše uvedeným postupem, najděte své zařízení v následujícím seznamu a řiďte se uvedenými pokyny.

DV a HDV kamery

 1. Přesvědčte se, že máte DV kameru připojenou k FireWire portu počítače a že je zapnutá.

  Poznámka: Na celé řadě DV kamer najdete jak USB port, tak FireWire port (také se označuje i.LINK nebo IEEE 1394). USB porty na DV kamerách jsou většinou určené k tomu, aby se daly z kamery do počítače kopírovat fotky, ne videa. Při práci s iMovie používejte FireWire.

 2. Pokud máte kameru zapnutou a připojenou přes FireWire, můžete propojení mezi kamerou a iMovie zkusit obnovit pomocí těchto tipů.
  • Vypněte kameru a znovu ji zapněte.
  • Odpojte FireWire kabel od počítače a znovu ho k němu připojte. To samé udělejte s kamerou. Pokud je kamera připojená přes FireWire rozbočovač, zkuste ji k počítači připojit přímo.
  • Přesvědčte se, že je kazeta v kameře funkční. Vyjměte kazetu a znovu ji vložte dovnitř, abyste se ujistili, že je v kameře vložená správně. Vyzkoušejte i jinou kazetu.
  • Zavřete a znovu otevřete iMovie.
  • Restartujte Mac.
  • Vyzkoušejte jiný FireWire kabel nebo zkuste kameru připojit k jinému Macu s iMovie.
  • Poškozené pásky, nevyčištěné hlavy nebo různé formáty nahrávek na jedné kazetě – to všechno může způsobit, že se import nečekaně zastaví.
  • Pokud máte otevřené iDVD, zavřete ho a zavřete i iMovie. Potom iMovie znovu otevřete.
 3. Otevřete Informace o systému a podívejte se, jestli se v nich kamera zobrazujte. Pokud kameru v části USB nebo FireWire neuvidíte, zkuste podle pokynů uvedených v článku Pokud USB zařízení nefunguje resetovat spojení a pak to zkuste znovu.
 4. Zkontrolujte, zda momentálně kameru nepoužívá jiná aplikace (například iChat, Zprávy nebo jiné chatovací aplikace či aplikace pro úpravy videa). Zkuste ukončit všechny ostatní aplikace, které by mohly s kamerou komunikovat.
 5. Podívejte se do dokumentace ke kameře nebo se u výrobce informujte, jak kameru připojit a nastavit tak, aby se dala používat s počítačem.
  • V dokumentaci ke kameře nebo k DV zařízení byste měli najít i informace o tom, kde se na kameře nachází port FireWire. Tento port se také někdy označuje jako iLink nebo IEEE 1394.
  • Některé kamery musejí být nastavené do režimu VTR, VCR nebo DV, aby mohly komunikovat s počítačem. Pokud nevíte, jak se kamera do tohoto režimu nastavuje, podívejte se do její dokumentace.
  • Pro některé převodníky z analogu na FireWire (označované jako DV bridge) je třeba změnit nastavení zařízení (stisknutím konkrétních tlačítek nebo přepínačů na zařízení). Pro některé se navíc musí nainstalovat ovladače softwaru nebo aktualizace firmwaru, aby bylo možné zařízení správně rozpoznat a ovládat. Pokud potřebujete další informace, projděte si dokumentaci k převodníku nebo navštivte web jeho výrobce.
  • Některé kamery se mohou automaticky vypínat, aby se šetřila baterie. Pokud se vám kamera při importu nebo exportu nečekaně vypne, připojte ji ke zdroji napájení.
  • Zkontrolujte, zda máte na kameře správně nastavené datum a čas. Pokud kamera používá záložní baterii, která zabraňuje resetování data a času, podívejte se, jestli není vybitá. Další informace můžete najít v článku iMovie: Automatická detekce scény vyžaduje správně nastavené hodiny na kameře a v dokumentaci ke kameře.
  • Některé kamery umí nahrávat v různých rychlostech. Než kameru připojíte k počítači, přesvědčte se, že je nastavená na nejvyšší rychlost (SP), a to i v případě, že máte nahrávku v nižší rychlosti. U některých modelů kamer může mít nastavení rychlosti vliv na to, jak kamera s počítačem komunikuje. Zkuste najít další informace v dokumentaci ke kameře a vytvořte několik zkušebních nahrávek s různými rychlostmi, abyste se ujistili, že je rychlost nahrávání kompatibilní.
 6. Přesvědčte se, že používáte aktuální verzi softwaru. K aktualizaci softwaru Macu včetně iMovie a OS X doporučujeme používat Aktualizaci softwaru.
 7. Nejlepších výsledků dosáhnete s podporovaným zařízením. iMovie funguje s většinou DV kamer, které se připojují pomocí FireWire. Informace o kamerách, které společnost Apple otestovala a schválila pro používání s iMovie, najdete zde:

 8. Některé modely kamer možná nebudou importovat nebo exportovat video, když bude k počítači připojena externí FireWire jednotka. Pokud počítač s vaší DV nebo HDV kamerou nekomunikuje, zkuste externí FireWire jednotku odpojit.
 9. OS X Snow Leopard 10.6.8 a starší: Pokud se vám kamera při importu nebo exportu často odpojuje nebo pokud není přehrávání v podokně náhledu v iMovie plynulé (zasekává se), přesvědčte se, že projekt iMovie není uložený v adresáři chráněném pomocí FileVaultu. Další informace naleznete v článku iMovie: Používání FileVaultu může zhoršovat výkon.
 10. Pokud používáte HDV kameru a při pokusu o import z kamery do iMovie se import okamžitě zastaví, zkuste kazetu převinout o pár sekund dopředu a potom video importovat znovu. Import se může zastavit kvůli tomu, že jste na kazetě vytvořili záznam přes existující nahrávku, která byla v jiném formátu. Může se to stát tehdy, když na začátku kazety zůstane část původní nahrávky v jiném formátu.

  Příklad: Na kazetě máte nahrávku ve formátu HDV 720p nahranou přes nahrávku ve formátu DV, ale na začátku kazety zůstala část nahrávky ve formátu DV, která se přečte jako první. iMovie tuto nahrávky považuje za projekt ve formátu DV, a když narazí na nahrávku ve formátu HDV, zastaví se, protože je to jiný formát, než jaký má aktuální projekt.

 11. Některé HDV kamery nabízejí nastavení pro převod nebo přenos výstupního formátu přes FireWire. Některé modely kamer od Sony mají například nastavení pro iLink.conv – to by mělo být vypnuté, aby mohla kamera správně komunikovat s iMovie. Další informace najdete v dokumentaci ke kameře.

Kamery s DVD, pevným diskem nebo jednotkou flash

Tato zařízení se k počítači připojují USB kabelem.

USB (na počítači nebo na kameře) Mini USB (některé kamery)

Pokud iMovie vaši USB kameru nerozpozná, postupujte podle těchto doporučení:

 1. Nejlepších výsledků dosáhnete s podporovaným zařízením.
 2. Podpora AVCHD videa v iMovie '08 a iMovie '09 vyžaduje procesor Intel. iMovie '11 a novější funguje jen na procesorech Intel. DVD kamery AVCHD v iMovie nefungují.
 3. Zkuste kameru odpojit od počítače a znovu ji připojit. Pokud je připojená přes rozbočovač, zkuste ji místo toho k počítači připojit přímo.
 4. Zkontrolujte, zda momentálně kameru nepoužívá jiná aplikace (například iChat, Zprávy nebo jiné chatovací aplikace či aplikace pro úpravy videa). Zkuste ukončit všechny ostatní aplikace, které by mohly s kamerou komunikovat.
 5. Pokud máte kameru zapnutou a připojenou přes USB, můžete zkusit propojení mezi kamerou a iMovie obnovit podle těchto tipů.
  • Vypněte kameru a znovu ji zapněte.
  • Odpojte USB kabel od počítače a znovu ho k němu připojte. To samé udělejte s kamerou. Pokud je kamera připojená přes USB rozbočovač, zkuste ji k počítači připojit přímo.
  • Zavřete iMovie a zase ho otevřete.
  • Restartujte počítač.
  • Vyzkoušejte jiný USB kabel nebo zkuste kameru připojit k jinému počítači, na kterém je stejná verze iMovie.
 6. Otevřete Informace o systému a podívejte se, jestli se v nich kamera zobrazuje. Pokud kameru v části USB nebo FireWire neuvidíte, zkuste podle pokynů uvedených v článku Pokud USB zařízení nefunguje resetovat spojení a potom to zkuste znovu.
 7. Pokud používáte kameru s jednotkou, kameru na optické disky nebo kameru s pevným diskem a iMovie rozpozná kameru i videa, která na ní jsou, ale některé klipy nepůjdou importovat (nebo se importují bez zvuku), zkuste v kameře použít jinou flash kartu nebo jiný disk. Další možností je zálohovat nahrávky z kamery a pak flash kartu nebo diskovou jednotku kamery znovu naformátovat. Natočte na kameru nové video a podívejte se, jestli bude fungovat správně. (Další informace o zálohování obsahu z videokamery a formátování nahrávacích médií najdete v dokumentaci ke kameře.)
 8. Při pořizování záznamů musíte mít na kameře nastavenou běžnou nebo vysokou kvalitu. Některé kamery umožňují přepnout na vyšší kompresi, aby se na úložné médium vešlo více materiálu. Nahrávky v takovém formátu nemusí iMovie umět rozpoznat.

Vestavěná kamera FaceTime HD nebo fotoaparát iSight

iMovie na Macu podporuje vestavěnou kameru FaceTime HD i fotoaparát iSight. Pokud některé z těchto zařízení nerozpozná, řiďte se následujícím postupem.

 1. Otevřete Informace o systému a podívejte se, jestli se v nich kamera zobrazuje.
 2. Zkontrolujte, zda momentálně kameru nepoužívá jiná aplikace (například iChat, Zprávy nebo jiné chatovací aplikace či aplikace pro úpravy videa). Zkuste ukončit všechny ostatní aplikace, které by mohly s kamerou komunikovat.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a regionech.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: