Zálohování Apple Watch

Zjistěte, jak jsou data Apple Watch zálohována a co záloha zahrnuje.

Jak Apple Watch zálohují data

Data Apple Watch se zálohují na iPhone, se kterým jsou hodinky spárovány.* Zálohování probíhá automaticky, když jsou iPhone a Apple Watch blízko u sebe, takže nemusíte dělat nic a hodinky budete mít zálohované.

Když zrušíte spárování Apple Watch s iPhonem, hodinky se kompletně zálohují na iPhone, aby byla uložena nejnovější data. Zálohovaná data Apple Watch na iPhonu můžete použít, pokud budete někdy potřebovat Apple Watch obnovit nebo když si budete nastavovat nové hodinky.

Když zálohujete iPhone na iCloud nebo do počítače, bude záloha iPhonu obsahovat data Apple Watch. To znamená, že když si nastavíte nový iPhone a obnovíte ho ze zálohy, obnoví se také nejnovější data Apple Watch.

* Pokud jste nastavili Apple Watch pro člena rodiny, který nemá iPhone, zálohují se jeho data přímo na iCloud. Přečtěte si další informace o zálohách pro Apple Watch, které jste nastavili pro člena rodiny.

Záloha Apple Watch obsahuje tato data

 • Data jednotlivých aplikací (vestavěných) a nastavení (u vestavěných aplikací a aplikací od jiných výrobců), například Mapy, vzdálenosti, jednotky a nastavení aplikací Mail, Kalendář, Akcie a Počasí 
 • Rozložení aplikací na ploše
 • Nastavení ciferníku, včetně aktuálního ciferníku, přizpůsobení a pořadí
 • Obecná nastavení systému, jako je jas, zvuk a haptika
 • Data o zdraví a kondici z Apple Watch, jako jsou historie, ocenění, kalibrační data aplikací Cvičení a Aktivita a uživatelem zadaná data (k zálohování dat o zdraví a kondici je třeba použít iCloud nebo šifrovanou zálohu v počítači)
 • Nastavení upozornění
 • Playlisty, alba a mixy synchronizované do Apple Watch a nastavení aplikace Hudba
 • Nastavení hlasové odezvy Siri, které určuje, kdy Siri mluví 
 • Synchronizované fotoalbum (pokud chcete vidět, které album se synchronizuje, otevřete aplikaci Apple Watch, klepněte na kartu Moje hodinky a potom klepněte na možnost Fotky > Synchronizovat album) 
 • Časové pásmo

Záloha Apple Watch neobsahuje tato data

 • Informace o spárování Bluetooth zařízení
 • Kreditní nebo debetní karty používané na Apple Watch pro službu Apple Pay
 • Přístupový kód k Apple Watch
 • Zprávy*

* Pokud zařízení používají iCloud a Zprávy na iCloudu, zprávy iMessage, textové zprávy (SMS) a multimediální zprávy (MMS) se automaticky ukládají na iCloud.

Pokud jste pro Apple Watch člena rodiny použili Rodinné nastavení

Pokud jsou Apple Watch, které spravujete pro člena rodiny, připojeny k napájení a k síti Wi-Fi, zálohují se přímo na účet člena rodiny na iCloudu.

Chcete-li u hodinek vypnout zálohování na iCloudu, otevřete na spravovaných Apple Watch aplikaci Nastavení, přejděte na [název účtu] > iCloud > Zálohy na iCloudu a poté tyto zálohy vypněte.

Datum zveřejnění: