O bezpečnostním obsahu Boot Campu 5.1

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah Boot Campu 5.1.

Tuto aktualizaci si můžete stáhnout a nainstalovat pomocí Aktualizace softwaru nebo ze stránky Produkty ke stažení.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřeny a nejsou k dispozici potřebné opravy nebo aktualizace. Podrobnější informace o zabezpečení produktů Apple najdete na stránce Zabezpečení produktů Apple.

Informace o klíči PGP zabezpečení produktů Apple najdete v článku Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, jako odkazy na další informace o bezpečnostních chybách se používají identifikátory CVE ID.

Informace o dalších bezpečnostních aktualizacích najdete v článku Bezpečnostní aktualizace Apple.

Boot Camp 5.1

 • Boot Camp

  K dispozici pro: Macy s Boot Campem 5

  Dopad: Načtení poškozeného spustitelného souboru může způsobit porušení paměti jádra.

  Popis: Ve zpracování souborů Portable Executable ovladačem AppleMNT.sys existoval problém s kontrolou rozsahu. Při načtení souboru Portable Executable s poškozenou hlavičkou mohlo dojít k porušení paměti jádra ovladačem Boot Campu. Problém byl vyřešen vylepšenou kontrolou rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-1253 : MJ0011 z 360 Security Center

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: